تایلند - جمعیت

Thailand Population
width
height
Forecast Data Chart

تایلند کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 0.90 1.10 5.73 0.39 در صد
افراد شاغل 38377.80 37638.92 39973.11 30376.71 هزار
افراد بیکار 363.10 426.00 1923.25 157.58 هزار
پست های خالی شغلی 34817.00 36592.00 115636.00 12620.00
دستمزد 13995.56 14048.44 14075.55 6344.00 THB / ماه
دستمزد در تولید 13080.00 12851.70 13080.00 5516.00 THB / ماه
حداقل دستمزد 325.00 305.00 325.00 12.00 THB / روز
جمعیت 66.41 66.19 66.41 27.36 میلیون
نرخ بیکاری جوانان 5.20 6.10 7.00 2.50 در صد
هزینه های کار 91.98 97.23 110.42 89.10 نقاط شاخص
بهره وری 121.98 112.41 141.30 92.90 نقاط شاخص


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - تایلند - جمعیت.