اروگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 35.28 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2018-12
نرخ بیکاری 8 2019-04
نرخ تورم 7.73 2019-05
موازنه تجاری 9926 2019-04
حساب جاری -374 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 56.16 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 184176642 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29704116 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14363 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12304214 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8478156 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23012753 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23604749 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37597219 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4222572 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8 2019-04
نرخ اشتغال 56.61 2019-04
دستمزد 30255 2017-12
دستمزد در تولید 317 2019-04
جمعیت 3.49 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.73 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195 2019-05
CPI مسکن آب و برق 204 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 189 2019-05
تورم مواد غذایی 7.08 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 266 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-05
قیمت تولید 202 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 10.09 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره بین بانکی 2.57 2019-05
عرضه پول M0 55438 2019-04
عرضه پول M1 155168 2019-04
عرضه پول M2 318277 2019-04
ذخایر ارزی 15784 2019-04
وام به بخش خصوصی 1194 2019-04
نرخ بهره سپرده 5.1 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 115489 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 9926 2019-04
حساب جاری -374 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.5 2017-12
صادرات 680732 2019-04
واردات 670806 2019-04
بدهی خارجی 41937 2018-12
گردش سرمایه -582 2018-09
درآمد گردشگری 422618 2018-12
ذخایر طلا 0.1 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 140 2018-09
شاخص تروریسم 0.34 2017-12
ورود توریست 880212 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.6 2017-12
بودجه دولت -3 2017-12
ارزش بودجه دولت -4771 2019-04
هزینه های دولت 18519128 2018-12
درآمدهای دولت 33086 2019-04
هزینه های مالی 51624 2019-04
ارزیابی اعتبار 56.25
مخارج نظامی 1164 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 35.73 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.1 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 2019-04
تغییرات موجودی انبار 12235885 2018-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 62.69 2018-12
رتبه رقابتی 53 2018-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
آسانی کسب و کار 95 2018-12
تولید فولاد 5 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 135977377 2018-12
قیمت گازوئیل 1.56 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.