سوئد

بازارها آخرین مرجع
پول 9.48 2019-06
بازار سهام 1590 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-03
نرخ بیکاری 6.2 2019-04
نرخ تورم 2.2 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-05
نرخ بهره -0.25 2019-05
موازنه تجاری 1400 2019-04
حساب جاری 62.7 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-05
شاخص PMI تولید 53.1 2019-05
شاخص PMI خدمات 53.3 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 91 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2019-04
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.6 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 538 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1217244 2019-03
تولید ناخالص ملی 1249945 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 307037 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 56935 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46949 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12664 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 71705 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 168464 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 5183 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 218108 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 557641 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44008 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32595 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.2 2019-04
افراد شاغل 5136 2019-04
افراد بیکار 339 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 16.9 2019-04
هزینه های کار 133 2019-03
پست های خالی شغلی 1001 2019-05
دستمزد 173 2019-03
دستمزد در تولید 185 2019-03
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال 0 2019-03
نرخ اشتغال 68.5 2019-04
استخدام تمام وقت 3817 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 73 2019-04
قسمت مدت زمان اشتغال 1116 2018-12
بهره وری 103 2019-03
رشد دستمزد 2.3 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.2 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 335 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 219 2019-05
اندازه اصل تورم 2.1 2019-05
قیمت تولید 114 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 4.9 2019-04
قیمت صادرات 116 2019-04
قیمت واردات 115 2019-04
تورم مواد غذایی 2.1 2019-05
CPI مسکن آب و برق 414 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 459 2019-05
انتظارات تورم 3.6 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-05
نرخ بهره بین بانکی -0.02 2019-06
عرضه پول M0 59258 2019-04
عرضه پول M3 3528488 2019-04
ترازنامه بانک 9960802 2019-04
ذخایر ارزی 543781 2019-05
وام به بخش خصوصی 1449285 2019-04
نرخ بهره سپرده -1 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 917794 2019-05
نرخ وام 0.5 2019-05
میزان رشد وام 5 2019-04
عرضه پول M1 2956653 2019-04
عرضه پول M2 3410442 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 272 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1400 2019-04
حساب جاری 62.7 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
صادرات 128000 2019-04
واردات 126600 2019-04
بدهی خارجی 8349 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-04
گردش سرمایه -80.6 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.7 2019-03
حواله 18.1 2019-03
ذخایر طلا 126 2019-06
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 134 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -2580 2019-04
هزینه های دولت 315942 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 75645 2019-04
بدهی های دولت 1077833 2019-05
هزینه های مالی 78226 2019-04
درخواست پناهندگی 1505 2019-03
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 22 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-05
شاخص PMI تولید 53.1 2019-05
شاخص PMI خدمات 53.3 2019-05
تولید صنعتی 3.4 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2019-04
تولید صنعتی 3.4 2019-04
استفاده از ظرفیت 91 2019-03
میزان سفارشات جدید 112 2019-04
تغییرات موجودی انبار 25380 2019-03
ورشکستگی 687 2019-04
ثبت خودرو 33250 2019-05
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 11369 2019-03
شاخص رقابتی 81.66 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 14742 2019-02
استخراج معدن 2.1 2019-04
تولید فولاد 432 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.9 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.9 2019-04
هزینه های مصرف کننده 528416 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 533031 2019-03
پس انداز های شخصی 10.51 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 5 2019-04
قیمت گازوئیل 1.69 2019-05
مخارج خانوار 0.2 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.6 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.1 2019-03
شاخص مسکن 233 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 65.2 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 12.39 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.