بازار سهام

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 24,323 273.86 -1.11% -0.27% -3.82% -1.34% 2018-12-14
S&P 500 2,621 28.85 -1.09% -0.44% -3.98% -2.03% 2018-12-14
NASDAQ 100 6,677 89.77 -1.33% 0.97% -2.86% 3.27% 2018-12-14
NASDAQ 7,070 0.00 0.00% -1.64% -0.93% 1.93% 2018-12-14
Russell 2000 1,433 22.62 -1.55% -3.03% -5.42% -4.93% 2018-12-13
S&P VIX 22.08 1.43 1.43% -1.15% 1.25% 12.66% 2018-12-14

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 6,815 61.91 -0.90% 0.54% -3.17% -9.02% 2018-12-14
FTSE All 3,720 33.13 -0.88% 0.24% -3.44% -9.48% 2018-12-14
DAX 10,793 130.26 -1.19% 0.05% -4.93% -17.63% 2018-12-14
CAC 40 4,847 48.46 -0.99% 0.71% -3.70% -9.38% 2018-12-14
FTSE MIB 18,803 245.61 -1.29% 0.33% -0.59% -14.89% 2018-12-14
IBEX 35 8,819 104.48 -1.17% 0.04% -2.81% -13.12% 2018-12-14
MICEX 2,359 19.91 -0.84% -2.99% -0.96% 10.01% 2018-12-14
AEX 503 5.33 -1.05% -0.22% -4.19% -8.34% 2018-12-14
BIST 100 89,751 1,635.86 -1.79% -4.21% -3.80% -17.91% 2018-12-14
SMI 8,696 118.92 -1.35% -0.52% -1.96% -7.44% 2018-12-14
OMXS 30 1,468 10.86 -0.73% 0.95% -1.47% -7.93% 2018-12-14
WIG 58,546 406.69 -0.69% 0.63% 3.94% -6.51% 2018-12-14
WIG 20 2,291 19.31 -0.84% 0.43% 4.01% -5.20% 2018-12-14
Euronext BEL 20 3,401 0.02 0.00% 1.69% -3.54% -14.80% 2018-12-13
Oslo Bors All-Share 937 9.82 -1.04% -1.94% -4.07% 6.49% 2018-12-14
ATX 2,909 19.77 -0.68% -0.92% -7.23% -11.30% 2018-12-13
OMX Copenhagen 932 2.38 -0.25% 0.89% 2.85% -7.29% 2018-12-14
OMX Helsinki 25 3,770 35.83 -0.94% 1.09% -3.69% -3.41% 2018-12-14
OMX Helsinki 8,970 56.98 -0.63% 1.24% -3.15% -4.83% 2018-12-14
ISEQ 5,468 67.95 -1.23% -1.45% -8.21% -20.89% 2018-12-14
Athens General 641 7.71 -1.19% -1.22% 1.62% -16.54% 2018-12-14
PSI 20 4,801 21.57 -0.45% -0.73% -2.34% -10.85% 2018-12-14
PSI Geral 2,817 13.58 -0.48% -0.43% -1.85% -5.33% 2018-12-13
PX 1,025 4.23 -0.41% -1.48% -5.19% -3.49% 2018-12-14
BET 8,558 30.38 -0.35% -1.46% -0.18% 12.56% 2018-12-14
BUX 39,912 129.66 -0.32% 1.34% 2.15% 3.25% 2018-12-14
PFTS 560 2.40 -0.43% -2.66% -7.85% 82.21% 2018-12-14
SAX 335 0.00 0.00% 0.93% 0.89% 3.02% 2018-12-13
LuxX 1,364 16.10 -1.17% -3.34% -6.77% -17.65% 2018-12-14
CROBEX 1,737 3.75 0.22% 1.28% -0.71% -6.59% 2018-12-14
SOFIX 591 0.47 0.08% -0.74% -0.81% -11.09% 2018-12-14
SBITOP 799 2.01 0.25% -1.59% -2.00% 0.79% 2018-12-14
OMX Vilnius 632 1.31 0.21% -0.57% -1.26% -3.40% 2018-12-14
BELEX 15 750 1.52 0.20% 1.63% 0.23% 0.43% 2018-12-13
MSE 4,432 3.50 -0.08% -0.58% -0.94% -0.55% 2018-12-13
OMX Tallinn 1,197 5.63 0.47% 0.18% 1.17% 0.66% 2018-12-13
SASX-10 641 4.18 0.66% 1.74% 2.41% 6.10% 2018-12-13
MBI 10 3,504 0.00 0.00% 2.76% -2.30% 40.17% 2018-12-14
OMX Riga 970 0.11 0.01% 0.96% 4.22% -4.70% 2018-12-14
Euronext 100 940 10.60 -1.12% 0.21% -4.99% -9.46% 2018-12-14
ICEX 1,239 6.01 0.49% -0.13% -2.14% -2.22% 2018-12-14
CSE General 65 0.09 0.14% -3.47% -3.51% -6.66% 2018-12-14
Euro Stoxx 50 3,078 32.99 -1.06% 0.64% -3.66% -13.55% 2018-12-14
MONEX INDEX 10,762.21 64.49 -0.60% -0.35% -0.80% 9.34% 2018-12-13

