ترکیه

بازارها آخرین مرجع
پول 5.79 2019-04
بازار سهام 96886 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 17.06 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2018-12
نرخ بیکاری 14.7 2019-01
نرخ تورم 19.71 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.03 2019-03
نرخ بهره 24 2019-03
موازنه تجاری -2134 2019-02
حساب جاری -718 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
شاخص PMI تولید 47.2 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-02
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 851 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 450961520 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 120801436 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 24788022 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 30976895 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 73726975 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45002064 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106768068 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.7 2019-01
افراد شاغل 27157 2019-01
افراد بیکار 4668 2019-01
نرخ مشارکت نیروی کار 52.9 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 26.7 2019-01
هزینه های کار 163 2018-12
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 168 2018-12
جمعیت 80.81 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 45.9 2019-01
استخدام تمام وقت 25938 2018-09
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2501 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 19.71 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.03 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 403 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 340 2019-03
اندازه اصل تورم 17.53 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 180 2018-12
قیمت تولید 432 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 29.64 2019-03
قیمت صادرات 92.19 2019-02
قیمت واردات 90.67 2019-02
تورم مواد غذایی 29.77 2019-03
CPI مسکن آب و برق 431 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 385 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 153 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 24 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 25.65 2019-04
عرضه پول M1 569489896 2019-03
عرضه پول M2 2068386070 2019-03
عرضه پول M3 2157053750 2019-03
ترازنامه بانک 3800152261 2018-12
ذخایر ارزی 139273 2019-02
وام به بخش خصوصی 1168557625 2019-02
نرخ بهره سپرده 22.5 2019-03
نسبت ذخیره نقدی 12 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 758413514 2019-03
سرمایه گذاری سهام خارجی 30470 2019-04
نرخ وام 25.5 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2134 2019-02
حساب جاری -718 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 13593 2019-02
واردات 15727 2019-02
بدهی خارجی 444878 2018-12
رابطه مبادله 102 2019-02
گردش سرمایه -680 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 22 2019-02
درآمد گردشگری 1428 2018-12
ورود توریست 1670238 2019-02
ذخایر طلا 261 2019-03
تولید نفت خام 56 2018-12
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 244 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -18675315 2019-02
هزینه های دولت 69495065 2018-12
درآمدهای دولت 64699563 2019-02
بدهی های دولت 1126210 2019-02
هزینه های مالی 83374878 2019-02
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-03
شاخص PMI تولید 47.2 2019-03
تولید صنعتی -5.1 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-02
تولید صنعتی -5.5 2019-02
استفاده از ظرفیت 74.3 2019-03
تغییرات موجودی انبار -40444799 2018-12
ورشکستگی 665 2019-02
تولید خودرو 119473 2019-02
ثبت خودرو 34025 2019-02
مجموع فروش خودرو 49221 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم -0.12 2019-02
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 23342 2019-02
استخراج معدن -4.7 2019-02
تولید فولاد 2635 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.4 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی -4.9 2019-02
هزینه های مصرف کننده 257299893 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 519121689 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 1907527803 2019-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 81.9 2019-03
قیمت گازوئیل 1.27 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 15.6 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 271 2019-01
جواز ساختمان 74867 2018-12
فروش خانه موجود 45802 2019-02
نرخ مالکیت مسکن 59.7 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 8334 2018-12
فروش خانه جدید 32648 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.