اوکراین

بازارها آخرین مرجع
پول 27.02 2019-02
بازار سهام 554 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-12
نرخ بیکاری 8 2018-09
نرخ تورم 9.2 2019-01
نرخ بهره 18 2019-01
موازنه تجاری -951 2018-12
حساب جاری -344 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2017-12
بودجه دولت -1.4 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -23 2019-01
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 112 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297399 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 52743 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 2992 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55833 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7778 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26337 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 12072 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13279 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34563 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22238 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 793 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8 2018-09
افراد بیکار 364 2019-01
دستمزد 10573 2018-12
رشد دستمزد 20.46 2018-12
جمعیت 42.41 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 16016 2018-09
نرخ اشتغال 67.3 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 63.2 2018-09
هزینه زندگی خانواده 6610 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4690 2018-12
حداقل دستمزد 4173 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-01
اندازه اصل تورم 8.7 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.3 2019-01
قیمت صادرات 108 2018-11
تورم مواد غذایی 7.9 2019-01
قیمت واردات 109 2018-11
نرخ تورم (ماهانه) 1 2019-01
قیمت تولید 372 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 14.2 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 18.33 2019-02
عرضه پول M0 349055 2019-01
عرضه پول M1 671285 2018-12
عرضه پول M2 1273772 2018-12
عرضه پول M3 1259489 2019-01
ترازنامه بانک 1961586 2018-09
ذخایر ارزی 20820 2019-01
وام به بخش خصوصی 773016 2018-12
نرخ بهره سپرده 9.13 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 997320 2018-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -951 2018-12
حساب جاری -344 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2017-12
صادرات 4100 2018-12
واردات 5051 2018-12
بدهی خارجی 114742 2018-09
گردش سرمایه -4644 2018-12
ذخایر طلا 24.3 2019-03
تولید نفت خام 32 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833 2018-12
حواله 2737 2018-09
رابطه مبادله 98.6 2018-11
شاخص تروریسم 6.05 2017-12
فروش اسلحه 240 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2017-12
بودجه دولت -1.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 59248 2018-12
هزینه های دولت 47105 2018-09
درآمدهای دولت 1184278 2018-12
بدهی های دولت 761088901 2018-12
هزینه های مالی 1250174 2018-12
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3354 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -3.5 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.7 2018-12
تولید صنعتی -8.6 2018-12
تغییرات موجودی انبار 66055 2018-09
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 117 2018-12
تولید سیمان 739 2017-11
شاخص رقابتی 57.03 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 71 2018-12
تولید الکتریسیته 13942 2017-11
استخراج معدن 1.8 2018-12
تولید فولاد 1885 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 62.2 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -23 2019-01
تغییرات سالیانه خرده فروشی 6.3 2019-01
هزینه های مصرف کننده 209201 2018-09
نرخ وام بانکی 17.6 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 151625 2018-12
قیمت گازوئیل 0.99 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.