تایوان - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

Taiwan GDP Deflator
width
height
Forecast Data Chart

تایوان قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.40 0.85 61.47 -3.09 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.88 102.98 102.98 10.29 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 102.94 102.85 103.09 58.64 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 0.34 0.47 4.95 -1.85 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.80 108.99 119.75 21.56 نقاط شاخص
قیمت تولید 102.70 103.27 124.84 14.49 نقاط شاخص
قیمت صادرات 97.32 98.51 139.05 93.50 نقاط شاخص
قیمت واردات 110.42 107.34 132.25 68.98 نقاط شاخص
تورم مواد غذایی 1.71 3.36 15.86 -7.56 در صد
تغییر قیمت تولید کننده -3.42 -2.07 11.85 -13.99 در صد
CPI مسکن آب و برق 103.19 103.26 103.26 62.59 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104.04 102.93 113.13 83.72 نقاط شاخص
نرخ تورم (ماهانه) 0.01 0.04 14.61 -3.16 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - تایوان - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی.