ترکیه - جمعیت

Turkey Population
width
height
Forecast Data Chart

ترکیه کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 12.80 13.00 14.80 7.30 در صد
افراد شاغل 28269.00 28199.00 29318.00 18493.00 هزار
افراد بیکار 4157.00 4202.00 4730.00 1773.00 هزار
نرخ مشارکت نیروی کار 52.80 53.10 53.50 43.90 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.90 2.60 3.20 1.60 در صد
نرخ بیکاری جوانان 23.30 23.20 28.60 11.00 در صد
هزینه های کار 188.85 162.92 188.85 56.26 نقاط شاخص
حداقل دستمزد 2558.40 2558.40 2558.40 1.50 TRY / ماه
دستمزد در تولید 183.07 167.61 183.07 25.97 نقاط شاخص
جمعیت 82.00 80.81 82.00 28.23 میلیون
سن بازنشستگی زنان 58.00 58.00 58.00 58.00
سن بازنشستگی مردان 60.00 60.00 60.00 60.00
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1380.00 1380.00 1380.00 TRY / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 2830.00 2830.00 2830.00 TRY / ماه
قسمت مدت زمان اشتغال 2888.30 3079.80 3084.10 1309.60 هزار
هزینه زندگی خانواده 3190.00 3070.00 3190.00 2970.00 TRY / ماه
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1820.00 1930.00 1750.00 TRY / ماه
استخدام تمام وقت 23669.20 24403.70 25938.10 16911.50 هزار
نرخ اشتغال 45.40 45.70 47.90 38.90 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ترکیه - جمعیت.