اروگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 36.33 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2019-03
نرخ بیکاری 9.8 2019-06
نرخ تورم 7.54 2019-07
موازنه تجاری 77238 2019-06
حساب جاری 281 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 59.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176337308 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25818645 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14618 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10292111 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7159710 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21292122 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21872089 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37590171 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5200343 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.8 2019-06
نرخ اشتغال 55.3 2019-06
دستمزد 32092 2018-12
دستمزد در تولید 317 2019-06
جمعیت 3.51 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.54 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 198 2019-07
CPI مسکن آب و برق 205 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 189 2019-07
تورم مواد غذایی 7.2 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 266 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.76 2019-07
قیمت تولید 211 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 9.67 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره بین بانکی 2.21 2019-07
عرضه پول M0 57722 2019-06
عرضه پول M1 153111 2019-06
عرضه پول M2 321545 2019-06
ذخایر ارزی 17780 2019-06
وام به بخش خصوصی 1197 2019-06
نرخ بهره سپرده 5.12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 105312 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 77238 2019-06
حساب جاری 281 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 656349 2019-06
واردات 579112 2019-06
بدهی خارجی 42440 2019-03
گردش سرمایه 643 2019-03
درآمد گردشگری 776048 2019-03
ذخایر طلا 0.1 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -61.2 2019-03
شاخص تروریسم 0.34 2017-12
ورود توریست 1092015 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -3320 2019-05
هزینه های دولت 18563256 2019-03
درآمدهای دولت 33970 2019-05
هزینه های مالی 50220 2019-05
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1164 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.73 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.1 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -9.9 2019-06
تغییرات موجودی انبار 12235885 2018-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 62.69 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
آسانی کسب و کار 95 2018-12
تولید فولاد 4 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 126540403 2019-03
قیمت گازوئیل 1.61 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.