تونس

بازارها آخرین مرجع
پول 3.02 2019-04
بازار سهام 6945 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
نرخ بیکاری 15.5 2018-12
نرخ تورم 7.1 2019-03
نرخ بهره 7.75 2019-03
موازنه تجاری -1511 2019-03
حساب جاری -3087 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2018-12
تولید ناخالص داخلی 40.26 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18315 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 17336 2016-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 4304 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 10849 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1594 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 718 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2699 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 71.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 13266 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1407 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 187 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 15.5 2018-12
افراد شاغل 3508 2018-12
جمعیت 11.44 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 123 2019-03
قیمت تولید 144 2018-12
تورم مواد غذایی 7.5 2019-03
CPI مسکن آب و برق 120 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 127 2019-03
قیمت صادرات 180 2018-09
قیمت واردات 181 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 8.7 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.75 2019-03
عرضه پول M1 31579 2019-02
عرضه پول M2 76263 2019-02
عرضه پول M3 79414 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 30537 2018-10
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1511 2019-03
حساب جاری -3087 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.2 2018-12
صادرات 4127 2019-03
واردات 5638 2019-03
گردش سرمایه 5448 2018-12
ورود توریست 4526 2016-12
ذخایر طلا 6.8 2019-03
تولید نفت خام 39 2018-12
بدهی خارجی 101118 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 514 2018-06
رابطه مبادله 99.6 2018-09
شاخص تروریسم 4.09 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 69.2 2017-12
بودجه دولت -4.6 2018-12
هزینه های دولت 18400 2016-12
ارزیابی اعتبار 43.75
مخارج نظامی 899 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 25.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.57 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 9.18 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.8 2019-01
تولید صنعتی -5.6 2019-01
تغییرات موجودی انبار -775 2016-12
سرعت اینترنت 4448 2017-03
آدرس های IP 2051866 2017-03
شاخص رقابتی 55.6 2018-12
رتبه رقابتی 87 2018-12
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 80 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.4 2019-01
استخراج معدن 75.6 2019-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 64485 2016-12
پس انداز های شخصی 1302 2019-02


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تونس - شاخص های اقتصادی.