ایالات متحده - توجه داشته باشید عملکرد 5 سال

United States 5 Year Note Yield
width
height
Forecast Data Chart

Yield روز Month سال
US 10Y 1.80 0.053% 0.095% -1.391%
US 1M 1.77 0.010% -0.194% -0.404%
US 3M 1.66 -0.009% -0.243% -0.650%
US 6M 1.64 0.019% -0.276% -0.830%
US 52W 1.59 0.013% -0.222% -1.075%
US 2Y 1.63 0.049% -0.044% -1.287%
US 3Y 1.60 0.049% 0.004% -1.381%
US 5Y 1.61 0.053% 0.030% -1.436%
US 7Y 1.71 0.056% 0.057% -1.428%
US 20Y 2.31 0.048% 0.141% -1.120%
US 30Y 2.29 0.044% 0.139% -1.089%