تایلند

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 31.26 31.65 31.78 31.92 32.05 32.32
بازار سهام 1135.23 1063 1052 1041 1030 1008
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.19 2.38 2.41 2.44 2.47 2.53
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 0.9 1.1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 4.2 3.9 3.8 3.5 3.6
نرخ بیکاری 1.10 0.9 1 1 1 1.2
نرخ تورم 1.15 0.8 1.2 1 1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.48 -0.2 -0.3 0.2 0.3 0.1
نرخ بهره 1.75 2 2 2 2 2.25
موازنه تجاری -1457.21 1290 800 800 3100 600
حساب جاری 1780.00 4400 2500 4150 4700 3420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 45 45 43 43
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
اطمینان کسب و کار 50.10 50.8 51.3 51.6 50 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.70 83.6 83.7 83.6 82.9 82.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.00 1 0.9 1.1 0.8 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 4.2 3.9 3.8 3.5 3.6
تولید ناخالص داخلی 455.22 494 494 494 510 510
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2713945.00 2727374 2714644 2786642 2778588 2886961
تولید ناخالص ملی 2862899.00 2678843 2635345 2881369 2873041 2985098
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 653075.00 646530 650389 671484 669544 695658
تولید ناخالص داخلی سرانه 6125.70 6445 6445 6445 6445 6445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16277.70 17012 17012 17012 16200 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 168442.00 149171 131977 123768 123410 128224
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74116.00 72414 74505 75316 75099 78028
تولید ناخالص داخلی از ساخت 722461.00 739316 742814 769388 767165 797086
تولید ناخالص داخلی از معادن 57520.00 59168 58199 61091 60915 63291
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130939.00 132265 131123 133513 133127 138319
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 284022.00 281884 282555 294815 293963 305428
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 88158.00 84687 86385 91508 91244 94802
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 1.10 0.9 1 1 1 1.2
افراد بیکار 426.00 391 413 425 425 437
دستمزد 13995.56 13790 13940 14200 14200 14700
دستمزد در تولید 13080.00 12500 12900 13400 13400 13700
حداقل دستمزد 325.00 334 334 334 345 345
جمعیت 66.41 66.9 66.9 66.45 66.71 66.71
هزینه های کار 91.98 92 88 83 83 81
نرخ بیکاری جوانان 6.70 4.5 4.5 4.5 4.6 4.8
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 1.15 0.8 1.2 1 1 1.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.48 -0.2 -0.3 0.2 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.31 103 104 103 103 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.50 103 103 103 103 104
اندازه اصل تورم 0.54 0.8 0.8 0.8 0.5 0.9
قیمت تولید 103.00 105 105 103 103 105
تورم مواد غذایی 2.80 1 1.4 1.8 2.2 2.8
تغییر قیمت تولید کننده 0.00 2.1 2 2.2 1.9 2.1
CPI مسکن آب و برق 100.59 101 102 101 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.49 104 106 102 103 103
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 1.75 2 2 2 2 2.25
نرخ بهره بین بانکی 1.87 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88
ذخایر ارزی 209955.74 203300 202800 202200 202200 202300
ترازنامه بانک 19405534.00 19100000 19140000 19200000 19200000 19700000
وام به بخش خصوصی 4141184.00 4041000 4042000 4048000 4048000 4056000
نرخ بهره سپرده 1.29 1.54 1.54 1.54 1.54 2
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1457.21 1290 800 800 3100 600
حساب جاری 1780.00 4400 2500 4150 4700 3420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 7.1 7.1 7.1 7.1 6.9
واردات 20012.85 19700 20600 20800 19500 21400
صادرات 18556.52 20990 21400 21600 22600 22000
بدهی خارجی 161014.26 152800 153400 154000 154000 156000
ورود توریست 3195006.00 3250000 3190000 3230000 3230000 3330000
ذخایر طلا 154.00 154 154 154 154 154
تولید نفت خام 215.00 239 236 237 237 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -59514.31 34500 41000 36400 36400 24000
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 45 45 43 43
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
هزینه های دولت 400145.00 397130 394143 406762 405586 421406
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 50.10 50.8 51.3 51.6 50 52
تولید صنعتی 2.03 1.9 3.2 3.4 2.8 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.50 1.3 -0.1 0.8 0.5 0.6
تغییرات موجودی انبار 46770.00 -10920 -2500 18700 18700 29400
ثبت خودرو 43042.00 40200 36900 29500 42000 32200
شاخص اقتصادی مقدم 151.31 152 152 150 149 149
شاخص PMI تولید 50.70 50.5 50.7 50.9 50.5 51.1
مجموع فروش خودرو 88097.00 86600 87300 88000 88000 91000
تولید سیمان 3203.54 3450 3580 3700 3700 3800
تولید خودرو 198821.00 181000 189000 166000 190000 180000
شاخص همزمان 127.83 129 132 135 135 145
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 77.70 83.6 83.7 83.6 82.9 82.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 10.20 8.9 9.3 9.2 7.2 5.1
هزینه های مصرف کننده 1375836.00 1371982 1391080 1428118 1423990 1479530
درآمد قابل تصرف شخص 8312890.00 8487461 8474991 8628780 8603841 8939416
پس انداز های شخصی 11.20 8.4 8.4 8.4 8.7 8.7
نرخ وام بانکی 7.00 7 7 7 7 7
هزینه های شخصی 0.40 0.6 0.8 1 1 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4587037.00 4353686 4443215 4683034 4669499 4851623
قیمت گازوئیل 1.16 1.04 1.01 0.98 0.96 0.96
مسکن سازی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص مسکن 142.30 139 139 140 137 140
خانه های مسکونی نوساز 8154.00 8400 8310 8290 8290 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.