اسپانیا - نرخ بیکاری

Spain Unemployment Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-10-25 07:00 AM نرخ بیکاری Q3 14.6% 15.3% 14.9%
2019-01-29 08:00 AM نرخ بیکاری Q4 14.45% 14.6% 14.5%
2019-04-25 07:00 AM نرخ بیکاری Q1 14.7% 14.45% 14.38%
2019-07-25 07:00 AM نرخ بیکاری Q2 14.02% 14.7% 13.7%
2019-10-24 07:00 AM نرخ بیکاری Q3 14.02%


اسپانیا کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 14.02 14.70 26.94 4.41 در صد
افراد شاغل 19804.90 19471.10 20510.60 10949.20 هزار
افراد بیکار 3139.25 3136.34 4889.46 468.29 هزار
تغییر نرخ بیکاری -4.30 -63.80 461.01 -129.30 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 2951.50 2900.70 2951.50 572.70 هزار
استخدام تمام وقت 16853.40 16570.40 18488.00 11007.60 هزار
نرخ بیکاری بلند مدت 5.60 5.70 13.60 1.50 در صد
نرخ بیکاری جوانان 32.40 32.70 55.90 17.20 در صد
بهره وری 105.90 101.80 112.30 85.70 نقاط شاخص
هزینه های کار 100.40 105.90 105.90 66.70 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 46.34 51.75 541.53 19.61 هزار
دستمزد 1876.19 2039.01 2039.01 1264.36 EUR / ماه
حداقل دستمزد 1050.00 858.55 1050.00 485.71 EUR / ماه
جمعیت 46.66 46.53 46.82 30.33 میلیون
سن بازنشستگی زنان 65.67 65.50 65.67 65.00
سن بازنشستگی مردان 65.67 65.50 65.67 65.00
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 58.35 60.55 48.88 در صد
هزینه زندگی خانواده 1150.00 1120.00 1150.00 1060.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 855.00 820.00 855.00 770.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990.00 1990.00 2120.00 1990.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932.00 894.00 1150.00 894.00 EUR / ماه
رشد دستمزد 4.96 4.62 9.03 -7.18 در صد
تغییر اشتغال 0.70 0.70 1.80 -2.30 در صد
نرخ اشتغال 64.49 63.58 67.18 54.91 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اسپانیا - نرخ بیکاری.