تایلند

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 30.28 30.74 30.86 30.99 31.12 31.37
بازار سهام 1089.28 1080 1069 1058 1048 1027
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.58 1.53 1.56 1.59 1.62 1.69
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.8 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.6 3.5 3.3 3.2 3.6
نرخ بیکاری 1.00 1 1 1.2 1.2 1.2
نرخ تورم 0.32 1 1 1.1 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
موازنه تجاری 2052.57 800 3100 3100 4300 690
حساب جاری 3990.00 4150 4700 3720 2600 3420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 43 43 43 43
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
اطمینان کسب و کار 47.90 51.6 50 51 52 52
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.20 78.8 80.2 83 82.5 82.9
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.60 0.5 0.8 0.7 0.5 0.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.30 2.6 3.5 3.3 3.2 3.6
تولید ناخالص داخلی 504.99 520 540 540 540 540
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2731179.00 2786642 2778588 2810227 2821308 2895321
تولید ناخالص ملی 2729568.00 2881369 2873041 2963100 2819644 2993742
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 648147.00 671484 669544 675354 669536 697672
تولید ناخالص داخلی سرانه 6361.60 6445 6445 6445 6445 6445
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16904.70 17012 16200 16200 16200 16200
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 178581.00 123768 123410 176969 184474 128595
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 74313.00 75316 75099 76629 76765 78254
تولید ناخالص داخلی از ساخت 718654.00 769388 767165 747338 742370 799395
تولید ناخالص داخلی از معادن 61887.00 61091 60915 59725 63929 63474
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 130268.00 133513 133127 135397 134567 138720
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 182985.00 294815 293963 189613 189024 306313
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 92108.00 91508 91244 93668 95148 95077
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 1.00 1 1 1.2 1.2 1.2
افراد بیکار 385.00 360 360 388 390 400
دستمزد 14353.55 14200 14200 14200 14200 14700
دستمزد در تولید 13290.80 13400 13400 13400 13400 13700
حداقل دستمزد 325.00 334 345 345 345 345
جمعیت 66.41 66.57 66.73 66.73 66.73 66.73
هزینه های کار 93.72 83 83 83 83 81
نرخ بیکاری جوانان 6.50 4.5 4.6 4.7 4.8 4.8
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 0.32 1 1 1.1 1.3 1.2
نرخ تورم (ماهانه) 0.10 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.90 103 103 104 104 104
قیمت مصرف کننده اصلی 102.70 103 103 103 104 104
اندازه اصل تورم 0.44 0.8 0.5 0.6 0.8 0.9
قیمت تولید 101.30 103 103 104 104 105
تورم مواد غذایی 2.50 1.8 2.2 2.5 2 2.8
تغییر قیمت تولید کننده -1.94 1.5 1.9 2.1 1.6 2.1
CPI مسکن آب و برق 100.69 101 102 102 102 103
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.59 102 103 103 103 103
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
نرخ بهره بین بانکی 1.62 1.88 1.88 1.62 1.62 1.88
ذخایر ارزی 221300.00 225200 230200 233000 237000 238300
ترازنامه بانک 19648649.00 19200000 19200000 19300000 19300000 19700000
وام به بخش خصوصی 4219407.00 4048000 4290123 4287793 4374062 4056000
نرخ بهره سپرده 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 2052.57 800 3100 3100 4300 690
حساب جاری 3990.00 4150 4700 3720 2600 3420
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.50 7.1 7.1 6.9 6.9 6.9
واردات 19862.36 18800 18500 17400 21000 21400
صادرات 21914.93 19600 21600 21700 21500 22000
بدهی خارجی 166790.88 154000 165845 169122 168795 156000
ورود توریست 3466456.00 3730000 3330000 3100000 2750000 3800000
ذخایر طلا 153.96 154 154 154 154 154
تولید نفت خام 227.00 237 237 237 237 250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 32855.92 36400 -28800 -28800 35000 24000
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 41.80 45 43 43 43 43
بودجه دولت -2.50 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
هزینه های دولت 394584.00 406762 405586 413691 407605 422626
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
اطمینان کسب و کار 47.90 51.6 50 51 52 52
تولید صنعتی -4.40 3.4 2.8 2.5 2 3.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.8 0.5 0.3 0.4 0.6
تغییرات موجودی انبار 13628.00 18700 18700 18700 18700 29400
ثبت خودرو 35775.00 28500 45000 40000 35000 32200
شاخص اقتصادی مقدم 152.19 152 153 153 152 154
شاخص PMI تولید 50.60 50.9 50.5 50.8 50.1 51.1
مجموع فروش خودرو 76195.00 105000 95000 87000 86000 91000
تولید سیمان 3390.31 3550 3550 3500 3600 3800
تولید خودرو 170847.00 166000 190000 170000 180000 180000
شاخص همزمان 128.12 128 128 128 129 129
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.20 78.8 80.2 83 82.5 82.9
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.30 7.2 6.9 6.5 6.2 5.1
هزینه های مصرف کننده 1402406.00 1428118 1423990 1439180 1448685 1483814
درآمد قابل تصرف شخص 8312890.00 8628780 8603841 8603841 8587215 8965302
پس انداز های شخصی 11.20 10.4 10 10 10 10
نرخ وام بانکی 6.87 7 7 7 7 7
هزینه های شخصی 0.30 1 1 0.8 0.5 1.3
تسهیلات اعتباری خریدار 4658101.00 4683034 4669499 4747583 4811818 4865672
قیمت گازوئیل 1.14 0.98 0.96 0.99 0.96 0.96
مسکن سازی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص مسکن 144.30 142 143 143 142 144
خانه های مسکونی نوساز 7536.00 7290 7290 9310 13500 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.