سوئد

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 9.06 9.07 9.14 9.21 9.28 9.57
Stock Market 1451.33 1649 1632 1614 1597 1529
Government Bond 10Y 0.46 0.67 0.71 0.75 0.79 1
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate -0.20 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
GDP Annual Growth Rate 1.60 2.1 2.3 2.4 0.9 2.6
Unemployment Rate 5.50 5.8 6.2 5.6 5.6 6.5
Inflation Rate 2.00 2.2 2.3 2.4 2.4 2
Interest Rate -0.50 -0.5 -0.25 -0.25 0 0.5
Balance of Trade -8400.00 -3700 1600 6000 -600 -2000
Current Account 38.60 19.83 10.56 10.94 18.96 11.24
Current Account to GDP 3.20 3 2.7 2.7 2.7 3.4
Government Debt to GDP 40.60 38 37 37 37 36
Government Budget 1.30 0.5 1.1 1.1 1.1 1.5
Business Confidence 104.10 105 105 104 104 106
Manufacturing PMI 56.70 54.8 54.6 54 57.66 54
Services Pmi 62.20 59.5 56.2 56 55.8 55.5
Consumer Confidence 96.40 101 104 102 102 103
Retail Sales MoM -1.10 -0.3 0.5 0.12 0.13 0.5
Corporate Tax Rate 22.00 22 22 22 22 22
Personal Income Tax Rate 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate -0.20 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6
GDP Annual Growth Rate 1.60 2.1 2.3 2.4 0.9 2.6
GDP 538.04 555 575 575 575 600
GDP Constant Prices 1169836.00 1174025 1180173 1181914 1180365 1234664
Gross National Product 1184338.00 1250738 1185234 1229056 1194997 1315338
Gross Fixed Capital Formation 299809.00 293939 303335 299664 302507 309121
GDP per capita 56935.19 56970 57210 57210 57210 58000
GDP per capita PPP 46949.28 47000 48000 48000 48000 49000
GDP From Agriculture 11669.00 12233 11986 11795 11774 12865
GDP From Construction 65872.00 66793 67710 67070 66465 70243
GDP From Manufacturing 159412.00 160449 162694 162021 160847 168736
GDP From Mining 5136.00 5249 5256 5169 5182 5521
GDP From Public Administration 205775.00 210502 208441 208407 207627 221375
GDP From Services 544867.00 539752 544352 547661 549771 567630
GDP From Transport 43175.00 43769 43888 43686 43564 46030
GDP From Utilities 27846.00 29577 29705 29099 28097 31105
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 5.50 5.8 6.2 5.6 5.6 6.5
Wages 171.60 173 171 172 172 180
Wages in Manufacturing 182.70 182 180 184 183 190
Population 10.12 10.12 10.21 10.21 10.21 10.32
Retirement Age Women 61.00 61 61 61 61 61
Retirement Age Men 61.00 61 61 61 61 61
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.00 2.2 2.3 2.4 2.4 2
Consumer Price Index CPI 330.40 332 333 337 339 346
Harmonised Consumer Prices 105.77 106 107 108 109 111
Core Consumer Prices 216.40 217 218 220 222 228
Core Inflation Rate 2.10 2 2.2 2.3 2.3 2.6
Producer Prices 129.40 128 131 135 137 134
Producer Prices Change 9.50 2.5 2.3 2.2 2.4 2.5
Food Inflation 2.20 2.7 2.4 2.2 1.9 2
Inflation Expectations 3.40 3.2 3 2.8 2.5 2.2
CPI Housing Utilities 409.01 401 410 410 416 417
CPI Transportation 442.04 447 445 459 458 465
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate -0.50 -0.5 -0.25 -0.25 0 0.5
Interbank Rate -0.21 -0.49 -0.24 -0.24 0.01 0.51
Deposit Interest Rate -1.25 -1.25 -1 -1 -0.75 -0.25
Lending Rate 0.25 0.25 0.5 0.5 0.75 1.25
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade -8400.00 -3700 1600 6000 -600 -2000
Current Account 38.60 19.83 10.56 10.94 18.96 11.24
Current Account to GDP 3.20 3 2.7 2.7 2.7 3.4
Imports 143600.00 116200 125400 118000 118100 124500
Exports 135200.00 112500 127000 124000 117500 122500
Terms of Trade 99.29 99.72 99.53 99.87 99.71 99.84
Foreign Direct Investment 54.60 29.1 31.2 24.8 32.4 26.4
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 40.60 38 37 37 37 36
Government Budget 1.30 0.5 1.1 1.1 1.1 1.5
Government Budget Value 3102.00 5843 7542 7440 7610 7695
Government Spending 301711.00 304419 303826 304172 304426 320142
Government Spending to GDP 49.10 48.5 48 48 49.1 47.5
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 22.00 22 22 22 22 22
Personal Income Tax Rate 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85 61.85
Sales Tax Rate 25.00 25 25 25 25 25
Social Security Rate 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42 38.42
Social Security Rate For Companies 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42 31.42
Social Security Rate For Employees 7.00 7 7 7 7 7
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 104.10 105 105 104 104 106
Manufacturing PMI 56.70 54.8 54.6 54 57.66 54
Services Pmi 62.20 59.5 56.2 56 55.8 55.5
Industrial Production 4.60 4.5 3.6 3.2 1.04 2.4
Industrial Production Mom 2.80 0.8 0.6 0.5 0.08 0.7
Manufacturing Production 5.00 5.6 4.8 5.3 5.7 5.4
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 96.40 101 104 102 102 103
Retail Sales MoM -1.10 -0.3 0.5 0.12 0.13 0.5
Retail Sales YoY -0.10 2.6 2.5 1.03 1.05 2.2
Consumer Spending 514511.00 522678 522426 524054 519142 549675
Gasoline Prices 1.52 1.62 1.59 1.56 1.54 1.42
Household Spending -0.20 -0.2 1 -0.3 0.4 0.3


سوئد - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.