ترکیه

بازارها آخرین مرجع
پول 5.77 2019-10
بازار سهام 98165 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.04 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2019-06
نرخ بیکاری 13.9 2019-07
نرخ تورم 9.26 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.99 2019-09
نرخ بهره 16.5 2019-09
موازنه تجاری -2500 2019-08
حساب جاری 2604 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 98.8 2019-09
شاخص PMI تولید 50 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-08
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -1.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 767 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 426348297 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 104251295 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 15027 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17848921 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 29287888 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70922402 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46799196 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 99589464 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 13.9 2019-07
افراد شاغل 28517 2019-07
افراد بیکار 4596 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 53.1 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 27.1 2019-07
هزینه های کار 201 2019-06
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 194 2019-06
جمعیت 82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 45.5 2019-07
استخدام تمام وقت 24678 2019-06
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2736 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 9.26 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.99 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 427 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 364 2019-09
اندازه اصل تورم 7.54 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 171 2019-06
قیمت تولید 451 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 2.45 2019-09
قیمت صادرات 90.64 2019-08
قیمت واردات 87.61 2019-08
تورم مواد غذایی 9.52 2019-09
CPI مسکن آب و برق 468 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 416 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 162 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16.5 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 15.89 2019-10
عرضه پول M1 655467404 2019-09
عرضه پول M2 2289717355 2019-09
عرضه پول M3 2393667392 2019-09
ترازنامه بانک 4219301270 2019-08
ذخایر ارزی 142126 2019-08
وام به بخش خصوصی 1275167269 2019-08
نرخ بهره سپرده 15 2019-09
نسبت ذخیره نقدی 16 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 751059560 2019-09
سرمایه گذاری سهام خارجی 28832 2019-10
نرخ وام 18 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2500 2019-08
حساب جاری 2604 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 12523 2019-08
واردات 15024 2019-08
بدهی خارجی 446860 2019-06
رابطه مبادله 103 2019-08
گردش سرمایه -1804 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 15 2019-08
درآمد گردشگری 3338 2019-06
ورود توریست 6307508 2019-08
ذخایر طلا 321 2019-09
تولید نفت خام 60 2019-06
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 364 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت 837007 2019-08
هزینه های دولت 62009834 2019-06
درآمدهای دولت 92796283 2019-08
بدهی های دولت 1248300 2019-08
هزینه های مالی 91959276 2019-08
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی -21650 2019-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 98.8 2019-09
شاخص PMI تولید 50 2019-09
تولید صنعتی -3.6 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 2019-08
تولید صنعتی -2.8 2019-08
استفاده از ظرفیت 76.3 2019-09
تغییرات موجودی انبار -4600589 2019-06
ورشکستگی 1011 2019-08
تولید خودرو 136236 2019-09
ثبت خودرو 39110 2019-08
مجموع فروش خودرو 41992 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 3.88 2019-08
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 27496 2019-08
استخراج معدن -6 2019-08
تولید فولاد 2634 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.8 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.3 2019-08
هزینه های مصرف کننده 251577716 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 553160126 2019-09
اعتبار بخش خصوصی 1983150723 2019-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 86 2019-09
قیمت گازوئیل 1.23 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.3 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 113 2019-08
جواز ساختمان 9477 2019-06
فروش خانه موجود 63305 2019-07
نرخ مالکیت مسکن 59.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 1733 2019-06
فروش خانه جدید 38931 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.