ایالات متحده

بازارها آخرین مرجع
پول 96.6 2019-02
بازار سهام 25851 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.68 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
نرخ بیکاری 4 2019-01
آمار اشتغال غیر کشاورزی 304 2019-01
نرخ تورم 1.6 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-01
نرخ بهره 2.5 2019-01
موازنه تجاری -49313 2018-11
حساب جاری -124817 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 56.6 2019-01
شاخص PMI تولید 53.7 2019-02
پی ام آی غیر توليدی 56.7 2019-01
شاخص PMI خدمات 56.2 2019-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.5 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2018-12
جواز ساختمان 1322 2018-11
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.4 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-09
تولید ناخالص داخلی 19391 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18665 2018-09
تولید ناخالص ملی 18908 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3332 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 53129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 217 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 641 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2126 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 430 2018-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2176 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12701 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 542 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 284 2018-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-01
آمار اشتغال غیر کشاورزی 304 2019-01
اشتغال دولتی 8 2019-01
صورت پرداخت های خصوصی 296 2019-01
صورت های پرداخت توليد 13 2019-01
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 216 2019-02
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1725 2019-02
تغییر اشتغال ADP 213 2019-01
افراد شاغل 156694 2019-01
افراد بیکار 6535 2019-01
درآمد متوسط ساعتی 0.1 2019-01
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 2019-01
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 9.1 2019-01
هزینه های کار 109 2018-09
بهره وری 106 2018-09
پست های خالی شغلی 6890 2018-12
پیشنهادات شغلی 7335 2018-12
چلنجر کاهش شغل 52988 2019-01
دستمزد 23.12 2019-01
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 4.2 2018-11
دستمزد در تولید 21.86 2019-01
شاخص هزینه استخدام 0.7 2018-12
جمعیت 326 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.7 2019-01
استخدام تمام وقت 129837 2019-01
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26752 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 253 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 261 2019-01
اندازه اصل تورم 2.2 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2018-09
قیمت تولید 117 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 2 2019-01
قیمت صادرات 125 2019-01
قیمت واردات 124 2019-01
تورم مواد غذایی 1.6 2019-01
صفحه اول PCE قیمت هسته 111 2018-11
قیمت تولید کننده هسته 117 2019-01
CPI مسکن آب و برق 262 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 203 2019-01
انتظارات تورم 2.97 2019-01
شاخص قیمت PCE 109 2018-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 2.66 2019-02
عرضه پول M0 3346896 2019-01
عرضه پول M1 3737 2019-01
عرضه پول M2 14467 2019-01
ترازنامه بانک 16821077 2018-10
ترازنامه بانک مرکزی 4102109 2018-11
ذخایر ارزی 125798 2018-12
وام به بخش خصوصی 2343 2019-01
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی -77351 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 203 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -49313 2018-11
حساب جاری -124817 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2017-12
صادرات 209873 2018-11
واردات 259186 2018-11
بدهی خارجی 19556588 2018-09
رابطه مبادله 107 2018-06
گردش سرمایه -33062 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 51938 2018-09
میزان خالص ورود سرمایه -48313 2018-12
ذخایر طلا 8134 2019-03
تولید نفت خام 11900 2018-11
شاخص تروریسم 6.07 2017-12
درآمد گردشگری 21289 2018-10
ورود توریست 6734056 2018-05
فروش اسلحه 12394 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -13539 2018-12
هزینه های دولت 3192 2018-09
درآمدهای دولت 312584 2018-12
بدهی های دولت 21982423 2019-01
هزینه های مالی 326123 2018-12
درخواست پناهندگی 6901 2018-04
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.7 2016-12
مخارج نظامی 597178 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 56.6 2019-01
شاخص PMI تولید 53.7 2019-02
پی ام آی غیر توليدی 56.7 2019-01
شاخص PMI خدمات 56.2 2019-02
پی ام آی مرکب 55.8 2019-02
تولید صنعتی 3.8 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.6 2019-01
تولید صنعتی 2.9 2019-01
استفاده از ظرفیت 78.22 2019-01
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.2 2018-12
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 1.8 2018-12
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.1 2018-12
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -1.3 2018-11
سفارشات کارخانه -0.6 2018-11
میزان سفارشات جدید 499194 2018-11
موجودی انبارهای تجاری -0.1 2018-11
تغییرات موجودی انبار 89.77 2018-09
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.3 2018-11
ورشکستگی 22232 2018-12
سود شرکت سهامی 2077 2018-09
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 101 2019-01
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.27 2018-12
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 1 2019-01
ISM شاخص نیویورک 63.4 2019-01
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 8.8 2019-02
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا -4.1 2019-02
شاخص توليد Richmond Fed -2 2019-01
پی ام آی شیکاگو 56.7 2019-01
تولید خودرو 2.61 2019-01
ثبت خودرو 446 2018-12
مجموع فروش خودرو 16.7 2019-01
تغییر سهام نفت خام 3.67 2019-02
تغییر سهام گازوئیل -1454 2019-02
سهام گاز طبیعی تغییر -177 2019-02
شاخص اقتصادی مقدم 125 2018-12
تغییرات سهام نفت خام API 1.26 2019-02
خطوط نفت خام 857 2019-02
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 85.64 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 71 2018-12
رتبه فساد مالی 22 2018-12
آسانی کسب و کار 8 2018-12
استخراج معدن 15.3 2019-01
تولید فولاد 7568 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.5 2019-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2018-12
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -1.8 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 12953 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 15743 2018-11
هزینه های شخصی 0.4 2018-11
درآمد شخصی 0.2 2018-11
پس انداز های شخصی 6 2018-11
تسهیلات اعتباری خریدار 16.55 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 9631 2019-01
نرخ وام بانکی 5.5 2019-01
شاخص خوشبینی اقتصادی 50.3 2019-02
شاخص Redbook 5.4 2019-02
فروش فروشگاه زنجیره ای 5637 2018-11
قیمت گازوئیل 0.59 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.6 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1322 2018-11
خانه های مسکونی نوساز 1256 2018-11
فروش خانه جدید 657 2018-11
پیش فروش خانه -9.8 2018-12
فروش خانه موجود 4940 2019-01
هزینه های ساخت و ساز 0.8 2018-11
شاخص مسکن 0.4 2018-11
شاخص بازار مسکن NAHB 62 2019-02
نرخ رهن 4.66 2019-02
درخواست وام مسکن 3.6 2019-02
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 214 2018-11
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2018-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.