انگلستان

بازارها آخرین مرجع
پول 1.29 2019-02
بازار سهام 7235 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.17 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2018-12
نرخ بیکاری 4 2018-11
نرخ تورم 1.8 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2019-01
نرخ بهره 0.75 2019-02
موازنه تجاری -3229 2018-12
حساب جاری -26522 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
اطمینان کسب و کار -23 2019-03
شاخص PMI تولید 52.8 2019-01
شاخص PMI خدمات 50.1 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-01
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2622 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 511175 2018-12
تولید ناخالص ملی 521840 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85462 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2875 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28470 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45190 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 4665 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20832 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 365436 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19855 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 2018-11
افراد شاغل 32535 2018-10
افراد بیکار 1016 2018-12
استخدام تمام وقت 24021 2018-10
قسمت مدت زمان اشتغال 8514 2018-10
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 20.8 2018-12
نرخ اشتغال 75.8 2018-10
نرخ مشارکت نیروی کار 79 2018-10
نرخ بیکاری بلند مدت 1.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 11.5 2018-10
هزینه های کار 105 2018-09
بهره وری 101 2018-09
پست های خالی شغلی 853 2018-11
دستمزد 527 2018-11
حداقل دستمزد 8.21 2019-04
رشد دستمزد 3.4 2018-11
دستمزد در تولید 603 2018-11
جمعیت 66.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2019-12
میانگین ساعات کار در هفته 32 2018-10
تغییر اشتغال 141 2018-10
هزینه زندگی خانواده 1300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 895 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.8 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-01
اندازه اصل تورم 1.9 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 2.1 2019-01
تورم مواد غذایی 0.9 2019-01
قیمت تولید کننده هسته 114 2019-01
CPI مسکن آب و برق 104 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-01
انتظارات تورم 3.2 2018-12
قیمت تولید 115 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0.75 2019-02
نرخ بهره بین بانکی 0.87 2019-02
عرضه پول M0 81931 2019-01
عرضه پول M1 1772360 2018-12
عرضه پول M2 2412358 2018-12
عرضه پول M3 2915272 2018-12
ترازنامه بانک 3785769 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 592313 2019-01
ذخایر ارزی 180845 2019-01
وام به بخش خصوصی 2439096 2018-09
نرخ بهره سپرده 0.5 2019-01
نرخ وام 1 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3229 2018-12
حساب جاری -26522 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.1 2017-12
صادرات 52623 2018-12
واردات 55852 2018-12
بدهی خارجی 6301189 2018-09
گردش سرمایه 33427 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8525 2018-09
ذخایر طلا 310 2019-03
تولید نفت خام 842 2018-08
شاخص تروریسم 5.61 2017-12
درآمد گردشگری 1973 2018-09
ورود توریست 3055 2018-09
فروش اسلحه 1214 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.3 2017-12
بودجه دولت -2.3 2017-12
ارزش بودجه دولت 1596 2018-12
هزینه های دولت 92768 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.1 2017-12
بدهی های دولت -2112 2018-12
درخواست پناهندگی 2925 2018-06
ارزیابی اعتبار 94.83
درآمدهای دولت 59800 2018-12
مخارج نظامی 48383 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 25.8 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.8 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -23 2019-03
شاخص PMI تولید 52.8 2019-01
شاخص PMI خدمات 50.1 2019-01
تولید صنعتی -0.9 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.5 2018-12
تولید صنعتی -2.1 2018-12
استفاده از ظرفیت 81.3 2019-03
سفارشات کارخانه -1 2019-01
میزان سفارشات جدید 11075 2018-09
تغییرات موجودی انبار 2734 2018-12
ورشکستگی 4725 2018-12
سود شرکت سهامی 112291 2018-12
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -68.7 2019-01
تولید خودرو 78106 2018-12
ثبت خودرو 161013 2019-01
تمایلات کسب و کار کوچک -31 2019-03
سرعت اینترنت 16921 2017-03
آدرس های IP 27493519 2017-03
شاخص رقابتی 81.99 2018-12
رتبه رقابتی 8 2018-12
پی ام آی مرکب 50.3 2019-01
شاخص فساد مالی 80 2018-12
رتبه فساد مالی 11 2018-12
آسانی کسب و کار 9 2018-12
تولید الکتریسیته 29548 2018-11
شاخص اقتصادی مقدم 0.2 2018-12
استخراج معدن 20.4 2018-12
سرمایه گذاری خصوصی -1.4 2018-12
تولید فولاد 800 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -14 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.2 2019-01
هزینه های مصرف کننده 337646 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 340827 2018-09
پس انداز های شخصی 4.3 2018-09
نرخ وام بانکی 1.75 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 687 2018-12
قیمت گازوئیل 1.58 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.3 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
خانه های مسکونی نوساز 46930 2018-09
میزان ساخت و ساز -2.4 2018-12
شاخص مسکن 724 2019-01
میزان قبول وام های رهنی 63.79 2018-12
سفارشات ساخت و ساز -30.7 2018-09
پی ام آی ساخت و ساز 50.6 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 63.4 2016-12
درخواست وام مسکن 38779 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: انگلستان - شاخص های اقتصادی.