بازار سهام

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 26,560 110.00 0.42% 1.59% 2.60% 8.57% 2019-04-18
S&P 500 2,905 4.58 0.16% 0.58% 2.56% 7.87% 2019-04-18
NASDAQ 100 7,690 0.00 0.00% 0.81% 4.19% 15.33% 2019-04-19
S&P VIX 12.09 0.51 -0.29% -0.93% -1.47% -3.87% 2019-04-18

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,460 11.44 -0.15% 0.57% 1.86% 1.79% 2019-04-18
FTSE All 4,085 5.81 -0.14% 0.66% 1.77% 1.05% 2019-04-18
DAX 12,222 69.32 0.57% 2.41% 3.68% -2.54% 2019-04-18
CAC 40 5,580 17.29 0.31% 1.73% 2.85% 3.10% 2019-04-18
FTSE MIB 21,957 44.29 -0.20% 1.25% 2.46% -7.71% 2019-04-18
IBEX 35 9,582 32.10 0.34% 1.45% 0.94% -3.06% 2019-04-18
MOEX 2,564 3.10 0.12% 0.16% 2.38% 14.84% 2019-04-19
AEX 570 3.42 0.60% 1.38% 3.07% 3.49% 2019-04-18
BIST 100 96,861 25.06 -0.03% 0.92% -6.24% -12.68% 2019-04-19
SMI 9,575 4.06 0.04% 0.27% 0.52% 8.71% 2019-04-18
OMXS 30 1,671 10.60 0.64% 2.69% 3.44% 7.22% 2019-04-18
WIG 60,910 255.89 -0.42% -0.42% 0.20% 0.46% 2019-04-18
WIG 20 2,365 12.95 -0.54% -0.40% 0.55% 1.75% 2019-04-18
Euronext BEL 20 3,852 5.48 0.14% 1.17% 4.44% -1.52% 2019-04-18
Oslo Bors All-Share 1,011 3.44 0.34% 0.51% 1.04% 5.33% 2019-04-17
ATX 3,301 9.04 0.27% 4.10% 7.28% -5.00% 2019-04-18
OMX Copenhagen 1,006 12.98 -1.27% -1.48% -1.05% 3.31% 2019-04-17
OMX Helsinki 9,776 66.95 0.69% -0.23% -2.81% -0.32% 2019-04-18
OMX Helsinki 25 4,151 33.52 0.81% -0.55% -2.98% 1.51% 2019-04-18
ISEQ 6,540 52.07 0.80% 4.13% 4.82% -3.58% 2019-04-18
Athens General 778 4.98 0.64% 1.87% 8.96% -8.28% 2019-04-18
PSI Geral 3,160 14.22 0.45% 0.48% 1.24% 2.91% 2019-04-18
PSI 20 5,360 8.21 -0.15% 0.29% 1.12% -2.94% 2019-04-18
PX 1,102 4.70 0.43% 0.98% 2.45% -1.75% 2019-04-18
BET 8,351 71.47 0.86% 1.02% 4.14% -6.38% 2019-04-19
BUX 42,810 194.40 -0.45% 0.27% 1.89% 10.73% 2019-04-18
PFTS 533 1.17 -0.22% -0.63% -3.85% 43.89% 2019-04-19
SAX 351 2.36 0.68% 0.17% 2.79% 4.14% 2019-04-18
LuxX 1,490 19.08 -1.26% 3.79% 2.02% -9.52% 2019-04-18
CROBEX 1,819 8.39 0.46% 0.56% 2.34% 1.38% 2019-04-18
SOFIX 575 0.22 -0.04% -0.65% -4.18% -12.63% 2019-04-18
SBITOP 879 4.06 -0.46% -0.52% 0.82% 5.08% 2019-04-18
OMX Vilnius 675 0.76 -0.11% -0.02% 2.89% -4.33% 2019-04-18
BELEX 15 749 1.39 0.19% 1.77% 3.69% 1.31% 2019-04-19
MBI 10 3,637 1.10 -0.03% -0.99% -1.27% 30.16% 2019-04-19
Euronext 100 1,086 3.77 0.35% 1.51% 3.11% 3.58% 2019-04-18
Euro Stoxx 50 3,499 21.50 0.62% 1.86% 2.65% 0.36% 2019-04-18
OMX Tallinn 1,251 0.76 0.06% 0.60% 0.86% -0.43% 2019-04-18
MSE 4,720 9.24 -0.20% 0.60% -0.46% 8.54% 2019-04-18
OMX Riga 1,017 0.18 0.02% 4.95% 4.72% -3.35% 2019-04-18
SASX-10 771 2.01 0.26% 0.70% 0.87% 26.44% 2019-04-18
CSE General 71 0.11 -0.16% -0.06% 8.34% 2.69% 2019-04-18
ICEX 1,369 1.14 0.08% -0.73% 1.18% 0.77% 2019-04-17
MONEX INDEX 10,690.95 58.27 -0.54% -0.39% 1.65% 5.29% 2019-04-18

