تایلند - نرخ بهره

Thailand Interest Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-03-20 07:05 AM تصمیم نرخ بهره 1.75% 1.75% 1.75%
2019-05-08 07:05 AM تصمیم نرخ بهره 1.75% 1.75% 1.75%
2019-06-26 07:05 AM تصمیم نرخ بهره 1.75% 1.75% 1.75%
2019-08-07 07:05 AM تصمیم نرخ بهره 1.5% 1.75% 1.75%
2019-09-18 07:05 AM تصمیم نرخ بهره 1.5%
2019-11-06 07:05 AM تصمیم نرخ بهره
2019-12-18 07:05 AM تصمیم نرخ بهره


تایلند پول آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بهره 1.50 1.75 5.00 1.25 در صد
نرخ بهره بین بانکی 1.63 1.63 5.41 1.35 در صد
عرضه پول M0 1486184.00 1482012.00 1514979.00 280977.00 THB - میلیون
عرضه پول M1 2104.00 2143.60 2143.60 365.90 THB - میلیارد
عرضه پول M3 20243.06 20308.11 20371.40 5077.80 THB - میلیارد
ترازنامه بانک 19417279.00 19408154.00 19417279.00 14874369.00 THB - میلیون
ذخایر ارزی 219100.00 218500.00 219100.00 326.00 USD - میلیون
وام به بخش خصوصی 4234329.00 4236753.00 4236753.00 1701089.00 THB - میلیون
نرخ بهره سپرده 1.29 1.30 13.67 1.02 در صد
ترازنامه بانک مرکزی 7470777.00 7729802.00 7816961.00 2103522.00 THB - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - تایلند - نرخ بهره.