آفریقای جنوبی

بازارها آخرین مرجع
پول 14.02 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.84 2019-02
بازار سهام 55692 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
نرخ بیکاری 27.1 2018-12
نرخ تورم 4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-01
نرخ بهره 6.75 2019-01
موازنه تجاری 17167 2018-12
حساب جاری -176577 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12
بودجه دولت -4.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 31 2018-12
شاخص PMI تولید 49.9 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 7 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.8 2018-12
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2018-09
تولید ناخالص داخلی 349 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3152768 2018-09
تولید ناخالص ملی 3099991 2018-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 607742 2018-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 7525 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12295 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 70644 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 107970 2018-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 390370 2018-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 228080 2018-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 482324 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 647524 2018-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 271525 2018-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 65472 2018-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 27.1 2018-12
افراد شاغل 9733000 2018-09
افراد بیکار 6100 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.4 2018-12
هزینه های کار 151 2018-06
دستمزد 20860 2018-09
دستمزد در تولید 18344 2018-09
جمعیت 57.73 2018-06
سن بازنشستگی زنان 60 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
نرخ اشتغال 43.1 2018-09
هزینه زندگی خانواده 11300 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 6570 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 54.7 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 109 2019-01
اندازه اصل تورم 4.4 2019-01
قیمت تولید 111 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 5.2 2018-12
قیمت صادرات 157 2018-09
قیمت واردات 149 2018-09
تورم مواد غذایی 3 2019-01
CPI مسکن آب و برق 110 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-01
انتظارات تورم 5.44 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.75 2019-01
نرخ بهره بین بانکی 7.15 2019-02
عرضه پول M0 258182 2019-01
عرضه پول M1 1776426 2018-12
عرضه پول M2 2893833 2018-12
عرضه پول M3 3540330 2018-12
ترازنامه بانک 5517218 2018-12
ذخایر ارزی 50832 2019-01
وام به بخش خصوصی 3645618 2018-12
نرخ بهره سپرده 7.25 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 769513 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 17167 2018-12
حساب جاری -176577 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2017-12
صادرات 102750 2018-12
واردات 85582 2018-12
بدهی خارجی 168147 2018-09
ورود توریست 1341316 2018-11
ذخایر طلا 125 2019-03
تولید نفت خام 2 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1885 2018-09
رابطه مبادله 105 2018-09
شاخص تروریسم 4.26 2017-12
فروش اسلحه 74 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 53.1 2017-12
بودجه دولت -4.6 2017-12
ارزش بودجه دولت 17725 2018-12
هزینه های دولت 643704 2018-09
درآمدهای دولت 160596 2018-12
بدهی های دولت 67998 2018-09
هزینه های مالی 142871 2018-12
ارزیابی اعتبار 48.59
مخارج نظامی 3110 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 31 2018-12
شاخص PMI تولید 49.9 2019-01
تولید صنعتی 0.1 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2018-12
استفاده از ظرفیت 81.2 2018-09
تغییرات موجودی انبار 12744 2018-09
ورشکستگی 141 2018-12
ثبت خودرو 29040 2019-01
مجموع فروش خودرو 42374 2019-01
شاخص اقتصادی مقدم -0.3 2018-11
سرعت اینترنت 6737 2017-03
آدرس های IP 4274668 2017-03
شاخص همزمان 95.1 2019-01
شاخص رقابتی 60.76 2018-12
رتبه رقابتی 67 2018-12
پی ام آی مرکب 49.6 2019-01
شاخص فساد مالی 43 2018-12
رتبه فساد مالی 73 2018-12
آسانی کسب و کار 82 2018-12
تولید الکتریسیته 20386 2018-12
استخراج معدن -4.8 2018-12
تولید فولاد 423 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 7 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -4.8 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی -1.4 2018-12
هزینه های مصرف کننده 1935614 2018-09
درآمد قابل تصرف شخص 2965713 2018-09
پس انداز های شخصی 0.2 2018-09
اعتبار بخش خصوصی 5.1 2018-12
نرخ وام بانکی 10.25 2019-01
قیمت گازوئیل 1.03 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 33 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 71.9 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: آفریقای جنوبی - شاخص های اقتصادی.