ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی

 


25/10/2019 واقعی قبلی
08:30 AM
VN
سرمایه گذاری مستقیم خارجی OCT $14.22B
29/10/2019 واقعی قبلی
02:00 AM
VN
موازنه تجاری OCT $500M
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی OCT 10.2%
02:00 AM
VN
نرخ تورم (سالانه) OCT 1.98%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه خرده فروشی OCT 12.7%
02:00 AM
VN
تغییرات سالیانه ورود توریست OCT 28.8%
01/11/2019 واقعی قبلی
12:30 AM
VN
پی ام آی توليد Markit OCT 50.5


ویتنام - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.