ترکیه

بازارها آخرین مرجع
پول 5.3 2019-02
بازار سهام 103098 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 14.49 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
نرخ بیکاری 12.3 2018-11
نرخ تورم 20.35 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 2019-01
نرخ بهره 24 2019-01
موازنه تجاری -2674 2018-12
حساب جاری -1437 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
اطمینان کسب و کار 93 2019-01
شاخص PMI تولید 44.2 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.2 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.1 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2018-09
تولید ناخالص داخلی 851 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 457722367 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 125935687 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 54843546 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34246741 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 69137858 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 43046749 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 105143134 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 12.3 2018-11
افراد شاغل 28314 2018-11
افراد بیکار 3981 2018-11
نرخ مشارکت نیروی کار 53.4 2018-11
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 23.6 2018-11
هزینه های کار 167 2018-09
دستمزد 2207 2014-12
حداقل دستمزد 2558 2019-12
دستمزد در تولید 166 2018-09
جمعیت 80.81 2017-12
سن بازنشستگی زنان 58 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 47 2018-11
استخدام تمام وقت 25938 2018-09
هزینه زندگی خانواده 3190 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1930 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2501 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 20.35 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 1.06 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 398 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 339 2019-01
اندازه اصل تورم 19.02 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 183 2018-09
قیمت تولید 425 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 32.93 2019-01
قیمت صادرات 92.41 2018-12
قیمت واردات 92.05 2018-12
تورم مواد غذایی 30.97 2019-01
CPI مسکن آب و برق 430 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 380 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 151 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 24 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 23.42 2019-02
عرضه پول M1 505851577 2019-01
عرضه پول M2 1957268136 2019-01
عرضه پول M3 2008860285 2019-01
ترازنامه بانک 3800152261 2018-12
ذخایر ارزی 131074 2018-11
وام به بخش خصوصی 1214941342 2018-12
نرخ بهره سپرده 22.5 2019-01
نسبت ذخیره نقدی 12 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 752133976 2019-01
سرمایه گذاری سهام خارجی 34747 2019-02
نرخ وام 25.5 2019-01
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 171 2016-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2674 2018-12
حساب جاری -1437 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.5 2017-12
صادرات 13879 2018-12
واردات 16553 2018-12
بدهی خارجی 448452 2018-09
رابطه مبادله 100 2018-12
گردش سرمایه -1380 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10900 2017-12
حواله 24 2018-12
درآمد گردشگری 1428 2018-12
ورود توریست 1950705 2018-12
ذخایر طلا 254 2019-03
تولید نفت خام 57 2018-08
شاخص تروریسم 7.04 2017-12
فروش اسلحه 244 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.3 2017-12
بودجه دولت -1.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -20758467 2018-12
هزینه های دولت 58201812 2018-09
درآمدهای دولت 63425942 2018-12
بدهی های دولت 1066800 2018-12
هزینه های مالی 84184409 2018-12
درخواست پناهندگی 7086 2018-04
ارزیابی اعتبار 44.46
مخارج نظامی 19580 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 37.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 93 2019-01
شاخص PMI تولید 44.2 2019-01
تولید صنعتی -9.8 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2018-12
تولید صنعتی -10.8 2018-12
استفاده از ظرفیت 74.4 2019-01
تغییرات موجودی انبار -3640862 2018-09
ورشکستگی 2186 2018-12
تولید خودرو 109871 2019-01
ثبت خودرو 56112 2018-12
مجموع فروش خودرو 14373 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم -0.4 2018-12
سرعت اینترنت 7558 2017-03
آدرس های IP 8079762 2017-03
شاخص رقابتی 61.6 2018-12
رتبه رقابتی 61 2018-12
شاخص فساد مالی 41 2018-12
رتبه فساد مالی 78 2018-12
آسانی کسب و کار 43 2018-12
تولید الکتریسیته 25747 2018-12
استخراج معدن -2.1 2018-12
تولید فولاد 2886 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 58.2 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -9.2 2018-12
هزینه های مصرف کننده 269714420 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 509010058 2019-01
اعتبار بخش خصوصی 1890474377 2018-12
شاخص خوشبینی اقتصادی 78.5 2019-01
قیمت گازوئیل 1.18 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.4 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 276 2018-11
جواز ساختمان 40197 2018-09
فروش خانه موجود 66984 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 60.4 2015-12
خانه های مسکونی نوساز 5598 2018-09
فروش خانه جدید 69861 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ترکیه - شاخص های اقتصادی.