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 26,560 110.00 0.42% 1.59% 2.60% 8.57% 2019-04-18
S&P 500 2,905 4.58 0.16% 0.58% 2.56% 7.87% 2019-04-18
NASDAQ 100 7,690 0.00 0.00% 0.81% 4.19% 15.33% 2019-04-19
NASDAQ 7,998 0.00 0.00% 0.64% 3.55% 11.92% 2019-04-19
S&P MidCap 400 1,953 4.84 0.25% 0.14% 2.86% 2.08% 2019-04-18
US 600 963 1.89 -0.20% -0.32% 1.59% -0.53% 2019-04-18
Russell 2000 1,566 1.85 -0.12% -0.85% 0.69% 0.10% 2019-04-18
S&P VIX 12.09 0.51 -0.29% -0.93% -1.47% -3.87% 2019-04-18
NYSE Arca Airline 104 0.02 0.02% 0.08% 5.36% -9.62% 2019-04-18
NYSE AMEX Composite 2,588 10.62 -0.41% -0.29% 1.47% -0.29% 2019-04-18
NYSE Arca Major 2,701 10.82 0.40% 1.90% 2.67% 10.63% 2019-04-18
NYSE Arca Oil & Gas 1,341 2.74 -0.20% 0.32% 1.59% -8.80% 2019-04-18
NYSE Arca Networking 623 4.03 -0.64% 1.14% 6.69% 13.28% 2019-04-18
US 100 10,609 16.66 0.16% 0.10% 0.59% 4.71% 2019-04-18
NYSE Composite 12,923 15.60 0.12% 0.28% 1.27% 1.98% 2019-04-18
NYSE TMT 9,099 23.24 0.26% 1.50% 3.23% 7.10% 2019-04-18
NYSE International 5,542 0.02 0.00% 0.89% 0.84% -3.16% 2019-04-18
Ecuador General Index 1,364 2.16 -0.16% 1.28% -2.36% 7.77% 2019-04-18
TSX 16,613 68.57 0.41% 1.30% 2.62% 7.29% 2019-04-18
iBovespa 94,578 1,293.51 1.39% -0.19% -5.03% 10.20% 2019-04-18
IPC Mexico 45,525 515.93 1.15% 1.37% 7.43% -7.26% 2019-04-17
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 20,938 201.22 -0.95% -1.57% -0.31% -1.98% 2019-04-17
Merval 32,037 253.40 -0.78% -0.37% -8.31% 1.60% 2019-04-17
IBC 10,319 1,061.09 11.46% 16.81% 25.92% -42.83% 2019-04-12
COLCAP 1,574 7.12 -0.45% -3.13% -2.00% 0.78% 2019-04-17
IGPA 26,655 71.66 -0.27% 0.10% -0.61% -6.36% 2019-04-18
BVPSI 438 0.00 0.00% -0.09% -0.50% -6.21% 2019-04-18
BSX 2,233 1.53 0.07% 1.79% -4.12% -11.22% 2019-04-18
JSE 390,101 6,039.97 1.57% 1.75% 0.54% 28.37% 2019-04-18

