سوئد

بازارها آخرین مرجع
پول 9.66 2019-08
بازار سهام 1519 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.42 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
نرخ بیکاری 7.6 2019-06
نرخ تورم 1.7 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-07
نرخ بهره -0.25 2019-07
موازنه تجاری 2900 2019-06
حساب جاری 62.7 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
اطمینان کسب و کار 97.4 2019-07
شاخص PMI تولید 52 2019-07
شاخص PMI خدمات 52.3 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.7 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-06
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 551 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1214691 2019-06
تولید ناخالص ملی 1249945 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 302512 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12827 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 69010 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 169474 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 5324 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 215316 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 558307 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44330 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 32670 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.6 2019-06
افراد شاغل 5227 2019-06
افراد بیکار 427 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 1.2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 16.4 2019-06
هزینه های کار 134 2019-05
پست های خالی شغلی 714 2019-07
دستمزد 177 2019-05
دستمزد در تولید 189 2019-05
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال 0 2019-03
نرخ اشتغال 69.6 2019-06
استخدام تمام وقت 3777 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 75.3 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 1117 2019-03
بهره وری 105 2019-06
رشد دستمزد 2.3 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 336 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 220 2019-07
اندازه اصل تورم 1.5 2019-07
قیمت تولید 114 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 2.5 2019-06
قیمت صادرات 117 2019-06
قیمت واردات 116 2019-06
تورم مواد غذایی 3.8 2019-07
CPI مسکن آب و برق 414 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 468 2019-07
انتظارات تورم 3.3 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.02 2019-08
عرضه پول M0 61363 2019-06
عرضه پول M3 3621232 2019-06
ترازنامه بانک 9795788 2019-06
ذخایر ارزی 535526 2019-07
وام به بخش خصوصی 1459542 2019-06
نرخ بهره سپرده -1 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 908711 2019-07
نرخ وام 0.5 2019-07
میزان رشد وام 4.9 2019-06
عرضه پول M1 3053249 2019-06
عرضه پول M2 3507874 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2900 2019-06
حساب جاری 62.7 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2 2018-12
صادرات 122500 2019-06
واردات 119600 2019-06
بدهی خارجی 8349 2019-03
رابطه مبادله 101 2019-06
گردش سرمایه -80.6 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 63.7 2019-03
حواله 18.1 2019-03
ذخایر طلا 126 2019-06
شاخص تروریسم 3.94 2017-12
فروش اسلحه 134 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.9 2018-12
ارزش بودجه دولت -24825 2019-06
هزینه های دولت 315105 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 60631 2019-06
بدهی های دولت 1073905 2019-07
هزینه های مالی 85456 2019-06
درخواست پناهندگی 1515 2019-05
ارزیابی اعتبار 99.45
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 61.85 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 97.4 2019-07
شاخص PMI تولید 52 2019-07
شاخص PMI خدمات 52.3 2019-07
تولید صنعتی -0.2 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-06
تولید صنعتی -0.2 2019-06
استفاده از ظرفیت 91 2019-03
میزان سفارشات جدید 119 2019-06
تغییرات موجودی انبار 4678 2019-06
ورشکستگی 539 2019-07
ثبت خودرو 24951 2019-07
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری 11369 2019-03
شاخص رقابتی 81.66 2018-12
رتبه رقابتی 9 2018-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 12 2018-12
تولید الکتریسیته 12834 2019-06
استخراج معدن 1.3 2019-06
تولید فولاد 362 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.7 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2019-06
هزینه های مصرف کننده 532257 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 533031 2019-03
پس انداز های شخصی 15.66 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 4.9 2019-05
قیمت گازوئیل 1.62 2019-07
مخارج خانوار 0.2 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.6 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 8.2 2019-05
شاخص مسکن 233 2019-06
جواز ساختمان 10148 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 12.39 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.