ترکیه

بازارها آخرین مرجع
پول 5.72 2019-08
بازار سهام 95701 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 15.75 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2019-03
نرخ بیکاری 12.8 2019-05
نرخ تورم 16.65 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.36 2019-07
نرخ بهره 19.75 2019-07
موازنه تجاری -3177 2019-06
حساب جاری -548 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 98.3 2019-07
شاخص PMI تولید 46.7 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 56.5 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 767 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 385221093 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 100644723 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 15027 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10691613 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24255743 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67156607 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45952229 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 88537213 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.8 2019-05
افراد شاغل 28269 2019-05
افراد بیکار 4157 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 52.8 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 23.3 2019-05
هزینه های کار 189 2019-03
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 183 2019-03
جمعیت 82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 45.4 2019-05
استخدام تمام وقت 23669 2019-03
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2888 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 16.65 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 1.36 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 419 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 360 2019-07
اندازه اصل تورم 16.2 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2019-03
قیمت تولید 453 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 21.66 2019-07
قیمت صادرات 92.4 2019-06
قیمت واردات 89.79 2019-06
تورم مواد غذایی 18.21 2019-07
CPI مسکن آب و برق 449 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 418 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 161 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 19.75 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 16.4 2019-08
عرضه پول M1 602757832 2019-07
عرضه پول M2 2178802052 2019-07
عرضه پول M3 2278104976 2019-07
ترازنامه بانک 4213258176 2019-05
ذخایر ارزی 136420 2019-05
وام به بخش خصوصی 1285917846 2019-06
نرخ بهره سپرده 18.25 2019-07
نسبت ذخیره نقدی 13 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 745587535 2019-07
سرمایه گذاری سهام خارجی 31345 2019-08
نرخ وام 21.25 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3177 2019-06
حساب جاری -548 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 11082 2019-06
واردات 14259 2019-06
بدهی خارجی 453423 2019-03
رابطه مبادله 103 2019-06
گردش سرمایه 3326 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 13 2019-06
درآمد گردشگری 3338 2019-06
ورود توریست 5318984 2019-06
ذخایر طلا 261 2019-03
تولید نفت خام 56 2019-04
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 364 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -11454947 2019-06
هزینه های دولت 57997835 2019-03
درآمدهای دولت 53666695 2019-06
بدهی های دولت 1215765 2019-07
هزینه های مالی 65121642 2019-06
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی 4076 2019-07
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 98.3 2019-07
شاخص PMI تولید 46.7 2019-07
تولید صنعتی -3.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.71 2019-06
تولید صنعتی -4.6 2019-06
استفاده از ظرفیت 76.2 2019-07
تغییرات موجودی انبار -27915236 2019-03
ورشکستگی 756 2019-06
تولید خودرو 109116 2019-06
ثبت خودرو 41915 2019-06
مجموع فروش خودرو 17927 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 2.43 2019-06
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 24040 2019-06
استخراج معدن 4.8 2019-06
تولید فولاد 2698 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 56.5 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.2 2019-06
هزینه های مصرف کننده 236727781 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 528198574 2019-07
اعتبار بخش خصوصی 1984463071 2019-06
شاخص خوشبینی اقتصادی 80.7 2019-07
قیمت گازوئیل 1.26 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.8 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 110 2019-05
جواز ساختمان 33158 2019-03
فروش خانه موجود 48487 2019-05
نرخ مالکیت مسکن 59.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 4365 2019-03
فروش خانه جدید 33765 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.