انگلستان - نرخ بیکاری

United Kingdom Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-05-14 08:30 AM نرخ بیکاری Mar 3.8% 3.9% 3.9%
2019-06-11 08:30 AM نرخ بیکاری Apr 3.8% 3.8% 3.8%
2019-07-16 08:30 AM نرخ بیکاری May 3.8% 3.8% 3.8%
2019-08-13 08:30 AM نرخ بیکاری Jun 3.9% 3.8% 3.8%
2019-09-10 08:30 AM نرخ بیکاری Jul 3.9%
2019-10-15 08:30 AM نرخ بیکاری Aug
2019-11-12 09:30 AM نرخ بیکاری Sep


انگلستان کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 3.90 3.80 12.00 3.40 در صد
افراد شاغل 32811.00 32749.00 32811.00 23630.00 هزار
افراد بیکار 1163.40 1135.50 3090.00 422.60 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 8704.00 8661.00 8704.00 5995.00 هزار
استخدام تمام وقت 24107.00 24088.00 24149.00 19136.00 هزار
نرخ اشتغال 76.10 76.00 76.10 65.60 در صد
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 28.00 31.40 142.80 -98.50 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 79.30 79.10 79.30 74.10 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.00 1.00 4.30 0.90 در صد
نرخ بیکاری جوانان 11.30 11.00 22.30 9.70 در صد
بهره وری 100.90 101.10 101.80 43.10 نقاط شاخص
هزینه های کار 105.50 105.60 105.60 20.70 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 820.00 824.00 861.00 432.00 هزار
دستمزد 538.00 536.00 538.00 300.00 GBP / هفته
رشد دستمزد 3.70 3.50 6.60 -2.60 در صد
دستمزد در تولید 612.00 613.00 615.00 356.00 GBP / هفته
حداقل دستمزد 8.21 7.83 8.21 5.05 GBP / ساعت
جمعیت 66.19 65.81 66.19 52.20 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.00 65.50 60.00
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.00 65.50 65.00
هزینه زندگی خانواده 1300.00 1230.00 1300.00 1180.00 GBP / ماه
هزینه زندگی انفرادی 895.00 850.00 900.00 785.00 GBP / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00 2110.00 2460.00 2110.00 GBP / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00 1180.00 1320.00 1180.00 GBP / ماه
میانگین ساعات کار در هفته 32.10 32.10 33.50 31.30 ساعت ها
تغییر اشتغال 115.00 28.00 311.00 -279.00 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - انگلستان - نرخ بیکاری.