اوکراین

بازارها آخرین مرجع
پول 26.83 2019-04
بازار سهام 533 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
نرخ بیکاری 9.3 2018-12
نرخ تورم 8.6 2019-03
نرخ بهره 18 2019-03
موازنه تجاری -777 2019-02
حساب جاری -381 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2017-12
بودجه دولت -1.4 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.3 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.4 2019-02
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی 112 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 283791 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73438 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2992 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 38263 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9453 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29741 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 12282 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13571 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33461 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21605 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 727 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 9.3 2018-12
افراد بیکار 367 2019-02
دستمزد 9429 2019-02
رشد دستمزد 20.45 2019-02
جمعیت 42.22 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
افراد شاغل 15719 2018-12
نرخ اشتغال 66.1 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 62.6 2018-12
هزینه زندگی خانواده 6610 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4690 2018-12
حداقل دستمزد 4173 2019-01
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 8.6 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 108 2019-03
اندازه اصل تورم 7.6 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-02
قیمت صادرات 102 2019-01
تورم مواد غذایی 7 2019-03
قیمت واردات 105 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-03
قیمت تولید 372 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 8.9 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 18 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 18.33 2019-04
عرضه پول M0 344357 2019-03
عرضه پول M1 654945 2019-02
عرضه پول M2 1251738 2019-02
عرضه پول M3 1252569 2019-03
ترازنامه بانک 1914363 2019-02
ذخایر ارزی 20630 2019-03
وام به بخش خصوصی 748845 2019-02
نرخ بهره سپرده 9.13 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 1058673 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -777 2019-02
حساب جاری -381 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.6 2018-12
صادرات 3893 2019-02
واردات 4670 2019-02
بدهی خارجی 114707 2018-12
گردش سرمایه -4644 2018-12
ذخایر طلا 24.3 2019-03
تولید نفت خام 32 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 833 2018-12
حواله 2737 2018-09
رابطه مبادله 97.4 2019-01
شاخص تروریسم 6.05 2017-12
فروش اسلحه 240 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.8 2017-12
بودجه دولت -1.4 2017-12
ارزش بودجه دولت 13708 2019-02
هزینه های دولت 67979 2018-12
درآمدهای دولت 167616 2019-02
بدهی های دولت 749998304 2019-02
هزینه های مالی 162887 2019-02
ارزیابی اعتبار 15
مخارج نظامی 3354 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 18 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 18 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 22 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -1.8 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.9 2019-02
تولید صنعتی -2.5 2019-02
تغییرات موجودی انبار -4257 2018-12
سرعت اینترنت 12799 2017-03
آدرس های IP 5156332 2017-03
اطمینان کسب و کار 117 2018-12
شاخص رقابتی 57.03 2018-12
رتبه رقابتی 83 2018-12
شاخص فساد مالی 32 2018-12
رتبه فساد مالی 120 2018-12
آسانی کسب و کار 71 2018-12
استخراج معدن 1.7 2019-02
تولید فولاد 1689 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 65.3 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.4 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 7.2 2019-02
هزینه های مصرف کننده 237684 2018-12
نرخ وام بانکی 16.17 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 154381 2019-02
قیمت گازوئیل 1.01 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوکراین - شاخص های اقتصادی.