ترکیه

بازارها آخرین مرجع
پول 5.77 2019-12
بازار سهام 110115 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 12.1 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
نرخ بیکاری 14 2019-08
نرخ تورم 10.56 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2019-11
نرخ بهره 12 2019-12
موازنه تجاری -1808 2019-10
حساب جاری 1549 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-11
شاخص PMI تولید 49.5 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.9 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-09
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-09
تولید ناخالص داخلی 767 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 466070132 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 110095415 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 15027 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 57743283 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 31270056 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 70808123 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 46475881 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 106301989 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14 2019-08
افراد شاغل 28259 2019-08
افراد بیکار 4650 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 53.1 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 27.1 2019-07
هزینه های کار 204 2019-09
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 201 2019-09
جمعیت 82 2018-12
سن بازنشستگی زنان 58 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60 2019-12
نرخ اشتغال 45.6 2019-08
استخدام تمام وقت 24678 2019-06
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2736 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.56 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.38 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 437 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 372 2019-11
اندازه اصل تورم 9.25 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 187 2019-09
قیمت تولید 451 2019-11
تغییر قیمت تولید کننده 4.26 2019-11
قیمت صادرات 90.47 2019-09
قیمت واردات 87.33 2019-09
تورم مواد غذایی 8.89 2019-11
CPI مسکن آب و برق 486 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 423 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 167 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 12 2019-12
نرخ بهره بین بانکی 12.31 2019-12
عرضه پول M1 666773016 2019-10
عرضه پول M2 2337343057 2019-10
عرضه پول M3 2448218565 2019-10
ترازنامه بانک 4226931910 2019-09
ذخایر ارزی 143176 2019-09
وام به بخش خصوصی 1265957020 2019-10
نرخ بهره سپرده 10.5 2019-12
نسبت ذخیره نقدی 16 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 777553685 2019-10
سرمایه گذاری سهام خارجی 31398 2019-11
نرخ وام 13.5 2019-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1808 2019-10
حساب جاری 1549 2019-10
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.5 2018-12
صادرات 15664 2019-10
واردات 17472 2019-10
بدهی خارجی 446860 2019-06
رابطه مبادله 104 2019-09
گردش سرمایه -715 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200 2018-12
حواله 13 2019-09
درآمد گردشگری 4402 2019-09
ورود توریست 4291574 2019-10
ذخایر طلا 385 2019-12
تولید نفت خام 60 2019-08
شاخص تروریسم 6.53 2018-12
فروش اسلحه 364 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 30.4 2018-12
بودجه دولت -2 2018-12
ارزش بودجه دولت -13236708 2019-10
هزینه های دولت 62035476 2019-09
درآمدهای دولت 63759598 2019-10
بدهی های دولت 1260725 2019-10
هزینه های مالی 76996306 2019-10
درخواست پناهندگی 16207 2018-08
ارزیابی اعتبار 36 2019-12
مخارج نظامی 22088 2018-12
تراز خزانه نقدی 7901 2019-11
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-11
شاخص PMI تولید 49.5 2019-11
تولید صنعتی 3.4 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.2 2019-09
تولید صنعتی 3.4 2019-09
استفاده از ظرفیت 77.2 2019-11
تغییرات موجودی انبار -1236659 2019-09
ورشکستگی 1272 2019-10
تولید خودرو 132155 2019-10
ثبت خودرو 68069 2019-10
مجموع فروش خودرو 58176 2019-11
شاخص اقتصادی مقدم 4.97 2019-10
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 62.14 2019-12
رتبه رقابتی 61 2019-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 33 2019-12
تولید الکتریسیته 25163 2019-09
استخراج معدن 5.7 2019-09
تولید فولاد 2687 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 59.9 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.6 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-09
هزینه های مصرف کننده 273319795 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 583796793 2019-11
اعتبار بخش خصوصی 2001285393 2019-10
شاخص خوشبینی اقتصادی 91.3 2019-11
قیمت گازوئیل 1.21 2019-11
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 14.3 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 115 2019-09
جواز ساختمان 19172 2019-09
فروش خانه موجود 95510 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 59.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 2965 2019-09
فروش خانه جدید 51393 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.