اوکراین

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 27.14 27.73 27.87 28 28.13 28.4
بازار سهام 562.76 539 526 513 501 477
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.1 2.5 2.2 2.5 2.9
نرخ بیکاری 8.00 8.4 8.5 8.7 8.8 8.2
نرخ تورم 9.20 6.5 6.3 6 6.3 5
نرخ بهره 18.00 17.5 17 17 17 16
موازنه تجاری -951.20 -480 -400 -1324 -288 -222
حساب جاری -344.00 -741 -756 -759 -759 -759
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -4 -4 -4 -4 -3.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 61 61 61 61 64
بودجه دولت -1.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 19.10 1.3 1.2 1.1 1.3 0.9
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.10 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.40 3.1 2.5 2.2 2.5 2.9
تولید ناخالص داخلی 112.15 115 115 115 115 116
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 297399.00 219731 246828 299579 304834 313674
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 52743.00 36503 47992 53130 54062 55629
تولید ناخالص داخلی سرانه 2991.63 3300 3300 3300 3300 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894.39 8000 8000 8000 8000 8100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 55833.00 7390 12696 56242 57229 58888
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7778.00 3950 7491 7949 7972 8204
تولید ناخالص داخلی از ساخت 26337.00 25624 28857 26530 26995 27778
تولید ناخالص داخلی از معادن 12072.00 11459 11727 12338 12374 12733
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13279.00 13482 13624 13571 13611 14006
تولید ناخالص داخلی از خدمات 34563.00 31955 37602 34816 35427 36454
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22238.00 18847 21938 22401 22794 23455
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 793.00 657 780 799 813 836
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.00 8.4 8.5 8.7 8.8 8.2
دستمزد 10573.00 8000 9144 9147 9500 10000
سن بازنشستگی زنان 58.50 59 58.5 58.5 59 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 6610.00 8000 6134 6019 7000 8000
حداقل دستمزد 4173.00 4173 4173 4173 4173 4250
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 5250 4752 4919 5250 5300
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 3400 3021 3107 3400 3700
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 9.20 6.5 6.3 6 6.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.00 108 106 108 108 113
قیمت مصرف کننده اصلی 108.30 119 119 119 113 117
نرخ تورم (ماهانه) 1.00 0.9 0.7 0.5 0.5 0.2
تورم مواد غذایی 7.90 9 8.7 6.9 7.8 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.30 105 107 109 107 112
قیمت تولید 371.90 423 433 446 453 535
تغییر قیمت تولید کننده 14.20 24 24.5 23 22.6 18
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 18.00 17.5 17 17 17 16
نرخ بهره بین بانکی 18.63 19 19 19 19 19
ذخایر ارزی 20819.70 16721 16729 16729 16729 16729
نرخ بهره سپرده 9.13 8.63 8.13 8.13 8.13 8.13
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -951.20 -480 -400 -1324 -288 -222
حساب جاری -344.00 -741 -756 -759 -759 -759
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.90 -4 -4 -4 -4 -3.5
واردات 5050.80 4800 4250 5039 5290 5500
صادرات 4099.60 4320 3850 3714 4250 4670
رابطه مبادله 98.60 99.05 98.96 98.93 98.94 98.94
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 71.80 61 61 61 61 64
بودجه دولت -1.40 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2
ارزش بودجه دولت 59247.88 17997 24933 27772 23791 24884
هزینه های دولت 47105.00 53888 56952 48141 48283 49683
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -3.50 1.8 2.1 1.9 2.4 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.70 6.5 0.8 2.1 1.2 1
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 19.10 1.3 1.2 1.1 1.3 0.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.90 6.2 6.4 6.7 6.5 6.4
هزینه های مصرف کننده 209201.00 175757 182800 210734 214431 220650
نرخ وام بانکی 17.60 18.21 18.21 18.21 18.21 18.21
قیمت گازوئیل 0.99 0.98 0.95 0.93 0.9 0.9


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.