اسپانیا

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 9132 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.53 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-03
نرخ بیکاری 14.7 2019-03
نرخ تورم 0.8 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -2352600 2019-03
حساب جاری 26 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.1 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -3.3 2019-05
شاخص PMI تولید 50.1 2019-05
شاخص PMI خدمات 52.8 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.7 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.4 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1311 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 307460 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 66105 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 32406 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 34272 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7548 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18617 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 38133 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 50567 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 203137 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66060 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.7 2019-03
افراد شاغل 19471 2019-03
افراد بیکار 3127 2019-05
استخدام تمام وقت 16570 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 2901 2019-03
تغییر نرخ بیکاری -84.1 2019-05
نرخ بیکاری بلند مدت 5.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 32.7 2019-04
هزینه های کار 106 2018-12
بهره وری 102 2019-03
پست های خالی شغلی 64.12 2019-05
دستمزد 2039 2018-12
حداقل دستمزد 1050 2019-06
جمعیت 46.66 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.5 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65.5 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2019-03
نرخ اشتغال 63.58 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.35 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1150 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-05
اندازه اصل تورم 0.7 2019-05
قیمت تولید 105 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 2.3 2019-04
قیمت صادرات 114 2019-03
قیمت واردات 113 2019-03
تورم مواد غذایی 0.5 2019-05
CPI مسکن آب و برق 105 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2019-05
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-06
عرضه پول M1 1017011 2019-04
عرضه پول M2 1209909 2019-04
عرضه پول M3 1252525 2019-04
ترازنامه بانک 2668 2019-04
ذخایر ارزی 64528 2019-05
وام به بخش خصوصی 442604 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 742774 2019-05
میزان رشد وام 2.1 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 200 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2352600 2019-03
حساب جاری 26 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
صادرات 25469200 2019-03
واردات 27821800 2019-03
رابطه مبادله 100 2019-03
گردش سرمایه 4718 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1532 2019-03
حواله 3315 2018-12
ورود توریست 7170 2019-04
ذخایر طلا 282 2019-06
تولید نفت خام 1 2019-02
بدهی خارجی 2014359000 2018-12
شاخص تروریسم 4.02 2017-12
درآمد گردشگری 4235 2019-03
فروش اسلحه 1188 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.1 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -8195 2019-04
هزینه های دولت 56820 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.3 2018-12
بدهی های دولت 1200257869 2019-03
درخواست پناهندگی 10335 2019-03
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 17039 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3.3 2019-05
شاخص PMI تولید 50.1 2019-05
شاخص PMI خدمات 52.8 2019-05
تولید صنعتی 1.7 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.8 2019-04
تولید صنعتی 1.5 2019-04
استفاده از ظرفیت 80.5 2019-06
تغییرات موجودی انبار 2132 2019-03
ورشکستگی 1648 2019-03
تولید خودرو 1792 2019-04
ثبت خودرو 118655 2019-04
مجموع فروش خودرو 125625 2019-05
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 74.2 2018-12
رتبه رقابتی 26 2018-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 30 2018-12
تولید الکتریسیته 22160 2019-03
سفارشات کارخانه 2 2019-03
استخراج معدن 4.5 2019-04
تولید فولاد 1288 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.9 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.4 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 2019-04
هزینه های مصرف کننده 173559 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 234005 2018-12
پس انداز های شخصی 10.17 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 646845146 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1170392 2019-04
نرخ وام بانکی 1.05 2019-04
قیمت گازوئیل 1.55 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.9 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 100 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -5.8 2019-03
شاخص مسکن 1636 2019-03
فروش خانه موجود 33.37 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 77.1 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 0.54 2019-03
میزان قبول وام های رهنی 30716 2019-03
فروش خانه جدید 7.68 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.