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 24,323 273.86 -1.11% -0.27% -3.82% -1.34% 2018-12-14
S&P 500 2,621 28.85 -1.09% -0.44% -3.98% -2.03% 2018-12-14
NASDAQ 100 6,677 89.77 -1.33% 0.97% -2.86% 3.27% 2018-12-14
NASDAQ 7,070 0.00 0.00% -1.64% -0.93% 1.93% 2018-12-14
S&P MidCap 400 1,759 0.00 0.00% -3.24% -4.51% -6.79% 2018-12-14
US 600 892 14.88 -1.64% -3.29% -5.71% -4.35% 2018-12-13
Russell 2000 1,433 22.62 -1.55% -3.03% -5.42% -4.93% 2018-12-13
S&P VIX 22.08 1.43 1.43% -1.15% 1.25% 12.66% 2018-12-14
NYSE International 5,077 0.00 0.00% -0.35% -2.62% -10.80% 2018-12-14
NYSE Arca Networking 514 0.00 0.00% 0.34% 0.70% 4.57% 2018-12-14
US 100 10,007 0.00 0.00% -1.83% -2.56% -3.22% 2018-12-14
NYSE Composite 11,936 0.00 0.00% -1.71% -2.76% -6.01% 2018-12-14
NYSE TMT 8,380 0.00 0.00% -0.69% -0.68% -1.88% 2018-12-14
NYSE Arca Airline 96 0.00 0.00% -8.50% -6.10% -16.76% 2018-12-14
NYSE AMEX Composite 2,387 0.00 0.00% -1.56% -4.43% -6.52% 2018-12-14
NYSE Arca Major 2,487 0.00 0.00% -1.11% -1.35% 0.53% 2018-12-14
NYSE Arca Oil & Gas 1,265 0.00 0.00% -1.28% -3.17% -0.63% 2018-12-14
Ecuador General Index 1,406 0.98 0.07% -0.08% 0.77% 16.31% 2018-12-13
TSX 14,750 32.71 -0.22% -1.25% -2.53% -7.91% 2018-12-13
iBovespa 87,838 860.13 0.99% -1.14% 2.17% 21.27% 2018-12-13
IPC Mexico 41,513 614.66 1.50% -0.84% -4.15% -13.91% 2018-12-13
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 19,201 44.37 -0.23% -1.68% 1.19% 2.93% 2018-12-13
Merval 31,020 61.58 -0.20% -3.12% 5.61% 14.30% 2018-12-13
IBC 745 9.38 -1.24% -10.80% 29.13% -41.11% 2018-12-13
COLCAP 1,365 8.94 -0.65% -1.77% -2.58% -7.46% 2018-12-13
IGPA 26,158 183.22 0.71% 0.60% 0.21% 1.85% 2018-12-13
BVPSI 452 1.35 -0.30% -2.29% -1.66% 1.06% 2018-12-13
BSX 2,149 2.25 -0.10% -9.62% -25.81% -3.30% 2018-12-06
JSE 377,494 960.09 0.26% -4.96% 4.12% 33.02% 2018-12-13

