سوئیس - بهره وری

Ok
width
height
Switzerland Productivity
سوئیس کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 2.30 2.20 5.70 1.50 در صد
افراد شاغل 5090.00 5098.00 5098.00 3242.00 هزار
افراد بیکار 106330.00 101684.00 206291.00 26.00
بهره وری 102.97 102.42 104.72 77.83 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 35479.00 36043.00 36828.00 6014.00
دستمزد 6291.00 6260.00 6291.00 5082.00 CHF / ماه
دستمزد در تولید 112.40 113.10 113.20 100.00 نقاط شاخص
جمعیت 8.48 8.42 8.48 5.30 میلیون
سن بازنشستگی زنان 64.00 64.00 64.00 63.00
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00
پیشنهادات شغلی 79030.00 83600.00 83600.00 29043.00
نرخ مشارکت نیروی کار 68.40 68.30 68.80 66.80 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 1.50 1.70 2.00 1.40 در صد
آمار اشتغال غیر کشاورزی 5137.00 5109.00 5137.00 3841.00 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 1729.60 1698.70 1729.60 1064.50 هزار
نرخ بیکاری جوانان 2.30 2.30 5.70 1.40 در صد
رشد دستمزد 0.50 0.50 7.80 0.10 در صد
تغییر اشتغال -0.10 0.30 1.20 -0.60 در صد
نرخ اشتغال 80.60 79.90 81.30 76.90 در صد
استخدام تمام وقت 2804.80 2794.30 2841.10 2628.90 هزار


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوئیس - بهره وری.