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 22,201 110.44 0.50% 1.51% 2.74% 0.17% 2019-04-19
CSI 300 4,121 48.53 1.19% 3.31% 7.44% 9.57% 2019-04-19
SHANGHAI 3,269 19.14 0.59% 2.53% 5.78% 6.44% 2019-04-19
SHANGHAI 50 3,041 35.59 1.18% 4.11% 8.09% 14.85% 2019-04-19
SENSEX 39,131 9.03 -0.02% 1.36% 2.00% 13.70% 2019-04-18
KOSPI 2,216 2.38 0.11% -0.77% 1.79% -10.51% 2019-04-19
DSE Broad 5,321 62.00 1.18% -0.09% -5.50% -8.93% 2019-04-18
JCI 6,507 25.68 0.40% 1.51% 0.42% 2.38% 2019-04-18
TASI 9,197 41.52 -0.45% 1.19% 6.21% 11.38% 2019-04-18
TAIEX 10,969 6.48 0.06% 1.51% 3.95% 1.75% 2019-04-19
ADX General 5,292 54.94 1.05% 4.74% 4.19% 12.44% 2019-04-18
SET 50 1,113 0.90 -0.08% 0.70% 2.88% -6.84% 2019-04-19
FKLCI 1,622 2.34 0.14% -0.50% -3.69% -14.07% 2019-04-19
STI 3,348 1.06 -0.03% 0.50% 3.93% -6.98% 2019-04-18
1,462 7.33 -0.50% 0.00% 2.63% 8.18% 2019-04-18
Hang Seng 29,963 161.42 -0.54% 0.41% 1.69% -1.50% 2019-04-18
PSEi 7,835 8.69 0.11% -2.16% -0.48% 0.54% 2019-04-17
KSE 100 37,267 455.32 1.24% -0.19% -3.32% -17.66% 2019-04-19
KASE 2,383 16.51 -0.69% -4.68% 0.07% -3.48% 2019-04-19
QE 10,348 40.02 0.39% 0.87% 3.93% 12.52% 2019-04-18
VN 966 3.91 0.41% -1.70% -3.60% -13.72% 2019-04-19
HNX 106 0.13 0.12% -1.69% -3.41% -20.14% 2019-04-19
MSM TOP 30 3,980 3.10 0.08% -0.26% -4.24% -16.37% 2019-04-18
ASPI 5,606 3.00 0.05% 0.54% 0.26% -14.13% 2019-04-18
Blom 912 32.84 -3.48% -3.71% -5.17% -19.87% 2019-04-18
ASE 1,899 2.58 0.14% -0.38% -3.12% -13.12% 2019-04-18
DFM general 2,814 0.69 0.02% 0.85% 6.53% -8.70% 2019-04-18
LSX Composite 810 0.54 -0.07% -0.18% -2.08% -15.15% 2019-04-19
MSE TOP 20 19,882 50.45 -0.25% -0.64% -4.37% -1.21% 2019-04-19
All-Share Index 5,805.99 35.04 0.61% 1.11% 7.23% 21.02% 2019-04-18
NIFTY 50 11,753 34.35 -0.29% 1.35% 1.91% 11.24% 2019-04-18
Nikkei Volatility Index 15.86 0.98 6.59% 1.67% 0.76% -0.88% 2019-04-18
Estirad 1,446.18 1.45 0.10% 0.54% 1.82% 11.12% 2019-04-18

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 6,350 0.40 -0.01% 0.89% 1.17% 6.46% 2019-04-18
ASX 200 6,260 3.40 0.05% 0.99% 1.21% 6.66% 2019-04-18
ASX 50 6,167 7.10 0.12% 1.00% 1.34% 7.82% 2019-04-18
NZX 50 9,943 16.77 -0.17% 1.80% 4.69% 19.46% 2019-04-18

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 30,087 116.05 0.39% 2.52% -3.20% -26.28% 2019-04-18
JALSH-All Share 59,222 314.16 0.53% 1.78% 4.17% 2.85% 2019-04-18
FTSE/JSE TOP 40 52,873 311.35 0.59% 1.79% 4.75% 4.23% 2019-04-18
Egypt EGX 30 14,876 12.36 0.08% -1.52% 1.58% -16.34% 2019-04-18
Casablanca CFG 25 11,114 22.32 0.20% 0.90% -0.37% -14.34% 2019-04-19
Nairobi 20 2,870 24.73 -0.85% -1.67% -0.77% -23.01% 2019-04-18
NSE All Share 158 0.49 -0.31% 0.00% -0.40% -13.82% 2019-04-18
DSEI 2,002 20.89 1.05% -3.61% -2.87% -17.87% 2019-04-18
TUN 6,945 3.07 0.04% -0.11% 1.66% -3.02% 2019-04-19
GGSECI 2,358 8.28 -0.35% -0.80% -2.58% -31.38% 2019-04-18
SEMDEX 2,155 0.76 0.04% -0.66% -1.29% -5.20% 2019-04-19
NSX Overall 1,410 11.73 0.84% 2.14% 6.15% -0.78% 2019-04-18
Gaborone 7,864 0.00 0.00% -0.01% -0.18% -6.94% 2019-04-18
Zimbabwe Industrial Index 421.48 1.06 0.25% 1.42% -1.74% 33.02% 2019-04-17

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.