سوئیس - نرخ بیکاری

Switzerland Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-04-09 05:45 AM نرخ بیکاری Mar 2.5% 2.7% 2.5%
2019-05-08 05:45 AM نرخ بیکاری Apr 2.4% 2.5% 2.3%
2019-06-07 05:45 AM نرخ بیکاری May 2.3% 2.4% 2.3%
2019-07-09 05:45 AM نرخ بیکاری Jun 2.1% 2.3% 2.2%
2019-08-09 05:45 AM نرخ بیکاری Jul 2.1%
2019-09-09 05:45 AM نرخ بیکاری Aug
2019-10-08 05:45 AM نرخ بیکاری Sep


سوئیس کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 2.10 2.30 5.70 1.50 در صد
افراد شاغل 5076.00 5065.00 5080.00 3242.00 هزار
افراد بیکار 97222.00 101370.00 206291.00 26.00
بهره وری 102.54 101.99 104.72 77.83 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 35771.00 36183.00 36974.00 6014.00
دستمزد 6291.00 6260.00 6291.00 5082.00 CHF / ماه
دستمزد در تولید 113.10 113.20 113.20 100.00 نقاط شاخص
جمعیت 8.48 8.42 8.48 5.30 میلیون
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.00 64.00 63.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00
رشد دستمزد 0.50 0.50 7.80 0.10 در صد
نرخ بیکاری جوانان 1.90 1.90 5.70 1.40 در صد
پیشنهادات شغلی 77273.00 74296.00 78215.00 29043.00
نرخ مشارکت نیروی کار 68.30 68.70 68.80 66.80 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.70 1.80 2.00 1.40 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5071.00 5068.00 5071.00 3841.00 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 1698.70 1691.90 1699.40 1064.50 هزار
تغییر اشتغال 0.20 -0.10 1.20 -0.60 در صد
نرخ اشتغال 79.90 80.60 81.30 76.90 در صد
استخدام تمام وقت 2794.30 2832.20 2841.10 2628.90 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوئیس - نرخ بیکاری.