ایالات متحده - شاخص هزینه استخدام

United States Employment Cost Index QoQ
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-10-31 12:30 PM شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q3 0.8% 0.6% 0.7%
2019-01-31 01:30 PM شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q4 0.7% 0.8% 0.8%
2019-04-30 12:30 PM شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q1 0.7% 0.7% 0.7%
2019-07-31 12:30 PM شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q2 0.6% 0.7% 0.7%
2019-10-31 12:30 PM شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q3 0.6%


ایالات متحده کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.50 3.70 10.80 2.50 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 136.00 168.00 1118.00 -1959.00 هزار
صورت پرداخت های خصوصی 114.00 122.00 1092.00 -1766.00 هزار
اشتغال دولتی 22.00 34.00 427.00 -260.00 هزار
صورت های پرداخت توليد -2.00 2.00 655.00 -1715.00 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 214.00 210.00 695.00 162.00 هزار
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1679.00 1689.00 6635.00 988.00 هزار
تغییر اشتغال ADP 135.00 157.00 360.00 -706.00 هزار
افراد شاغل 158269.00 157878.00 158269.00 57635.00 هزار
افراد بیکار 5769.00 6044.00 15352.00 1596.00 هزار
درآمد متوسط ساعتی 0.00 0.40 0.60 -0.20 در صد
میانگین ساعات کار در هفته 34.40 34.40 34.60 33.70 ساعت ها
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 63.20 67.30 58.10 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 0.71 0.87 4.40 0.08 در صد
نرخ بیکاری جوانان 8.00 8.60 19.50 7.80 در صد
هزینه های کار 111.98 111.28 111.98 17.00 نقاط شاخص
بهره وری 107.54 106.93 107.54 25.99 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 7034.00 7471.00 7884.00 2157.00 هزار
پیشنهادات شغلی 7051.00 7174.00 7626.00 2264.00 هزار
چلنجر کاهش شغل 41557.00 53480.00 248475.00 15100.00 افراد
دستمزد 23.65 23.59 23.65 2.50 USD / ساعت
دستمزد در تولید 22.25 22.19 22.25 1.27 USD / ساعت
رشد دستمزد 5.34 5.25 13.78 -5.88 در صد
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 0.25 USD / ساعت
شاخص هزینه استخدام 0.60 0.70 2.00 0.20 در صد
جمعیت 327.17 325.15 327.17 76.09 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.00 66.00 66.00 66.00
سن بازنشستگی مردان 66.00 66.00 66.00 66.00
نرخ اشتغال 61.00 60.90 64.70 55.00 در صد
استخدام تمام وقت 131094.00 130789.00 131094.00 64640.00 هزار
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2270.00 2380.00 2160.00 USD / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1660.00 1560.00 1660.00 1450.00 USD / ماه
قسمت مدت زمان اشتغال 27095.00 26974.00 28134.00 10086.00 هزار
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 1760.00 2340.00 1760.00 USD / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4330.00 4950.00 4330.00 USD / ماه


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - شاخص هزینه استخدام.