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 21,375 441.36 -2.02% -1.40% -1.97% -5.22% 2018-12-14
SHANGHAI 2,594 40.31 -1.53% -0.47% -2.79% -20.59% 2018-12-14
CSI 300 3,166 53.78 -1.67% -0.49% -2.36% -20.47% 2018-12-14
SHANGHAI 50 2,423 34.52 -1.40% -0.30% -1.45% -14.07% 2018-12-14
SENSEX 35,959 28.92 0.08% 0.80% 1.98% 7.46% 2018-12-14
KOSPI 2,069 26.17 -1.25% -0.31% -0.89% -16.63% 2018-12-14
DSE Broad 5,251 14.83 -0.28% -2.05% -0.14% -15.71% 2018-12-13
JCI 6,165 12.26 -0.20% 0.64% 3.52% 0.75% 2018-12-14
TASI 7,914 24.20 0.31% 0.83% 3.32% 11.58% 2018-12-13
TAIEX 9,774 84.60 -0.86% 0.14% -0.53% -6.84% 2018-12-14
ADX General 4,862 23.97 0.50% -0.31% -3.11% 12.04% 2018-12-13
SET 50 1,072 2.53 -0.24% -2.54% -1.35% -3.74% 2018-12-14
FKLCI 1,662 14.04 -0.84% -1.11% -1.90% -5.20% 2018-12-14
STI 3,079 31.93 -1.03% -1.03% 0.81% -9.89% 2018-12-14
1,442 1.67 0.12% -0.16% -2.23% 8.49% 2018-12-13
Hang Seng 26,095 429.56 -1.62% 0.12% -0.03% -9.54% 2018-12-14
PSEi 7,524 1.45 0.02% 0.85% 8.22% -9.75% 2018-12-14
KSE 100 38,430 418.75 1.10% -0.34% -7.24% -0.56% 2018-12-14
KASE 2,284 20.13 0.89% 1.10% 3.51% 7.84% 2018-12-14
QE 10,456 22.58 0.22% -1.34% 2.52% 22.68% 2018-12-13
HNX 107 0.65 -0.61% -0.46% 5.57% -4.44% 2018-12-14
VN 952 8.21 -0.86% -0.68% 6.12% 1.81% 2018-12-14
MSM TOP 30 4,448 34.35 -0.77% -2.21% -0.26% -12.37% 2018-12-13
ASPI 6,070 9.99 0.16% 0.02% 1.72% -4.44% 2018-12-14
Blom 951 0.00 0.00% -1.62% -3.18% -16.12% 2018-12-13
ASE 1,829 18.00 0.99% -1.36% -6.79% -14.52% 2018-12-13
DFM general 2,599 25.60 0.99% 0.73% -6.39% -22.54% 2018-12-13
LSX Composite 823 1.99 0.24% 0.36% -1.49% -16.46% 2018-12-14
MSE TOP 20 20,394 721.70 3.67% 4.66% 1.24% -5.13% 2018-12-14
NIFTY 50 10,784 8.00 -0.07% 0.84% 1.54% 4.36% 2018-12-14
All-Share Index 5,149.67 1.79 -0.03% -0.72% 1.20% 3.75% 2018-12-13
Nikkei Volatility Index 21.69 2.10 10.72% -2.47% -2.78% 49.07% 2018-12-14
Estirad 1,319.32 0.90 -0.07% -0.06% 0.67% 4.24% 2018-12-13

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 5,679 35.50 -0.62% -1.37% -2.68% -6.71% 2018-12-14
ASX 200 5,602 59.60 -1.05% -1.40% -2.41% -6.59% 2018-12-14
ASX 50 5,501 61.00 -1.10% -1.44% -2.18% -6.31% 2018-12-14
NZX 50 8,723 47.11 -0.54% -0.51% -1.17% 4.33% 2018-12-14

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 30,568 74.30 -0.24% -0.97% -4.07% -20.47% 2018-12-13
JALSH-All Share 51,221 523.12 -1.01% 0.36% -1.77% -10.78% 2018-12-14
FTSE/JSE TOP 40 45,160 479.33 -1.05% 0.34% -1.68% -11.37% 2018-12-14
Egypt EGX 30 12,997 140.06 1.09% 4.92% -3.64% -11.46% 2018-12-13
Casablanca CFG 25 11,236 1.77 -0.02% 0.28% 0.74% -9.27% 2018-12-14
NSE All Share 141 0.02 0.01% -3.82% -4.23% -18.50% 2018-12-13
Nairobi 20 2,762 1.94 -0.07% -1.39% -2.64% -25.47% 2018-12-13
DSEI 2,074 0.19 -0.01% -0.99% 1.52% -5.15% 2018-12-13
TUN 7,277 4.08 -0.06% -1.32% 0.36% 18.48% 2018-12-13
GGSECI 2,505 19.18 -0.76% -2.12% -6.95% -1.13% 2018-12-13
Gaborone 7,867 0.45 -0.01% -0.04% -0.84% -11.13% 2018-12-13
SEMDEX 2,220 2.54 0.11% -0.11% -0.82% 3.01% 2018-12-14
NSX Overall 1,271 0.81 -0.06% 1.88% -1.21% 6.04% 2018-12-14
Zimbabwe Industrial Index 515.04 7.15 -1.37% -2.95% -7.72% 56.50% 2018-12-13

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.