ونزوئلا

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Stock Market 765.22 341310 304944 272475 243482 155195
Currency 248520.90 248521 248521 248521 248521 248521
Government Bond 10y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate -16.60 -17.5 -14 -12.5 -10 -4
Unemployment Rate 7.30 35 37 37 40 44
Inflation Rate 1300000.00 1600000 800000 250000 200000 4500
Inflation Rate Mom 144.00 240 150 125 100 80
Interest Rate 20.84 21 22 22 22 20
Balance of Trade -782.00 -5000 -3050 -2950 -2940 -4900
Current Account -5113.00 -8800 -8600 -8600 -8500 -8600
Current Account to GDP 2.00 2.1 2 2 2 2
Government Debt to GDP 23.00 35 40 40 40 50
Government Budget -20.00 -30 -45 -45 -45 -40
Consumer Confidence 67.00 48 45 45 44 42
Corporate Tax Rate 34.00 34 34 34 34 34
Personal Income Tax Rate 34.00 34 34 34 34 34
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Annual Growth Rate -16.60 -17.5 -14 -12.5 -10 -4
GDP 482.40 400 280 280 280 300
Gross Fixed Capital Formation 3219.00 2656 2768 2817 2897 2345
GDP per capita 13709.04 6500 6200 6200 6200 6000
GDP per capita PPP 16745.02 10000 9000 9000 9000 7500
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 7.30 35 37 37 40 44
Employed Persons 13089081.00 1200000 1000000 1000000 1000000 750000
Unemployed Persons 1035238.00 6500000 8000000 8500000 9000000 9500000
Minimum Wages 450000000.00 180000000 190000000 190000000 190000000 190000000
Population 31.43 31.74 31.95 31.95 31.95 32
Employment Rate 92.67 80 75 70 70 60
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 1300000.00 1600000 800000 250000 200000 4500
Inflation Rate Mom 144.00 240 150 125 100 80
Consumer Price Index CPI 2146.10 8000 9000 9000 9000 9900
Core Consumer Prices 594.30 1307 1115 1116 2790 3112
Food Inflation 315.00 400000 200000 160000 140000 1000
CPI Transportation 1995.10 61848 17956 15961 285825196 185544
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 20.84 21 22 22 22 20
Foreign Exchange Reserves 8760.00 8400 8300 8300 8200 8100
Deposit Interest Rate 14.70 13.8 14.8 14.8 14.8 12.8
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -782.00 -5000 -3050 -2950 -2940 -4900
Current Account -5113.00 -8800 -8600 -8600 -8500 -8600
Current Account to GDP 2.00 2.1 2 2 2 2
Imports 9576.00 8000 7400 7250 7300 7000
Exports 8483.00 4400 4350 4300 4360 4250
Crude Oil Production 1464.00 1370 1300 1250 1180 1500
Foreign Direct Investment -558.00 -2500 -2700 -2800 -2800 -3000
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 23.00 35 40 40 40 50
Government Budget -20.00 -30 -45 -45 -45 -40
Government Spending 2747.00 2266 2362 2404 2472 2002
Military Expenditure 260.70 270 265 265 265 275
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 34.00 34 34 34 34 34
Personal Income Tax Rate 34.00 34 34 34 34 34
Social Security Rate 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Social Security Rate For Employees 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industrial Production 0.81 -4 -6 -5.7 -6.5 -6.6
Changes in Inventories 1477.00 -55.94 -17.01 821 450 380
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 67.00 48 45 45 44 42
Consumer Spending 10233.00 8442 8800 8954 9210 7456
Private Sector Credit 75696142320.00 6501587168 18425399053 22158683741 2800000000 31338296035
Gasoline Prices 0.00 0 0 0 0 0


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.