آفریقای جنوبی

بازارها آخرین مرجع
پول 14.03 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.47 2019-04
بازار سهام 59222 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-12
نرخ بیکاری 27.1 2018-12
نرخ تورم 4.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
نرخ بهره 6.75 2019-03
موازنه تجاری 3990 2019-02
حساب جاری -110158 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12
بودجه دولت -4.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 28 2019-03
شاخص PMI تولید 45 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 7 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-02
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 349 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3161721 2018-12
تولید ناخالص ملی 3096702 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 604717 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 73760 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107396 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 393955 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 227291 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 479333 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 645928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 278623 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 66047 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.1 2018-12
افراد شاغل 10151000 2018-12
افراد بیکار 6100 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 2018-12
هزینه های کار 154 2018-09
دستمزد 21190 2018-12
دستمزد در تولید 18510 2018-12
جمعیت 57.73 2018-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.34 2018-12
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 54.7 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.5 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 111 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 111 2019-03
اندازه اصل تورم 4.4 2019-03
قیمت تولید 110 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 4.7 2019-02
قیمت صادرات 160 2018-12
قیمت واردات 157 2018-12
تورم مواد غذایی 3.1 2019-03
CPI مسکن آب و برق 110 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 112 2019-03
انتظارات تورم 5.17 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 7.16 2019-04
عرضه پول M0 262481 2019-03
عرضه پول M1 1722511 2019-02
عرضه پول M2 2856895 2019-02
عرضه پول M3 3576549 2019-02
ترازنامه بانک 5536801 2019-02
ذخایر ارزی 49679 2019-03
وام به بخش خصوصی 3687826 2019-02
نرخ بهره سپرده 7.25 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 793295 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 3990 2019-02
حساب جاری -110158 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
صادرات 87610 2019-02
واردات 90888 2019-02
بدهی خارجی 172384 2018-12
ورود توریست 1205901 2019-02
ذخایر طلا 125 2019-03
تولید نفت خام 1 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1854 2018-12
رابطه مبادله 102 2018-12
شاخص تروریسم 4.26 2017-12
فروش اسلحه 74 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12
بودجه دولت -4.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 20781 2019-02
هزینه های دولت 643445 2018-12
درآمدهای دولت 135061 2019-02
بدهی های دولت 66385 2018-12
هزینه های مالی 114280 2019-02
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 28 2019-03
شاخص PMI تولید 45 2019-03
تولید صنعتی 0.6 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.8 2019-02
استفاده از ظرفیت 81.4 2018-12
تغییرات موجودی انبار -53932 2018-12
ورشکستگی 146 2019-02
ثبت خودرو 30348 2019-03
مجموع فروش خودرو 47718 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم -1.8 2019-01
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 91.8 2019-03
شاخص رقابتی 60.76 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
پی ام آی مرکب 48.8 2019-03
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 82 2018-12
تولید الکتریسیته 19196 2019-02
استخراج معدن -7.5 2019-02
تولید فولاد 528 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.5 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.1 2019-02
هزینه های مصرف کننده 1950359 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 2978037 2018-12
پس انداز های شخصی -0.5 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 6.03 2019-02
نرخ وام بانکی 10.25 2019-03
قیمت گازوئیل 1.01 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 71.9 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.