تایلند

بازارها آخرین مرجع
پول 31.82 2019-04
بازار سهام 1113 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.48 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
نرخ بیکاری 0.8 2019-02
نرخ تورم 1.24 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.24 2019-02
نرخ بهره 1.75 2019-03
موازنه تجاری 4030 2019-02
حساب جاری 6505 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 51.4 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.6 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 455 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2684626 2018-12
تولید ناخالص ملی 2775885 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 646902 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 6126 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16278 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 119237 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72559 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 741222 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 58855 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 128625 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 284022 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88158 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 0.8 2019-02
افراد شاغل 37784 2019-02
افراد بیکار 300 2019-02
پست های خالی شغلی 35525 2019-02
دستمزد 14048 2018-12
حداقل دستمزد 325 2018-12
دستمزد در تولید 12781 2018-06
جمعیت 66.19 2017-12
هزینه های کار 96.02 2018-06
بهره وری 122 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 5.2 2019-02
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.24 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.24 2019-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2019-03
اندازه اصل تورم 0.58 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 154 2018-12
قیمت تولید 102 2019-03
قیمت صادرات 101 2019-02
قیمت واردات 93.5 2019-02
تورم مواد غذایی 2.4 2019-03
CPI مسکن آب و برق 101 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 0.39 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 1.88 2019-04
عرضه پول M0 1486822 2019-02
عرضه پول M1 2069 2019-02
عرضه پول M3 20249 2019-02
ترازنامه بانک 19154384 2019-02
ذخایر ارزی 212200 2019-03
وام به بخش خصوصی 4167360 2019-02
نرخ بهره سپرده 1.29 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 7501893 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 4030 2019-02
حساب جاری 6505 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.5 2018-12
صادرات 21554 2019-02
واردات 17519 2019-02
بدهی خارجی 161014 2018-12
رابطه مبادله 108 2019-02
ورود توریست 3572988 2019-02
ذخایر طلا 154 2019-03
تولید نفت خام 223 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28563 2019-01
حواله 10267 2019-02
شاخص تروریسم 6.25 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.8 2017-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 111540 2018-09
هزینه های دولت 391871 2018-12
درآمدهای دولت 156202 2019-02
هزینه های مالی 166228 2019-02
ارزیابی اعتبار 63.26
مخارج نظامی 6076 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 51.4 2019-03
تولید صنعتی -1.6 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -3.1 2018-12
استفاده از ظرفیت 67.82 2018-12
تغییرات موجودی انبار 172809 2018-12
ثبت خودرو 47916 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 151 2019-02
سرعت اینترنت 15999 2017-03
آدرس های IP 2822892 2017-03
تولید خودرو 179595 2019-01
تولید سیمان 3383 2019-02
شاخص همزمان 127 2019-02
شاخص رقابتی 67.53 2018-12
رتبه رقابتی 38 2018-12
شاخص فساد مالی 36 2018-12
رتبه فساد مالی 99 2018-12
آسانی کسب و کار 27 2018-12
شاخص PMI تولید 50.3 2019-03
سرمایه گذاری خصوصی -0.3 2019-02
مجموع فروش خودرو 82324 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.6 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.8 2019-03
هزینه های مصرف کننده 1375836 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 8312890 2017-12
پس انداز های شخصی 11.2 2017-12
نرخ وام بانکی 7 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 4511593 2018-12
قیمت گازوئیل 1.09 2019-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.3 2018-09
هزینه های شخصی 0 2019-02
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 142 2019-02
خانه های مسکونی نوساز 3884 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: تایلند - شاخص های اقتصادی.