تایلند

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 32.82 32.49 32.61 32.73 32.85 33.34
Stock Market 1071.65 1150 1138 1127 1115 1072
Government Bond 10Y 2.62 2.71 2.74 2.77 2.8 2.92
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.00 1.5 1.3 1 0.9 0.8
GDP Annual Growth Rate 3.30 4.1 3.8 4.2 3.9 3
Unemployment Rate 1.00 1 1 1 1.1 1.1
Inflation Rate 0.94 1.1 0.6 0.8 0.8 2.2
Inflation Rate Mom -0.22 0.4 0.1 -0.2 -0.3 0.1
Interest Rate 1.50 1.5 1.75 2 2 2.25
Balance of Trade -279.52 293 2250 1290 793 135
Current Account 1890.00 4200 4350 4390 4480 5000
Current Account to GDP 10.60 8.6 7.3 7.3 7.3 6.5
Government Debt to GDP 41.80 43 45 45 45 46
Government Budget -2.70 -2.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Business Confidence 53.10 52.5 50.1 50.8 51.3 52
Consumer Confidence 80.50 83.1 83.4 83.6 83.7 82.9
Corporate Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate 0.00 1.5 1.3 1 0.9 0.8
GDP Annual Growth Rate 3.30 4.1 3.8 4.2 3.9 3
GDP 455.22 475 494 494 494 510
GDP Constant Prices 2658895.00 2688184 2735551 2771039 2762592 2879582
Gross National Product 2584939.00 2772130 2891683 2733941 2685752 2969506
Gross Fixed Capital Formation 631535.00 642087 657238 654476 656165 687803
GDP per capita 6125.70 6375 6445 6445 6445 6641
GDP per capita PPP 16277.70 16588 17012 17012 17012 16200
GDP From Agriculture 135132.00 124181 139400 154986 140402 133023
GDP From Construction 73948.00 74315 76511 75000 76832 79606
GDP From Manufacturing 726029.00 746656 747260 752027 754344 799818
GDP From Mining 56321.00 62711 61272 61131 58518 67176
GDP From Public Administration 125425.00 132543 132385 131797 130317 141980
GDP From Transport 281644.00 281900 284864 290653 292628 301971
GDP From Utilities 85020.00 87007 85938 87136 88336 93202
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 1.00 1 1 1 1.1 1.1
Employed Persons 37603.20 38900 38200 37900 38700 39500
Unemployed Persons 383.90 410 407 391 413 437
Job Vacancies 20429.00 32000 35000 31000 29000 42000
Wages 14075.55 13940 13680 13790 13940 14700
Wages in Manufacturing 12780.75 13100 12700 12500 12900 13700
Minimum Wages 325.00 325 334 334 334 345
Population 66.19 66.5 66.9 66.9 66.9 68
Productivity 115.37 125 126 115 112 131
Labour Costs 96.02 85 89 92 88 81
Youth Unemployment Rate 5.10 4.4 4.5 4.5 4.5 4.8
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 0.94 1.1 0.6 0.8 0.8 2.2
Inflation Rate Mom -0.22 0.4 0.1 -0.2 -0.3 0.1
Consumer Price Index CPI 102.40 102 102 103 103 106
Core Consumer Prices 102.29 102 102 103 103 104
Core Inflation Rate 0.69 0.7 0.7 0.8 0.8 1
GDP Deflator 159.99 153 148 152 158 158
Producer Prices 102.60 103 103 105 105 107
Export Prices 106.37 108 108 108 109 110
Import Prices 99.36 103 104 105 107 109
Food Inflation 1.04 0.7 0.5 1 1.4 2.8
Producer Prices Change 0.89 1.2 1.5 2.1 2 2.1
CPI Housing Utilities 100.36 101 101 101 101 104
CPI Transportation 103.17 103 102 104 105 106
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 1.50 1.5 1.75 2 2 2.25
Interbank Rate 1.61 1.61 1.61 1.86 1.86 2.11
Money Supply M0 1382325.00 1410000 1395000 1391000 1399000 1477000
Money Supply M1 1977.50 2100 2070 2055 2090 2300
