تونس

بازارها آخرین مرجع
پول 3.05 2019-02
بازار سهام 7175 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 15.5 2018-12
نرخ تورم 7.1 2019-01
نرخ بهره 7.75 2019-02
موازنه تجاری -1568 2019-01
حساب جاری -3004 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -5.3 2017-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 40.26 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18271 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4304 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10849 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1598 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 704 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2712 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 81.8 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13326 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1403 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 203 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.5 2018-12
افراد شاغل 3508 2018-12
جمعیت 11.44 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 122 2019-01
قیمت تولید 143 2018-10
تورم مواد غذایی 7.1 2019-01
CPI مسکن آب و برق 119 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 126 2019-01
قیمت صادرات 180 2018-09
قیمت واردات 181 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 8.8 2018-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.75 2019-02
عرضه پول M1 31512 2018-12
عرضه پول M2 75410 2018-12
عرضه پول M3 78664 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 30537 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1568 2019-01
حساب جاری -3004 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
صادرات 3816 2019-01
واردات 5384 2019-01
گردش سرمایه 3830 2018-09
ورود توریست 4526 2016-12
ذخایر طلا 6.8 2019-03
تولید نفت خام 39 2018-08
بدهی خارجی 92989 2018-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 514 2018-06
رابطه مبادله 99.6 2018-09
شاخص تروریسم 4.09 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -5.3 2017-12
هزینه های دولت 18400 2016-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 899 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -0.6 2018-11
تولید صنعتی 0.3 2018-11
تغییرات موجودی انبار -775 2016-12
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 55.6 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 80 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -6.1 2018-11
استخراج معدن -11 2018-11
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64485 2016-12
پس انداز های شخصی 1312 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.