ترکیه

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 5.91 5.96 6.1 6.25 6.39 6.7
بازار سهام 90787.01 88869 87184 85526 83895 80741
اوراق قرضه دولتی ده ساله 17.72 18.73 19.32 19.92 20.54 21.85
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.5 0.6 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 -1.1 -2 1 1.2 2
نرخ بیکاری 14.70 14.9 16.1 14 15.1 13.4
نرخ تورم 18.71 16.8 16 15.1 12.2 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.95 1 0.4 0.4 0.4 0.5
نرخ بهره 24.00 24 21.5 19 17.5 15
موازنه تجاری -2982.01 -1000 1100 -400 800 1000
حساب جاری -1334.00 -2000 1900 -1020 -1850 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3 -3 -3.4 -3.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 34.2 34.2 34.2 36.6 36.6
بودجه دولت -1.50 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4
اطمینان کسب و کار 98.90 101 94 97 99 101
شاخص PMI تولید 45.30 47.9 52.5 52 52.7 53.2
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.30 55.9 57 65 69 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.7 -0.6 0.6 0.5 0.4
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.30 0.5 0.5 0.6 0.7 1
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.60 -1.1 -2 1 1.2 2
تولید ناخالص داخلی 851.10 849 849 849 895 895
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 385221092.90 426620765 448567920 455471135 456373058 464580558
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 100644723.30 130026561 123416973 122009450 122251053 124449639
تولید ناخالص داخلی سرانه 14933.27 16100 16100 16100 16700 16700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 25129.34 26400 26400 26400 27100 27100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10691613.00 16742058 53746675 25035902 25085478 25536620
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 24255743.30 32859090 33561806 31286664 31348618 31912398
تولید ناخالص داخلی از ساخت 67156607.40 72566020 67755101 74464245 74611699 75953530
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 45952228.61 44633279 42185814 45452084 45542089 46361126
تولید ناخالص داخلی از خدمات 88537213.20 98579511 103040272 107835749 108049285 109992464
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 14.70 14.9 16.1 14 15.1 13.4
افراد بیکار 4730.00 3320 3570 3840 3490 4010
نرخ مشارکت نیروی کار 53.20 53.2 53.3 53.4 53.2 53.6
نرخ بیکاری بلند مدت 2.60 2.7 2.9 2.9 3 3.2
نرخ بیکاری جوانان 26.10 24.5 22.6 25.1 25.5 24.9
هزینه های کار 188.85 170 175 185 185 215
حداقل دستمزد 2558.40 2558 2558 2558 3020 3020
دستمزد در تولید 183.07 185 189 195 195 215
جمعیت 80.81 83.42 83.42 81.81 82.81 82.81
سن بازنشستگی زنان 58.00 58 58 58 58 58
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1380.00 1550 1550 1550 1550 1600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2830.00 3100 3100 3100 3100 3200
هزینه زندگی خانواده 3190.00 2950 2950 2950 2950 3100
هزینه زندگی انفرادی 1930.00 1800 1800 1800 1800 1850
نرخ اشتغال 46.00 46.4 46.6 46.6 46.8 47
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 18.71 16.8 16 15.1 12.2 8.6
نرخ تورم (ماهانه) 0.95 1 0.4 0.4 0.4 0.5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 413.52 417 455 453 452 492
قیمت مصرف کننده اصلی 349.37 351 386 382 380 422
اندازه اصل تورم 15.87 14.5 14 12.5 11.8 10.5
قیمت تولید 456.74 464 517 488 495 550
تغییر قیمت تولید کننده 28.71 26.8 17.5 15.5 14.7 12.5
تورم مواد غذایی 28.44 24 17.5 15.4 12.9 11.5
CPI مسکن آب و برق 434.32 447 494 511 484 554
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 398.25 425 488 436 432 474
