کره جنوبی

بازارها آخرین مرجع
پول 1125 2019-02
بازار سهام 2211 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
نرخ بیکاری 4.4 2019-01
نرخ تورم 0.8 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-01
نرخ بهره 1.75 2019-01
موازنه تجاری 1336 2019-01
حساب جاری 4819 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
اطمینان کسب و کار 67 2019-01
شاخص PMI تولید 48.3 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1531 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 404061 2018-12
تولید ناخالص ملی 412026 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 119779 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 26152 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 35938 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7287 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 16403 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 117991 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 555 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 24320 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 213159 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 13459 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 8176 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2019-01
افراد شاغل 26922 2019-01
افراد بیکار 1225 2019-01
نرخ مشارکت نیروی کار 61.9 2019-01
هزینه های کار 109 2018-09
بهره وری 110 2018-09
دستمزد 3737254 2018-09
حداقل دستمزد 8350 2019-12
دستمزد در تولید 4067903 2018-09
جمعیت 51.45 2017-12
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 60.1 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 8.7 2019-01
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-01
اندازه اصل تورم 1 2019-01
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 114 2018-09
قیمت تولید 104 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1 2018-12
قیمت صادرات 84.07 2018-12
قیمت واردات 85.01 2018-12
تورم مواد غذایی 2.6 2019-01
CPI مسکن آب و برق 102 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.91 2019-01
انتظارات تورم 2.3 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 1.86 2019-02
عرضه پول M0 103994800 2018-12
عرضه پول M1 852320 2018-12
عرضه پول M2 2709508 2018-12
عرضه پول M3 3814692 2018-12
ذخایر ارزی 405510 2019-01
وام به بخش خصوصی 8317393 2019-01
نرخ بهره سپرده 1.67 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 495305 2018-12
سرمایه گذاری سهام خارجی 742733 2018-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 253 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 1336 2019-01
حساب جاری 4819 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 5.6 2017-12
صادرات 46352 2019-01
واردات 45016 2019-01
بدهی خارجی 449529 2018-09
رابطه مبادله 98.9 2018-12
گردش سرمایه 5585 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7698000 2018-12
درآمد گردشگری 1238700 2018-12
ورود توریست 1324119 2018-12
ذخایر طلا 104 2019-03
شاخص تروریسم 0.29 2017-12
فروش اسلحه 587 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
بودجه دولت -2 2017-12
ارزش بودجه دولت 37409 2018-11
هزینه های دولت 62356 2018-12
درآمدهای دولت 408637 2018-11
هزینه های مالی 371229 2018-11
درخواست پناهندگی 652 2017-06
ارزیابی اعتبار 84.4
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 32.26 2016-12
مخارج نظامی 37560 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 18.81 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10.4 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8.41 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 67 2019-01
شاخص PMI تولید 48.3 2019-01
تولید صنعتی 1.6 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.4 2018-12
تولید صنعتی 2 2018-12
استفاده از ظرفیت 103 2018-12
میزان سفارشات جدید 8787486 2018-12
تغییرات موجودی انبار 1732 2018-12
ورشکستگی 39 2018-12
ثبت خودرو 135108 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم 114 2018-12
سرعت اینترنت 28554 2017-03
آدرس های IP 25814048 2017-03
تولید خودرو 4114913 2017-12
شاخص همزمان 110 2018-12
شاخص رقابتی 78.84 2018-12
رتبه رقابتی 15 2018-12
شاخص فساد مالی 57 2018-12
رتبه فساد مالی 45 2018-12
آسانی کسب و کار 5 2018-12
تولید الکتریسیته 24400 2018-12
استخراج معدن 6.5 2018-11
تولید فولاد 6162 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97.5 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2018-12
هزینه های مصرف کننده 193329 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 1722493 2017-12
پس انداز های شخصی 8.8 2017-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1514377 2018-09
نرخ وام بانکی 3.72 2018-12
قیمت گازوئیل 1.2 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 96 2018-06
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 100 2019-01
سفارشات ساخت و ساز 8427710 2018-12
میزان ساخت و ساز -9.5 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 56.8 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: کره جنوبی - شاخص های اقتصادی.