اسپانیا

بازارها آخرین مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 9191 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.22 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
نرخ بیکاری 14.45 2018-12
نرخ تورم 1 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -3247399 2018-12
حساب جاری 1770 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 2017-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
اطمینان کسب و کار -4.1 2019-01
شاخص PMI تولید 52.4 2019-01
شاخص PMI خدمات 54.7 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.8 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1311 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 306495 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 65063 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 32406 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7912 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18201 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38095 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 49866 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 202419 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 65448 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.45 2018-12
افراد شاغل 19565 2018-12
افراد بیکار 3190 2019-01
استخدام تمام وقت 16670 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 2895 2018-12
تغییر نرخ بیکاری 83.5 2019-01
نرخ بیکاری بلند مدت 6.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 32.7 2018-12
هزینه های کار 98.4 2018-09
بهره وری 110 2018-12
پست های خالی شغلی 47.16 2019-01
دستمزد 1843 2018-09
حداقل دستمزد 1050 2019-06
جمعیت 46.66 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-12
نرخ اشتغال 64 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.61 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1150 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -1.3 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 102 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 101 2019-01
اندازه اصل تورم 0.9 2018-12
قیمت تولید 104 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2018-12
قیمت صادرات 114 2018-11
قیمت واردات 114 2018-11
تورم مواد غذایی 0.9 2019-01
CPI مسکن آب و برق 108 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-02
عرضه پول M1 991364 2018-12
عرضه پول M2 1192153 2018-12
عرضه پول M3 1239923 2018-12
ترازنامه بانک 2660 2018-12
ذخایر ارزی 62290 2019-01
وام به بخش خصوصی 443650 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 738746 2019-01
میزان رشد وام 1.6 2018-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -3247399 2018-12
حساب جاری 1770 2018-11
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 1.9 2017-12
صادرات 21166698 2018-12
واردات 24414100 2018-12
رابطه مبادله 100 2018-11
گردش سرمایه 6657 2018-11
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1691 2018-11
حواله 2552 2018-09
ورود توریست 4367 2018-12
ذخایر طلا 282 2019-03
تولید نفت خام 2 2018-08
بدهی خارجی 2003697000 2018-09
شاخص تروریسم 4.02 2017-12
درآمد گردشگری 3934 2018-11
فروش اسلحه 814 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.3 2017-12
بودجه دولت -3.1 2017-12
ارزش بودجه دولت -12378 2018-11
هزینه های دولت 56676 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41 2017-12
بدهی های دولت 1175703594 2018-09
درخواست پناهندگی 3800 2018-08
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 15686 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -4.1 2019-01
شاخص PMI تولید 52.4 2019-01
شاخص PMI خدمات 54.7 2019-01
تولید صنعتی -6.2 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2018-12
تولید صنعتی -3.2 2018-12
استفاده از ظرفیت 80.59 2019-03
تغییرات موجودی انبار 2096 2018-12
ورشکستگی 1489 2018-12
تولید خودرو 1126 2018-12
ثبت خودرو 113838 2018-12
مجموع فروش خودرو 93546 2019-01
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 74.2 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 30 2018-12
تولید الکتریسیته 22985 2018-12
سفارشات کارخانه -1.7 2018-12
استخراج معدن -14.3 2018-12
تولید فولاد 1085 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93.8 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.6 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.8 2018-12
هزینه های مصرف کننده 173866 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 201373 2018-09
پس انداز های شخصی -1.18 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 648306635 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 1174197 2018-12
نرخ وام بانکی 0.94 2018-12
قیمت گازوئیل 1.43 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.7 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 100 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 10.9 2018-12
شاخص مسکن 1590 2018-09
فروش خانه موجود 27.66 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 77.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 0.86 2018-09
میزان قبول وام های رهنی 28835 2018-11
فروش خانه جدید 6.17 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.