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 24.00 24 21.5 19 17.5 15
نرخ بهره بین بانکی 26.03 26.1 26.1 26.1 24.6 24.6
عرضه پول M1 612217953.30 615000000 645000000 671000000 671000000 816000000
عرضه پول M2 2170543798.50 2151000000 2211000000 2270000000 2270000000 2637000000
وام به بخش خصوصی 1310650898.00 1451000000 1486000000 1516000000 1516000000 1678000000
نرخ بهره سپرده 22.50 22.5 22.5 22.5 21 21
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 170.20 179 179 179 182 182
نرخ وام 25.50 25.5 25.5 25.5 24 24
نسبت ذخیره نقدی 13.00 12 12 12 12 12
ترازنامه بانک مرکزی 780697315.00 791000000 841000000 887000000 945000000 1225000000
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -2982.01 -1000 1100 -400 800 1000
حساب جاری -1334.00 -2000 1900 -1020 -1850 -1200
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3 -3 -3 -3.4 -3.4
واردات 17461.95 16500 14500 14600 17100 17400
صادرات 14479.94 15500 15600 14200 17900 18400
بدهی خارجی 444878.00 460000 465000 475000 481000 485000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 13200.00 14000 14000 14000 15100 15100
درآمد گردشگری 1685.00 8200 14600 10150 4950 10600
ورود توریست 3293176.00 4752000 4264000 1920000 2360000 2010000
تولید نفت خام 55.00 50 50 50 50 50
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.30 34.2 34.2 34.2 36.6 36.6
بودجه دولت -1.50 -1.8 -1.8 -1.8 -1.4 -1.4
هزینه های دولت 57997834.60 58497014 57037776 70190016 70329006 71593816
بدهی های دولت 1210559.00 1150000 1370000 1450000 1520000 1710000
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 22.00 22 22 22 22 22
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18
نرخ تامین اجتماعی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 22.50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 15.00 15 15 15 15 15
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 98.90 101 94 97 99 101
شاخص PMI تولید 45.30 47.9 52.5 52 52.7 53.2
تولید صنعتی -2.20 0.5 2.2 2.9 2.7 2.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.10 -0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
تولید صنعتی -2.60 0.6 1.8 2.5 2.6 2.7
تغییرات موجودی انبار -27915235.80 -3200000 14200000 -1620000 -1620000 -1560000
ورشکستگی 776.00 850 1000 2250 1050 2050
مجموع فروش خودرو 33016.00 46600 69930 75000 68500 79000
تولید خودرو 127913.00 127900 128200 119700 145900 125400
ثبت خودرو 54322.00 60800 75980 51000 87500 59000
شاخص اقتصادی مقدم 1.40 1.1 1.2 1 1.2 2
تولید فولاد 3044.07 2800 2800 2600 2600 2730
استخراج معدن 2.20 -2 0.1 0.7 1.5 2
تولید الکتریسیته 24637.00 22900 24400 24200 24200 24700
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 55.30 55.9 57 65 69 75
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 0.7 -0.6 0.6 0.5 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی -3.80 1.5 2.2 2.5 2.3 2.7
هزینه های مصرف کننده 236727780.80 259309531 264320131 259872892 260387492 265070350
تسهیلات اعتباری خریدار 525862937.00 517765115 517926443 520772874 525351149 531188332
اعتبار بخش خصوصی 2004855030.00 1993000000 2005000000 2024000000 2024000000 2081000000
شاخص خوشبینی اقتصادی 77.50 81.6 85.5 89.4 95.1 100
قیمت گازوئیل 1.17 1.23 1.2 1.17 1.14 1.14
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 109.30 255 250 245 250 265
فروش خانه جدید 33443.00 54600 65100 60000 45800 61400
جواز ساختمان 33158.00 65100 58400 70000 45200 75000
فروش خانه موجود 50960.00 60700 71400 62300 56500 69500
خانه های مسکونی نوساز 4365.00 8500 7300 8300 6200 9600
نرخ مالکیت مسکن 59.70 60.5 60.5 60.5 60 60


ترکیه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.