سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی

 


20/10/2019 واقعی قبلی
CH
انتخابات پارلمانی
30/10/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
شاخص های پیشرو اقتصادی KOF OCT 93.2
09:00 AM
CH
شاخص احساسات اقتصادی OCT -15.4
01/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
تغییرات سالیانه خرده فروشی SEP -1.4%
07:30 AM
CH
نرخ تورم (سالانه) OCT 0.1%
07:30 AM
CH
نرخ تورم (ماهانه) OCT -0.1%
07:30 AM
CH
تغییرات ماهیانه خرده فروشی SEP -1.6%
08:30 AM
CH
پی ام آی توليد SVME OCT 44.6
04/11/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
ضریب اطمینان مصرف کننده Q4 -8
07/11/2019 واقعی قبلی
08:00 AM
CH
ذخایر ارزی OCT CHF777B
08/11/2019 واقعی قبلی
06:45 AM
CH
نرخ بیکاری OCT 2.1%
14/11/2019 واقعی قبلی
07:30 AM
CH
سازنده و قیمت واردات (ماهیانه) OCT -0.3%
07:30 AM
CH
سازنده و واردات قیمت (سالانه) OCT -2%
05:30 PM
CH
سخنرانی Maechler - بانک ملی سوئیس


سوئیس - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.