بازار سهام

ایالات متحده قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 25,954 63.12 0.24% 1.61% 6.35% 3.97% 2019-02-20
S&P 500 2,785 4.94 0.18% 1.15% 5.77% 2.99% 2019-02-20
NASDAQ 100 7,062 4.27 -0.06% 0.66% 6.25% 4.44% 2019-02-20
NASDAQ 7,489 0.00 0.00% 0.93% 6.68% 3.87% 2019-02-21
Russell 2000 1,582 7.19 0.46% 2.51% 8.52% 3.38% 2019-02-20
S&P VIX 14.02 0.86 -0.86% -1.63% -6.78% -4.70% 2019-02-20

اروپا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
FTSE 100 7,229 49.45 0.69% 0.53% 3.70% -0.33% 2019-02-20
FTSE All 3,958 26.16 0.67% 0.62% 3.40% -1.24% 2019-02-20
DAX 11,402 92.76 0.82% 2.10% 2.39% -8.51% 2019-02-20
CAC 40 5,196 35.43 0.69% 2.40% 6.74% -2.13% 2019-02-20
FTSE MIB 20,304 76.02 0.38% 1.57% 3.39% -10.37% 2019-02-20
IBEX 35 9,181 44.70 0.49% 2.21% 1.41% -7.04% 2019-02-20
MOEX 2,488 29.27 1.19% 0.08% 0.79% 6.46% 2019-02-20
AEX 540 1.96 0.36% 0.69% 5.91% 1.39% 2019-02-20
BIST 100 101,971 229.15 0.23% 0.32% 4.10% -12.73% 2019-02-20
SMI 9,316 59.46 0.64% 1.65% 3.38% 3.88% 2019-02-20
OMXS 30 1,589 1.39 0.09% 1.93% 6.35% 0.94% 2019-02-20
WIG 60,409 931.98 1.57% 0.75% 0.91% -3.50% 2019-02-20
WIG 20 2,370 47.29 2.04% 0.99% 0.48% -1.70% 2019-02-20
Euronext BEL 20 3,616 30.38 0.85% 2.28% 4.35% -8.47% 2019-02-20
Oslo Bors All-Share 979 2.62 -0.27% 0.46% 1.42% 7.61% 2019-02-20
ATX 3,062 39.88 1.32% 2.22% 3.39% -10.41% 2019-02-20
OMX Copenhagen 979 5.27 0.54% 1.19% 4.25% -3.26% 2019-02-20
OMX Helsinki 9,680 20.54 0.21% 0.04% 2.05% -3.22% 2019-02-20
OMX Helsinki 25 4,112 18.06 0.44% 0.20% 2.10% -0.56% 2019-02-20
ISEQ 6,058 78.15 1.31% 1.06% 4.60% -10.79% 2019-02-20
Athens General 672 4.54 0.68% 2.35% 8.43% -20.56% 2019-02-20
PSI Geral 3,036 20.66 0.69% 2.46% 2.53% 1.49% 2019-02-20
PSI 20 5,178 38.84 0.76% 2.12% 1.79% -5.30% 2019-02-20
PX 1,068 2.44 0.23% 0.95% 5.00% -3.88% 2019-02-20
BET 7,749 20.90 0.27% 0.92% 8.24% -6.43% 2019-02-20
BUX 40,583 22.39 0.06% 0.90% -0.76% 4.13% 2019-02-20
PFTS 554 2.06 -0.37% -2.05% -0.42% 64.68% 2019-02-20
SAX 339 0.00 0.00% 0.60% 1.91% 2.29% 2019-02-20
LuxX 1,460 32.38 2.27% 1.85% 5.08% -10.75% 2019-02-20
CROBEX 1,769 1.68 0.10% 0.79% 0.41% -3.14% 2019-02-20
SOFIX 577 1.60 -0.28% 0.45% 1.58% -16.66% 2019-02-20
SBITOP 845 2.81 -0.33% 1.62% -0.04% 3.54% 2019-02-20
OMX Vilnius 643 2.39 -0.37% 0.47% 0.06% -3.91% 2019-02-20
BELEX 15 671 2.42 -0.36% -4.47% -4.16% -11.48% 2019-02-20
CSE General 61 0.03 0.05% 0.18% -4.78% -13.02% 2019-02-20
ICEX 1,285 3.86 0.30% 0.78% 4.32% -6.38% 2019-02-20
OMX Riga 993 3.62 0.37% 0.80% 1.31% -2.59% 2019-02-20
SASX-10 673 0.05 -0.01% -0.50% 2.86% 10.33% 2019-02-20
MSE 4,506 8.18 0.18% 0.33% 2.61% 0.64% 2019-02-20
MBI 10 3,689 11.78 0.32% 1.66% 2.82% 34.35% 2019-02-20
Euronext 100 1,013 6.36 0.63% 1.76% 6.38% -1.04% 2019-02-20
Euro Stoxx 50 3,259 20.08 0.62% 1.78% 4.30% -5.03% 2019-02-20
OMX Tallinn 1,215 3.66 -0.30% -0.16% -0.80% -5.17% 2019-02-20
MONEX INDEX 10,629.00 63.81 0.60% 1.05% 0.43% 3.89% 2019-02-20

