ایالات متحده - جمعیت

United States Population
width
height
Forecast Data Chart

ایالات متحده کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.60 3.80 10.80 2.50 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 263.00 189.00 1118.00 -1959.00 هزار
صورت پرداخت های خصوصی 236.00 179.00 1092.00 -811.00 هزار
اشتغال دولتی 27.00 10.00 427.00 -260.00 هزار
صورت های پرداخت توليد 4.00 0.00 572.00 -519.00 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 211.00 212.00 695.00 162.00 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1676.00 1664.00 6635.00 988.00 هزار
تغییر اشتغال ADP 275.00 151.00 360.00 -706.00 هزار
افراد شاغل 156645.00 156748.00 156949.00 57635.00 هزار
افراد بیکار 5824.00 6211.00 15352.00 1596.00 هزار
درآمد متوسط ساعتی 0.20 0.20 0.60 -0.20 در صد
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.50 34.60 33.70 ساعت ها
نرخ مشارکت نیروی کار 62.80 63.00 67.30 58.10 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 0.80 0.78 4.40 0.08 در صد
نرخ بیکاری جوانان 8.30 8.80 19.50 7.80 در صد
هزینه های کار 109.69 109.94 109.94 17.00 نقاط شاخص
بهره وری 106.99 106.06 106.99 26.02 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 7343.00 6708.00 7484.00 2132.00 هزار
پیشنهادات شغلی 7488.00 7142.00 7626.00 2264.00 هزار
چلنجر کاهش شغل 40023.00 60587.00 248475.00 15100.00 افراد
دستمزد 23.31 23.24 23.31 2.50 USD / ساعت
رشد دستمزد 4.19 4.22 13.78 -5.88 در صد
دستمزد در تولید 22.04 21.96 22.04 1.27 USD / ساعت
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 0.25 USD / ساعت
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.70 1.60 0.20 در صد
جمعیت 325.72 323.41 325.72 76.09 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.00 66.00 66.00
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.00 66.00 66.00
نرخ اشتغال 60.60 60.60 64.70 55.00 در صد
استخدام تمام وقت 129778.00 129969.00 130159.00 64640.00 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 26915.00 26938.00 28134.00 10086.00 هزار
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2270.00 2380.00 2160.00 USD / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1660.00 1560.00 1660.00 1450.00 USD / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4330.00 4950.00 4330.00 USD / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 1760.00 2340.00 1760.00 USD / ماه


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - جمعیت.