سوئد

بازارها آخرین مرجع
پول 9.35 2019-12
بازار سهام 1777 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.04 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-09
نرخ بیکاری 6.8 2019-11
نرخ تورم 1.8 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
نرخ بهره -0.25 2019-11
موازنه تجاری -4000 2019-10
حساب جاری 68.8 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 96.9 2019-11
شاخص PMI تولید 45.4 2019-11
شاخص PMI خدمات 47.9 2019-11
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.9 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-10
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.6 2019-09
تولید ناخالص داخلی 551 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1225905 2019-09
تولید ناخالص ملی 1248418 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 309588 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 57232 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 47194 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 17916 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 72721 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 162654 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 6336 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 218239 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 563344 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 44126 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 34265 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.8 2019-11
افراد شاغل 5140 2019-11
افراد بیکار 378 2019-11
نرخ بیکاری بلند مدت 1 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 20.1 2019-11
هزینه های کار 135 2019-09
پست های خالی شغلی 728 2019-11
دستمزد 175 2019-09
دستمزد در تولید 186 2019-09
جمعیت 10.12 2018-12
سن بازنشستگی زنان 61 2019-12
سن بازنشستگی مردان 61 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
نرخ اشتغال 68.3 2019-11
استخدام تمام وقت 3869 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 73.3 2019-11
قسمت مدت زمان اشتغال 1092 2019-06
بهره وری 114 2019-09
رشد دستمزد 2.4 2019-08
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.8 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 336 2019-11
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-11
قیمت مصرف کننده اصلی 220 2019-11
اندازه اصل تورم 1.7 2019-11
قیمت تولید 114 2019-10
تغییر قیمت تولید کننده 0.9 2019-10
قیمت صادرات 116 2019-10
قیمت واردات 115 2019-10
تورم مواد غذایی 3.2 2019-11
CPI مسکن آب و برق 417 2019-11
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 457 2019-11
انتظارات تورم 3.4 2019-11
پول آخرین مرجع
نرخ بهره -0.25 2019-11
نرخ بهره بین بانکی 0.02 2019-12
عرضه پول M0 61820 2019-10
عرضه پول M3 3725549 2019-10
ترازنامه بانک 10297251 2019-10
ذخایر ارزی 541163 2019-11
وام به بخش خصوصی 1443968 2019-10
نرخ بهره سپرده -1 2019-10
ترازنامه بانک مرکزی 930417 2019-11
نرخ وام 0.5 2019-10
میزان رشد وام 4.8 2019-10
عرضه پول M1 3135401 2019-10
عرضه پول M2 3593417 2019-10
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 280 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -4000 2019-10
حساب جاری 68.8 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.7 2018-12
صادرات 137000 2019-10
واردات 141000 2019-10
بدهی خارجی 8722 2019-09
رابطه مبادله 101 2019-10
گردش سرمایه 77.6 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 43.7 2019-06
حواله 19.4 2019-06
ذخایر طلا 126 2019-12
شاخص تروریسم 3.45 2018-12
فروش اسلحه 134 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.8 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 31871 2019-10
هزینه های دولت 316531 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 49.9 2018-12
درآمدهای دولت 79017 2019-10
بدهی های دولت 1050628 2019-11
هزینه های مالی 47146 2019-10
درخواست پناهندگی 2810 2019-09
ارزیابی اعتبار 100 2019-12
مخارج نظامی 5733 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21.4 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 57.2 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.42 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 31.42 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 96.9 2019-11
شاخص PMI تولید 45.4 2019-11
شاخص PMI خدمات 47.9 2019-11
تولید صنعتی -3 2019-10
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.3 2019-10
تولید صنعتی 1.4 2019-09
استفاده از ظرفیت 91.4 2019-09
میزان سفارشات جدید 111 2019-10
تغییرات موجودی انبار 1179 2019-09
ورشکستگی 804 2019-10
ثبت خودرو 31126 2019-11
سرعت اینترنت 22543 2017-03
آدرس های IP 5500163 2017-03
موجودی انبارهای تجاری -6137 2019-09
شاخص رقابتی 81.25 2019-12
رتبه رقابتی 8 2019-12
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 10 2019-12
تولید الکتریسیته 11356 2019-09
استخراج معدن -8.7 2019-09
تولید فولاد 330 2019-10
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91.9 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-10
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.3 2019-10
هزینه های مصرف کننده 547040 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 557200 2019-09
پس انداز های شخصی 30.52 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 4.9 2019-09
قیمت گازوئیل 1.56 2019-11
مخارج خانوار 0.2 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 88.1 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 162 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -0.8 2019-09
شاخص مسکن 237 2019-10
جواز ساختمان 11155 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 8.9 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سوئد - شاخص های اقتصادی.