اروگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 32.66 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-09
نرخ بیکاری 8.42 2018-12
نرخ تورم 7.39 2019-01
نرخ بهره 9.25 2018-12
موازنه تجاری -106282 2018-12
حساب جاری -341 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 56.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177103895 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27783008 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14363 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10269112 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7794709 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22573559 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23428613 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35971278 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4403819 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.42 2018-12
نرخ اشتغال 58.46 2018-12
دستمزد 30255 2017-12
دستمزد در تولید 304 2018-12
جمعیت 3.49 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.39 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 191 2019-01
CPI مسکن آب و برق 201 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 183 2019-01
تورم مواد غذایی 6.42 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 257 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 2.2 2019-01
قیمت تولید 192 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 10.68 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.25 2018-12
نرخ بهره بین بانکی 2.85 2019-01
عرضه پول M0 60307 2018-12
عرضه پول M1 155305 2018-12
عرضه پول M2 317007 2018-12
ذخایر ارزی 15557 2018-12
وام به بخش خصوصی 1191 2018-12
نرخ بهره سپرده 5.1 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 115489 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -106282 2018-12
حساب جاری -341 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
صادرات 553102 2018-12
واردات 659384 2018-12
بدهی خارجی 42252 2018-09
گردش سرمایه -582 2018-09
حواله 116 2016-12
درآمد گردشگری 422618 2018-12
ذخایر طلا 0.1 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 140 2018-09
شاخص تروریسم 0.34 2017-12
ورود توریست 880212 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -11678 2018-12
هزینه های دولت 17916383 2018-09
درآمدهای دولت 37260 2018-12
هزینه های مالی 62325 2018-12
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1113 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.76 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -8.8 2018-12
تغییرات موجودی انبار -709439 2017-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 62.69 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
آسانی کسب و کار 95 2018-12
تولید فولاد 5 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 137257230 2018-09
قیمت گازوئیل 1.68 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.