ایالات متحده - شاخص مدیران خرید شیکاگو

United States Chicago PMI
width
height
Forecast Data Chart

ایالات متحده تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 47.80 49.10 77.50 29.40 نقاط شاخص
شاخص PMI خدمات 50.90 50.70 61.00 49.30 نقاط شاخص
پی ام آی غیر توليدی 52.60 56.40 62.00 37.80
شاخص PMI تولید 51.10 50.30 57.90 50.30
پی ام آی مرکب 51.00 50.70 61.00 50.00 نقاط شاخص
تولید صنعتی -0.10 0.40 62.00 -33.70 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.40 0.80 16.60 -10.40 در صد
تولید صنعتی -0.90 -0.40 67.90 -39.40 در صد
استفاده از ظرفیت 77.50 77.90 89.39 66.69 در صد
میزان سفارشات کالاهای بادوام 0.20 2.00 23.20 -18.40 در صد
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -0.60 1.30 25.50 -19.20 در صد
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.50 -0.50 6.30 -10.20 در صد
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.00 0.20 4.60 -7.00 در صد
میزان سفارشات جدید 499765.00 500278.00 565232.00 223500.00 USD - میلیون
سفارشات کارخانه -0.10 1.40 10.40 -9.70 در صد
موجودی انبارهای تجاری 0.00 0.30 1.30 -2.00 در صد
تغییرات موجودی انبار 69.03 116.00 173.21 -245.13 USD - میلیارد
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.20 0.20 2.10 -2.00 در صد
ورشکستگی 22483.00 22157.00 82446.00 19695.00 بانک اطلاعات شرکتها
سود شرکت سهامی 1857.53 1791.42 1873.90 14.67 USD - میلیارد
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 101.80 103.10 108.80 80.10 نقاط شاخص
ISM شاخص نیویورک 42.80 50.30 88.80 23.40 در صد
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 4.00 2.00 39.00 -34.40 نقاط شاخص
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 5.60 12.00 58.50 -57.90 نقاط شاخص
شاخص توليد Richmond Fed -9.00 1.00 27.00 -44.00 نقاط شاخص
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.10 -0.41 2.79 -5.28
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 1.50 2.70 47.60 -59.90 نقاط شاخص
پی ام آی شیکاگو 47.10 50.40 78.60 21.20 نقاط شاخص
مجموع فروش خودرو 17.20 17.00 21.77 9.05 میلیون
تولید خودرو 2.57 2.55 9.92 1.29 میلیون واحد
ثبت خودرو 421.79 428.44 1149.00 331.50 هزار
تغییر سهام نفت خام 9.28 2.93 14.42 -15.22 BBL / 1Million
سهام گاز طبیعی تغییر 104.00 98.00 147.00 -359.00 میلیارد - CF
تغییر سهام گازوئیل -2562.00 -1213.00 11456.00 -8428.00 هزار بشکه
شاخص اقتصادی مقدم 128.88 128.31 128.88 46.91 نقاط شاخص
سرعت اینترنت 18747.58 17235.62 18747.58 3609.31 KBps
آدرس های IP 128949703.00 127873899.00 146874246.00 89399946.00 IP
تغییرات سهام نفت خام API 10.50 4.13 14.30 -12.40 BBL / 1Million
خطوط نفت خام 713.00 712.00 1609.00 98.00
شاخص فساد مالی 71.00 75.00 78.00 71.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 22.00 16.00 24.00 14.00
شاخص رقابتی 83.67 85.64 85.64 5.42 امتیاز
رتبه رقابتی 2.00 1.00 7.00 1.00
آسانی کسب و کار 8.00 6.00 8.00 4.00
تولید فولاد 7497.00 7514.00 11951.00 3799.00 هزار تن
شاخص توليد Kansas Fed 11.00 -2.00 37.00 -32.00 نقاط شاخص
استخراج معدن 2.60 5.00 108.20 -28.80 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - شاخص مدیران خرید شیکاگو.