اروگوئه

بازارها آخرین مرجع
پول 37.96 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
نرخ بیکاری 8.8 2019-10
نرخ تورم 8.4 2019-11
موازنه تجاری 3606 2019-10
حساب جاری 49.6 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 59.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173408184 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27343792 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 14618 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9352730 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7176233 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22061084 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21581576 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37618740 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4313240 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2019-10
نرخ اشتغال 56.5 2019-10
دستمزد 32092 2018-12
دستمزد در تولید 327 2019-10
جمعیت 3.51 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.4 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203 2019-11
CPI مسکن آب و برق 203 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193 2019-11
تورم مواد غذایی 13.2 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 273 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.42 2019-11
قیمت تولید 227 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 19.12 2019-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره بین بانکی 1.91 2019-11
عرضه پول M0 56113 2019-10
عرضه پول M1 147500 2019-10
عرضه پول M2 315998 2019-10
ذخایر ارزی 14762 2019-10
وام به بخش خصوصی 1205 2019-10
نرخ بهره سپرده 5.12 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 113338 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3606 2019-10
حساب جاری 49.6 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 758569 2019-10
واردات 754963 2019-10
بدهی خارجی 41651 2019-06
گردش سرمایه 103 2019-06
درآمد گردشگری 294764 2019-09
ذخایر طلا 0.1 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -78.6 2019-06
شاخص تروریسم 0.17 2018-12
ورود توریست 660628 2019-09
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.7 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 756 2019-10
هزینه های دولت 18124704 2019-06
درآمدهای دولت 36851 2019-10
هزینه های مالی 49524 2019-10
ارزیابی اعتبار 55 2019-12
مخارج نظامی 1164 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 36 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 35.73 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.1 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -7.8 2019-10
تغییرات موجودی انبار 12235885 2018-12
سرعت اینترنت 9506 2017-03
آدرس های IP 959629 2017-03
شاخص رقابتی 63.47 2019-12
رتبه رقابتی 54 2019-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
آسانی کسب و کار 101 2019-12
تولید فولاد 5 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 130710536 2019-06
قیمت گازوئیل 1.45 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اروگوئه - شاخص های اقتصادی.