سوئیس - قیمت مصرف کننده اصلی

Switzerland Core Consumer Prices
width
height
Forecast Data Chart

سوئیس قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 0.30 0.30 11.92 -1.40 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 -0.50 2.10 -1.05 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.13 102.14 103.56 21.17 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 101.16 101.17 102.68 94.88 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 0.40 0.40 1.90 -1.20 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 98.50 98.40 100.50 54.40 نقاط شاخص
قیمت تولید 101.40 101.63 106.30 52.97 نقاط شاخص
تغییر قیمت تولید کننده -1.90 -1.70 18.66 -6.80 در صد
قیمت صادرات 99.00 99.10 112.10 97.80 نقاط شاخص
قیمت واردات 105.77 105.93 137.29 74.64 نقاط شاخص
تورم مواد غذایی 0.30 -0.40 6.81 -4.58 در صد
انتظارات تورم 0.39 0.47 1.28 -1.33 در صد
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 101.94 101.87 102.40 96.50 نقاط شاخص
CPI مسکن آب و برق 103.71 103.65 104.05 49.97 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 103.84 104.87 113.89 65.74 نقاط شاخص


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سوئیس - قیمت مصرف کننده اصلی.