اروگوئه

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 32.23 33.24 33.46 33.69 33.91 34.83
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.00 1.4 1.2 1.2 1 1.3
GDP Annual Growth Rate 2.10 3 3.1 3.2 2.6 3.3
Unemployment Rate 8.60 8.7 7.7 8.2 8.6 8.4
Inflation Rate 8.05 8.1 8.3 8.1 7.8 7
Interest Rate 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Balance of Trade -159399.00 -106383 -121315 -118555 -112937 -114811
Current Account -210.00 -120 380 300 190 140
Current Account to GDP 0.50 -0.4 -1.24 -1.24 -1.24 -1
Government Debt to GDP 50.60 54 60 60 60 57
Government Budget -3.00 -3.1 -2.9 -2.9 -2.9 -3.1
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 36.00 36 36 36 36 36
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.00 1.4 1.2 1.2 1 1.3
GDP Annual Growth Rate 2.10 3 3.1 3.2 2.6 3.3
GDP 56.16 60 65 65 65 69
GDP Constant Prices 177103894.90 189268513 181961973 179280699 180522158 201770834
Gross Fixed Capital Formation 27783007.67 31464777 28389413 30175880 29025712 33543215
GDP per capita 14362.60 14700 15000 15000 15000 15400
GDP per capita PPP 20551.40 20900 21400 21400 21400 21900
GDP From Agriculture 10269112.00 12610614 10429108 9542913 10050117 13443621
GDP From Construction 7794709.00 8631649 7809028 7866654 8237645 9201821
GDP From Manufacturing 22573559.00 24687207 22556470 23340867 22456986 26317945
GDP From Services 23428613.00 26303952 24570565 23577787 24609664 28041485
GDP From Transport 35971278.00 35451309 36175589 36298281 35281618 37793081
GDP From Utilities 4403819.00 3428156 4605713 4304233 4565663 3654606
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 8.60 8.7 7.7 8.2 8.6 8.4
Wages 25950.00 27500 28000 27503 27605 28500
Wages in Manufacturing 298.96 280 281 314 319 289
Population 3.49 3.5 3.52 3.52 3.52 3.54
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 8.05 8.1 8.3 8.1 7.8 7
Consumer Price Index CPI 187.34 187 194 197 200 215
Producer Prices Change 10.19 12.5 10.8 9.5 8.5 11
Food Inflation 6.97 9.5 9 9 8.5 5.4
CPI Housing Utilities 194.81 187 204 206 208 215
CPI Transportation 180.34 178 182 188 193 204
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Interbank Rate 2.87 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69
Deposit Interest Rate 5.10 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -159399.00 -106383 -121315 -118555 -112937 -114811
Current Account -210.00 -120 380 300 190 140
Current Account to GDP 0.50 -0.4 -1.24 -1.24 -1.24 -1
Capital Flows 858.60 -390 700 520 470 270
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 50.60 54 60 60 60 57
Government Budget -3.00 -3.1 -2.9 -2.9 -2.9 -3.1
Government Budget Value 10649.00 -17725 -16103 -17388 -15864 -16735
Government Spending 17916383.34 18675439 18977718 18585934 18521814 19909064
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Personal Income Tax Rate 36.00 36 36 36 36 36
Sales Tax Rate 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
Social Security Rate For Companies 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Social Security Rate For Employees 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Industrial Production 19.50 16 19 24 23 23
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Spending 137257230.43 140582808 131199948 135070332 139066834 149869146
Gasoline Prices 1.69 1.65 1.62 1.59 1.56 1.45


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.