امریکا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Dow Jones 25,954 63.12 0.24% 1.61% 6.35% 3.97% 2019-02-20
S&P 500 2,785 4.94 0.18% 1.15% 5.77% 2.99% 2019-02-20
NASDAQ 100 7,062 4.27 -0.06% 0.66% 6.25% 4.44% 2019-02-20
NASDAQ 7,489 0.00 0.00% 0.93% 6.68% 3.87% 2019-02-21
S&P MidCap 400 1,925 0.00 0.00% 1.68% 7.58% 2.33% 2019-02-21
US 600 988 7.01 0.71% 3.00% 8.68% 5.66% 2019-02-20
Russell 2000 1,582 7.19 0.46% 2.51% 8.52% 3.38% 2019-02-20
S&P VIX 14.02 0.86 -0.86% -1.63% -6.78% -4.70% 2019-02-20
NYSE AMEX Composite 2,527 12.95 -0.51% 1.41% 3.94% 1.33% 2019-02-20
NYSE Arca Major 2,638 8.76 0.33% 1.30% 6.90% 6.81% 2019-02-20
NYSE Arca Oil & Gas 1,319 7.01 0.53% 2.80% 5.68% 3.08% 2019-02-20
NYSE International 5,384 0.00 0.00% 2.18% 4.42% -6.88% 2019-02-21
NYSE Arca Networking 580 0.00 0.00% 3.32% 11.97% 13.81% 2019-02-21
US 100 10,482 0.00 0.00% 1.36% 5.08% 1.72% 2019-02-21
NYSE Composite 12,674 0.00 0.00% 1.59% 5.62% -0.30% 2019-02-21
NYSE TMT 8,724 0.00 0.00% 1.82% 4.26% 2.58% 2019-02-21
NYSE Arca Airline 104 0.00 0.00% -1.01% 4.67% -12.48% 2019-02-21
Ecuador General Index 1,427 0.91 -0.06% -0.18% 0.54% 14.19% 2019-02-20
TSX 16,031 93.80 0.59% 2.59% 4.41% 3.37% 2019-02-20
iBovespa 96,545 1,114.34 -1.14% 0.73% 0.56% 11.37% 2019-02-20
IPC Mexico 43,178 228.50 0.53% 2.11% -1.93% -11.04% 2019-02-20
S&P/BVL Peru General Index TR (PEN) 20,627 209.68 1.03% 2.49% 5.35% -0.37% 2019-02-20
Merval 36,504 211.22 0.58% -1.45% 3.40% 10.48% 2019-02-20
IBC 5,315 82.05 1.57% 10.42% -6.78% 1.03% 2019-02-20
COLCAP 1,479 0.88 0.06% 0.41% 5.70% -3.06% 2019-02-20
IGPA 27,337 95.91 0.35% 0.28% -0.65% -4.79% 2019-02-20
BVPSI 440 0.00 0.00% -0.13% 0.50% -3.64% 2019-02-20
JSE 386,470 3,092.75 0.81% 2.29% 3.05% 29.80% 2019-02-19
BSX 2,382 187.92 8.56% 10.16% 14.87% -3.62% 2019-02-20

آسیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NIKKEI 225 21,507 82.56 0.39% 1.74% 4.29% -1.06% 2019-02-21
SHANGHAI 2,771 10.06 0.36% 1.90% 7.43% -15.21% 2019-02-21
CSI 300 3,465 13.10 0.38% 1.85% 10.23% -14.50% 2019-02-21
SHANGHAI 50 2,592 4.06 0.16% 0.62% 7.95% -11.58% 2019-02-21
SENSEX 35,756 403.65 1.14% -0.77% -2.25% 5.65% 2019-02-20
KOSPI 2,231 0.77 0.03% 0.21% 5.32% -7.61% 2019-02-21
DSE Broad 5,746 9.91 0.17% -0.04% -1.94% -2.73% 2019-02-20
JCI 6,515 1.95 0.03% 1.48% 0.71% -1.19% 2019-02-21
TASI 8,567 50.64 0.59% -0.62% 1.97% 14.14% 2019-02-20
TAIEX 10,274 1.27 0.01% 1.83% 3.83% -3.65% 2019-02-21
ADX General 5,061 25.76 0.51% 0.68% 2.12% 10.41% 2019-02-20
SET 50 1,098 2.04 0.19% -0.23% 2.25% -6.28% 2019-02-21
FKLCI 1,721 4.79 -0.28% 1.91% 1.13% -7.21% 2019-02-21
STI 3,274 3.96 -0.12% 0.65% 2.56% -6.14% 2019-02-21
1,436 9.57 0.67% 1.09% 4.54% 5.45% 2019-02-20
Hang Seng 28,688 176.38 0.62% 0.90% 6.23% -7.35% 2019-02-21
PSEi 7,896 43.63 -0.55% -1.20% -1.41% -7.28% 2019-02-21
KSE 100 40,279 322.31 0.81% -0.65% 1.86% -6.15% 2019-02-20
KASE 2,349 22.65 0.97% 1.15% 2.45% -0.36% 2019-02-20
QE 10,078 95.57 0.96% -1.01% -6.01% 10.51% 2019-02-20
HNX 106 0.11 0.10% 0.27% 3.77% -14.67% 2019-02-21
VN 975 4.73 0.49% 2.41% 7.58% -9.36% 2019-02-21
MSM TOP 30 4,054 2.96 -0.07% -1.48% -2.99% -18.72% 2019-02-20
ASPI 5,880 17.16 -0.29% -0.85% -1.31% -10.89% 2019-02-20
Blom 945 0.00 0.00% 0.95% -0.30% -19.02% 2019-02-18
ASE 1,984 2.93 0.15% -0.14% 2.56% -12.87% 2019-02-20
DFM general 2,632 66.23 2.58% 5.60% 5.33% -19.89% 2019-02-20
LSX Composite 807 5.52 -0.68% -2.88% -1.42% -14.72% 2019-02-20
MSE TOP 20 21,888 52.95 0.24% 2.17% 1.50% 5.74% 2019-02-20
Nikkei Volatility Index 18.12 0.22 -1.20% 0.67% -12.00% -21.08% 2019-02-20
All-Share Index 5,232.11 11.45 0.22% -0.01% -0.34% 5.42% 2019-02-20
NIFTY 50 10,735 0.00 0.00% -0.10% -1.71% 3.40% 2019-02-21
Estirad 1,405.29 12.69 0.91% 2.27% 4.11% 3.97% 2019-02-20

استرالیا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
Australian All 6,224 48.40 0.78% 1.38% 5.06% 2.75% 2019-02-21
ASX 50 6,059 59.80 1.00% 1.71% 5.19% 4.49% 2019-02-21
ASX 200 6,149 53.55 0.88% 1.48% 4.95% 3.33% 2019-02-21
NZX 50 9,323 73.56 0.80% 0.41% 2.29% 12.78% 2019-02-21

افریقا قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
NSE-All Share 32,614 207.88 0.64% 0.47% 6.12% -22.64% 2019-02-20
FTSE/JSE TOP 40 49,405 448.88 0.92% 2.10% 2.85% -4.49% 2019-02-20
JALSH-All Share 55,692 496.96 0.90% 2.11% 2.87% -4.97% 2019-02-20
Egypt EGX 30 15,214 57.70 0.38% 1.77% 12.07% -0.20% 2019-02-20
Casablanca CFG 25 11,417 67.40 -0.59% -0.60% 2.00% -13.48% 2019-02-20
Nairobi 20 3,011 11.52 -0.38% -1.72% 5.16% -19.27% 2019-02-20
NSE All Share 156 0.66 -0.42% -2.96% 6.80% -13.95% 2019-02-20
DSEI 2,125 17.30 -0.81% -1.18% 5.75% -10.96% 2019-02-20
TUN 7,162 26.15 0.37% 1.32% -1.37% 8.67% 2019-02-20
GGSECI 2,428 14.07 0.58% 0.35% -2.21% -27.19% 2019-02-20
NSX Overall 1,342 9.22 0.69% 0.70% 1.35% -6.19% 2019-02-20
Gaborone 7,876 1.05 -0.01% -0.08% -0.06% -9.65% 2019-02-20
SEMDEX 2,201 0.90 0.04% -0.08% -1.04% -3.93% 2019-02-20
Zimbabwe Industrial Index 507.85 0.09 0.02% 1.19% -3.22% 71.66% 2019-02-20

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - لیست کشور - بازار سهام.