ترکیه

بازارها آخرین مرجع
پول 5.85 2019-06
بازار سهام 94186 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 17.37 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2019-03
نرخ بیکاری 14.1 2019-03
نرخ تورم 18.71 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.95 2019-05
نرخ بهره 24 2019-06
موازنه تجاری -2982 2019-04
حساب جاری -1334 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 98.9 2019-05
شاخص PMI تولید 45.3 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2019-04
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 851 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 385221093 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 100644723 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10691613 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24255743 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67156607 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45952229 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 88537213 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.1 2019-03
افراد شاغل 27795 2019-03
افراد بیکار 4544 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 53.3 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.6 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 25.2 2019-03
هزینه های کار 189 2019-03
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 183 2019-03
جمعیت 80.81 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 46 2019-03
استخدام تمام وقت 24404 2018-12
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 3080 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 18.71 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.95 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 414 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 349 2019-05
اندازه اصل تورم 15.87 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2019-03
قیمت تولید 457 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 28.71 2019-05
قیمت صادرات 91.5 2019-04
قیمت واردات 91.11 2019-04
تورم مواد غذایی 28.44 2019-05
CPI مسکن آب و برق 434 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 398 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 158 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 24 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 25.62 2019-06
عرضه پول M1 612217953 2019-05
عرضه پول M2 2170543798 2019-05
عرضه پول M3 2273653618 2019-05
ترازنامه بانک 4227146383 2019-04
ذخایر ارزی 138892 2019-03
وام به بخش خصوصی 1310650898 2019-04
نرخ بهره سپرده 22.5 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 13 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 780697315 2019-05
سرمایه گذاری سهام خارجی 27307 2019-06
نرخ وام 25.5 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2982 2019-04
حساب جاری -1334 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 14480 2019-04
واردات 17462 2019-04
بدهی خارجی 444878 2018-12
رابطه مبادله 100 2019-04
گردش سرمایه -2418 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 15 2019-04
درآمد گردشگری 1685 2019-03
ورود توریست 3293176 2019-04
ذخایر طلا 261 2019-03
تولید نفت خام 55 2019-02
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 364 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -14309064 2019-04
هزینه های دولت 57997835 2019-03
درآمدهای دولت 56509585 2019-04
بدهی های دولت 1210559 2019-04
هزینه های مالی 70818649 2019-04
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 22088 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 98.9 2019-05
شاخص PMI تولید 45.3 2019-05
تولید صنعتی -4 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2019-04
تولید صنعتی -4.2 2019-04
استفاده از ظرفیت 76.3 2019-05
تغییرات موجودی انبار -27915236 2019-03
ورشکستگی 776 2019-04
تولید خودرو 127913 2019-04
ثبت خودرو 54322 2019-04
مجموع فروش خودرو 33016 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 1.4 2019-04
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 24637 2019-03
استخراج معدن -9.3 2019-04
تولید فولاد 3044 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.3 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.9 2019-04
هزینه های مصرف کننده 236727781 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 525862937 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 2004855030 2019-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 77.5 2019-05
قیمت گازوئیل 1.17 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.8 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 109 2019-03
جواز ساختمان 33158 2019-03
فروش خانه موجود 50960 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 59.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 4365 2019-03
فروش خانه جدید 33443 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.