اسپانیا

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 9330 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.26 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
نرخ بیکاری 14.02 2019-06
نرخ تورم 0.1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -2490000 2019-07
حساب جاری 3237 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.1 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار -5.3 2019-09
شاخص PMI تولید 47.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 53.3 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-08
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1426 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 311155 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 62065 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 33146 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35056 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8310 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18468 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 34464 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 51095 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 210778 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 66966 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 14.02 2019-06
افراد شاغل 19805 2019-06
افراد بیکار 3115 2019-09
استخدام تمام وقت 16853 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 2952 2019-06
تغییر نرخ بیکاری 13.9 2019-09
نرخ بیکاری بلند مدت 5.6 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 32.2 2019-08
هزینه های کار 105 2019-06
بهره وری 106 2019-06
پست های خالی شغلی 41.14 2019-09
دستمزد 1992 2019-06
حداقل دستمزد 1050 2019-06
جمعیت 46.66 2018-12
سن بازنشستگی زنان 65.67 2019-12
سن بازنشستگی مردان 65.67 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 64.49 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.74 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1150 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 855 2018-12
رشد دستمزد 6.72 2019-08
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1990 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 932 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.1 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-09
اندازه اصل تورم 1 2019-09
قیمت تولید 103 2019-08
تغییر قیمت تولید کننده -2.5 2019-08
قیمت صادرات 114 2019-07
قیمت واردات 111 2019-07
تورم مواد غذایی 0.9 2019-09
CPI مسکن آب و برق 103 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.38 2019-10
عرضه پول M1 1055191 2019-08
عرضه پول M2 1235133 2019-08
عرضه پول M3 1275395 2019-08
ترازنامه بانک 2682 2019-07
ذخایر ارزی 68172 2019-09
وام به بخش خصوصی 440144 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 718727 2019-09
میزان رشد وام 2.1 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 194 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2490000 2019-07
حساب جاری 3237 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.9 2018-12
صادرات 25286800 2019-07
واردات 27773200 2019-07
رابطه مبادله 103 2019-07
گردش سرمایه 627 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -1628 2019-06
حواله 3475 2019-03
ورود توریست 10122 2019-08
ذخایر طلا 282 2019-09
بدهی خارجی 2100503000 2019-06
شاخص تروریسم 4.02 2017-12
درآمد گردشگری 6784 2019-06
فروش اسلحه 1188 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97.1 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -14937 2019-08
هزینه های دولت 58422 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.3 2018-12
بدهی های دولت 1210915185 2019-06
درخواست پناهندگی 7810 2019-08
ارزیابی اعتبار 62.25
مخارج نظامی 17039 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 36.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 29.9 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.35 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -5.3 2019-09
شاخص PMI تولید 47.7 2019-09
شاخص PMI خدمات 53.3 2019-09
تولید صنعتی 1.7 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.9 2019-08
تولید صنعتی 1.2 2019-08
استفاده از ظرفیت 80.9 2019-09
تغییرات موجودی انبار 2887 2019-06
ورشکستگی 1588 2019-06
تولید خودرو 967 2019-08
ثبت خودرو 118275 2019-09
مجموع فروش خودرو 81751 2019-09
سرعت اینترنت 15487 2017-03
آدرس های IP 14575619 2017-03
شاخص رقابتی 75.28 2019-12
رتبه رقابتی 23 2019-12
شاخص فساد مالی 58 2018-12
رتبه فساد مالی 41 2018-12
آسانی کسب و کار 30 2018-12
تولید الکتریسیته 23843 2019-08
سفارشات کارخانه 0.8 2019-07
استخراج معدن 5.4 2019-08
تولید فولاد 1133 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 80.7 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.2 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 2019-08
هزینه های مصرف کننده 175609 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 254122 2019-06
پس انداز های شخصی 19.27 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 655445913 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 1167029 2019-08
نرخ وام بانکی 1.33 2019-08
قیمت گازوئیل 1.48 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.3 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 100 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 2.7 2019-08
شاخص مسکن 1637 2019-06
فروش خانه موجود 28.95 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 76.3 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 0.78 2019-06
میزان قبول وام های رهنی 33344 2019-07
فروش خانه جدید 6.43 2019-08


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسپانیا - شاخص های اقتصادی.