سریلانکا

بازارها آخرین مرجع
پول 179 2019-02
بازار سهام 5841 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-09
نرخ بیکاری 4.1 2018-09
نرخ تورم 3.7 2019-01
نرخ بهره 8 2019-01
موازنه تجاری -785 2018-11
حساب جاری -462 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -5.5 2017-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2018-09
تولید ناخالص داخلی 87.17 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2431627 2018-09
تولید ناخالص ملی 12928685 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3502124 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 3842 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 11669 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 164700 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 155694 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 312734 2018-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 55796 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 107722 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1415107 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 273333 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 25637 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.1 2018-09
افراد شاغل 8040704 2018-09
افراد بیکار 346998 2018-09
نرخ مشارکت نیروی کار 51.8 2018-09
جمعیت 21.44 2017-12
نرخ اشتغال 95.9 2018-09
هزینه زندگی خانواده 52100 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 29100 2018-12
حداقل دستمزد 10000 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 57500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 21500 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 19.6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.7 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 127 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 132 2019-01
اندازه اصل تورم 5.5 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 143 2017-12
قیمت تولید 138 2018-12
قیمت صادرات 159 2018-10
قیمت واردات 138 2018-10
CPI مسکن آب و برق 116 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-01
تورم مواد غذایی -2.1 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 0.9 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده 4.4 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 8 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 10.99 2019-02
عرضه پول M0 613590 2018-10
عرضه پول M1 788820 2018-11
عرضه پول M2 6355320 2018-11
ترازنامه بانک 8915070 2018-11
ذخایر ارزی 1258657 2018-11
نرخ بهره سپرده 9 2017-12
نسبت ذخیره نقدی 6 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 1971914 2018-10
نرخ وام 9 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -785 2018-11
حساب جاری -462 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.6 2017-12
صادرات 980 2018-11
واردات 1765 2018-11
بدهی خارجی 53177 2018-09
رابطه مبادله 116 2018-10
ورود توریست 244239 2019-01
ذخایر طلا 19.9 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 719 2018-06
حواله 534 2018-08
شاخص تروریسم 4.05 2017-12
درآمد گردشگری 372 2018-08
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -5.5 2017-12
ارزش بودجه دولت -733494 2017-12
هزینه های دولت 1130674 2017-12
ارزیابی اعتبار 37.5
هزینه های مالی 2573056 2017-12
بدهی های دولت 10994448 2018-06
درآمدهای دولت 1839562 2017-12
مخارج نظامی 1842 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 16 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 20 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 2018-08
استفاده از ظرفیت 81 2017-12
تغییرات موجودی انبار 1217426 2017-12
ثبت خودرو 7935 2018-10
سرعت اینترنت 8527 2017-03
آدرس های IP 85420 2017-03
اطمینان کسب و کار 66 2018-09
شاخص رقابتی 56 2018-12
رتبه رقابتی 85 2018-12
شاخص فساد مالی 38 2018-12
رتبه فساد مالی 89 2018-12
آسانی کسب و کار 100 2018-12
شاخص PMI تولید 54.4 2019-01
تولید صنعتی 0.4 2018-08
شاخص PMI خدمات 55.8 2019-01
مصرف کننده آخرین مرجع
هزینه های مصرف کننده 8262817 2017-12
پس انداز های شخصی 15.2 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 5508539 2018-11
نرخ وام بانکی 12.09 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 808 2018-09
جواز ساختمان 2362 2018-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سریلانکا - شاخص های اقتصادی.