Money Supply M3 19737.62 19750 19900 20200 20550 21700
Foreign Exchange Reserves 203153.03 204300 203900 203300 202800 202300
Banks Balance Sheet 18826503.00 18950000 19070000 19100000 19140000 19700000
Loans to Private Sector 4111176.00 4037000 4039000 4041000 4042000 4056000
Deposit Interest Rate 1.29 1.29 1.29 1.54 1.54 1.79
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -279.52 293 2250 1290 793 135
Current Account 1890.00 4200 4350 4390 4480 5000
Current Account to GDP 10.60 8.6 7.3 7.3 7.3 6.5
Imports 22036.71 17930 18600 19700 20607 21310
Exports 21757.21 18900 20850 20990 21400 22000
External Debt 154162.40 153100 132500 152800 153400 156000
Terms of Trade 107.05 105 104 103 102 101
Tourist Arrivals 2712030.00 3270000 3300000 3250000 3190000 3330000
Gold Reserves 154.00 154 154 154 154 154
Remittances 13190.00 12220 11900 12150 12275 14000
Crude Oil Production 225.00 245 244 239 236 250
Foreign Direct Investment 31169.43 18700 21300 34500 41000 24000
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 41.80 43 45 45 45 46
Government Budget -2.70 -2.8 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9
Government Budget Value 111540.00 -3500 7800 10900 11300 35000
Government Spending 386188.00 409702 406166 403360 401249 438873
Government Revenues 218301.00 195000 211800 218100 208900 241000
Fiscal Expenditure 400602.00 198500 204000 207200 197600 206000
Military Expenditure 6075.70 6129 6151 6151 6151 6198
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Personal Income Tax Rate 35.00 35 35 35 35 35
Sales Tax Rate 7.00 7 7 7 7 7
Social Security Rate 10.00 10 10 10 10 10
Social Security Rate For Companies 5.00 5 5 5 5 5
Social Security Rate For Employees 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 53.10 52.5 50.1 50.8 51.3 52
Industrial Production 4.08 2.9 3.1 3.5 3.2 3.1
Industrial Production Mom 2.10 -0.4 0.9 1.3 -0.1 0.6
Capacity Utilization 69.38 70 69.5 69.3 69 67.1
Changes in Inventories 97508.00 4200 9600 -10920 -2500 29400
Car Registrations 36288.00 34700 33900 40200 40900 37200
Leading Economic Index 149.98 151 152 152 153 159
Total Vehicle Sales 86931.00 82200 85400 86600 87300 91000
Manufacturing Pmi 49.80 50.2 50.4 50.5 50.7 51.1
Cement Production 3185.94 3250 3190 3450 3580 3800
Car Production 183191.00 162000 167000 181000 189000 180000
Coincident Index 129.47 131 129 129 132 145
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 80.50 83.1 83.4 83.6 83.7 82.9
Retail Sales YoY 12.10 8.3 8.8 8.9 9.3 5.1
Consumer Spending 1365170.00 1363196 1378444 1408604 1418412 1460255
Disposable Personal Income 7931560.00 8170000 8330000 8330000 8330000 8590000
Personal Savings 10.20 8.9 8.4 8.4 8.4 8.7
Bank Lending Rate 7.00 7 7 7.25 7.25 7.5
Personal Spending 1.00 0.9 1.2 0.6 0.8 1.3
Consumer Credit 4358230.00 4330000 4370000 4400000 4450000 4610000
Gasoline Prices 1.17 1.11 1.09 1.07 1.05 0.97
Households Debt To GDP 68.20 68.5 68.2 67.8 67.6 76.8
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing Index 140.30 139 138 139 139 140
Housing Starts 12981.00 8100 8220 8400 8310 8500


تایلند - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.