اسپانیا

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 8670 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.1 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
نرخ بیکاری 14.02 2019-06
نرخ تورم 0.5 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری -2110200 2019-05
حساب جاری 2701 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.1 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -2.8 2019-07
شاخص PMI تولید 48.2 2019-07
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-06
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.3 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1426 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 311139 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 66461 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35056 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7747 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19230 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38392 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51433 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 205640 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 67090 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.02 2019-06
افراد شاغل 19805 2019-06
افراد بیکار 3139 2019-07
استخدام تمام وقت 16853 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 2952 2019-06
تغییر نرخ بیکاری -4.3 2019-07
نرخ بیکاری بلند مدت 5.6 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 32.4 2019-06
هزینه های کار 100 2019-03
بهره وری 106 2019-06
پست های خالی شغلی 46.34 2019-07
دستمزد 1876 2019-03
حداقل دستمزد 1050 2019-06
جمعیت 46.66 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.7 2019-03
نرخ اشتغال 64.49 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1150 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 2018-12
رشد دستمزد 4.96 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.5 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.6 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-07
اندازه اصل تورم 0.9 2019-07
قیمت تولید 104 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -0.6 2019-06
قیمت صادرات 111 2019-05
قیمت واردات 109 2019-05
تورم مواد غذایی 0.9 2019-07
CPI مسکن آب و برق 105 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-08
عرضه پول M1 1063600 2019-06
عرضه پول M2 1246563 2019-06
عرضه پول M3 1288339 2019-06
ترازنامه بانک 2673 2019-05
ذخایر ارزی 65864 2019-07
وام به بخش خصوصی 444725 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 724935 2019-07
میزان رشد وام 2 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2110200 2019-05
حساب جاری 2701 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
صادرات 26691500 2019-05
واردات 28801800 2019-05
رابطه مبادله 102 2019-05
گردش سرمایه 7563 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -2227 2019-05
حواله 3475 2019-03
ورود توریست 8828 2019-06
ذخایر طلا 282 2019-06
تولید نفت خام 1 2019-04
بدهی خارجی 2057984000 2019-03
شاخص تروریسم 4.02 2017-12
درآمد گردشگری 5333 2019-05
فروش اسلحه 1188 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.1 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -10514 2019-06
هزینه های دولت 57636 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.3 2018-12
بدهی های دولت 1200257869 2019-03
درخواست پناهندگی 8745 2019-06
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 17039 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2.8 2019-07
شاخص PMI تولید 48.2 2019-07
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-07
تولید صنعتی 1.8 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.2 2019-06
تولید صنعتی 1.3 2019-06
استفاده از ظرفیت 80.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 2176 2019-06
ورشکستگی 1588 2019-06
تولید خودرو 2066 2019-06
ثبت خودرو 115540 2019-06
مجموع فروش خودرو 116686 2019-07
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 74.2 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 30 2018-12
تولید الکتریسیته 22069 2019-06
سفارشات کارخانه 0.9 2019-06
استخراج معدن 4.8 2019-06
تولید فولاد 1210 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.1 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 175165 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 203397 2019-03
پس انداز های شخصی -4.52 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 646754555 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 1182137 2019-06
نرخ وام بانکی 0.95 2019-06
قیمت گازوئیل 1.51 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 100 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 0 2019-05
شاخص مسکن 1636 2019-03
فروش خانه موجود 33.76 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 76.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 0.54 2019-03
میزان قبول وام های رهنی 34883 2019-05
فروش خانه جدید 7.21 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.