ترکیه - نرخ بیکاری

Turkey Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-05-15 07:00 AM نرخ بیکاری Feb 14.7% 14.7%
2019-06-17 07:00 AM نرخ بیکاری Mar 14.1% 14.7%
2019-07-16 07:00 AM نرخ بیکاری Apr 13% 14.1%
2019-08-15 07:00 AM نرخ بیکاری May 12.8% 13%
2019-09-16 07:00 AM نرخ بیکاری Jun 12.8%
2019-10-15 07:00 AM نرخ بیکاری Jul
2019-11-15 07:00 AM نرخ بیکاری Aug


ترکیه کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 12.80 13.00 14.80 7.30 در صد
افراد شاغل 28269.00 28199.00 29318.00 18493.00 هزار
افراد بیکار 4157.00 4202.00 4730.00 1773.00 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 52.80 53.10 53.50 43.90 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 2.60 3.20 1.60 در صد
نرخ بیکاری جوانان 23.30 23.20 28.60 11.00 در صد
هزینه های کار 188.85 162.92 188.85 56.26 نقاط شاخص
حداقل دستمزد 2558.40 2558.40 2558.40 1.50 TRY / ماه
دستمزد در تولید 183.07 167.61 183.07 25.97 نقاط شاخص
جمعیت 82.00 80.81 82.00 28.23 میلیون
سن بازنشستگی زنان 58.00 58.00 58.00 58.00
سن بازنشستگی مردان 60.00 60.00 60.00 60.00
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1380.00 1380.00 1380.00 TRY / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 2830.00 2830.00 2830.00 TRY / ماه
قسمت مدت زمان اشتغال 2888.30 3079.80 3084.10 1309.60 هزار
هزینه زندگی خانواده 3190.00 3070.00 3190.00 2970.00 TRY / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1820.00 1930.00 1750.00 TRY / ماه
استخدام تمام وقت 23669.20 24403.70 25938.10 16911.50 هزار
نرخ اشتغال 45.40 45.70 47.90 38.90 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ترکیه - نرخ بیکاری.