اروگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 34.48 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2018-12
نرخ بیکاری 8.4 2019-02
نرخ تورم 7.78 2019-03
نرخ بهره 9.25 2018-12
موازنه تجاری -54206 2019-02
حساب جاری -374 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 184176642 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29704116 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14363 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12304214 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8478156 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23012753 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23604749 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37597219 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4222572 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.4 2019-02
نرخ اشتغال 57.11 2019-02
دستمزد 30255 2017-12
دستمزد در تولید 317 2019-02
جمعیت 3.49 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.78 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 194 2019-03
CPI مسکن آب و برق 202 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 185 2019-03
تورم مواد غذایی 7.85 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 266 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.55 2019-03
قیمت تولید 197 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 12.69 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.67 2019-03
عرضه پول M0 56029 2019-02
عرضه پول M1 152728 2019-02
عرضه پول M2 310725 2019-02
ذخایر ارزی 16658 2019-02
وام به بخش خصوصی 1192 2019-02
نرخ بهره سپرده 5.1 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 115489 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -54206 2019-02
حساب جاری -374 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
صادرات 506375 2019-02
واردات 560581 2019-02
بدهی خارجی 41937 2018-12
گردش سرمایه -582 2018-09
حواله 116 2016-12
درآمد گردشگری 422618 2018-12
ذخایر طلا 0.1 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 140 2018-09
شاخص تروریسم 0.34 2017-12
ورود توریست 880212 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -3180 2019-02
هزینه های دولت 18519128 2018-12
درآمدهای دولت 34569 2019-02
هزینه های مالی 50927 2019-02
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1113 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -2.5 2019-02
تغییرات موجودی انبار 12235885 2018-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 62.69 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
آسانی کسب و کار 95 2018-12
تولید فولاد 5 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 135977377 2018-12
قیمت گازوئیل 1.64 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.