آفریقای جنوبی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 14.79 14.73 14.94 15.14 15.34 15.76
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.38 8.61 8.69 8.76 8.84 9
بازار سهام 58193.78 54894 54148 53413 52684 51262
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 -1 0.8 1.6 -0.2 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 0.6 0.9 1 0.9 1.8
نرخ بیکاری 27.60 27.8 28 27.6 28.3 28
نرخ تورم 4.40 4.6 5.1 4.5 4.7 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
نرخ بهره 6.75 6.75 6.5 6.5 6.75 6.75
موازنه تجاری -3427.45 6200 -5000 16500 6500 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.3 56.3 56.6 56.6
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
اطمینان کسب و کار 28.00 25 30 32 30 40
شاخص PMI تولید 45.40 49 51 52 53 54
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 -5 3 6 3 8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
نرخ مالیات شرکت 28.00 28 28 28 28 28
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.20 -1 0.8 1.6 -0.2 1.8
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.00 0.6 0.9 1 0.9 1.8
تولید ناخالص داخلی 349.42 405 405 405 420 420
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3133613.50 3144588 3165165 3193338 3190176 3250818
تولید ناخالص ملی 3096702.00 3084095 3113941 3127669 3124572 3183967
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 597800.80 611476 611279 610764 610159 621758
تولید ناخالص داخلی سرانه 7524.51 7640 7640 7640 7700 7700
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 12294.88 12350 12350 12350 12395 12395
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 71198.35 70295 72704 74497 74424 75838
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 106790.38 108366 108059 108470 108363 110423
تولید ناخالص داخلی از ساخت 384990.99 383800 391383 397894 397500 405056
تولید ناخالص داخلی از معادن 220907.55 235602 230523 229564 229337 233696
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 480794.59 479231 482261 484126 483647 492841
تولید ناخالص داخلی از خدمات 647668.90 645798 650438 652388 651742 664131
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 275505.11 269836 274716 281409 281130 286474
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 64870.47 66087 66311 66707 66641 67908
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 27.60 27.8 28 27.6 28.3 28
افراد بیکار 6200.00 6200 6290 6150 6220 6300
دستمزد 21190.00 21336 21703 21000 21000 21600
دستمزد در تولید 18510.00 18540 18799 18500 18500 19000
جمعیت 57.73 59 59 58.62 59.51 59.51
سن بازنشستگی زنان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 22600.00 20734 20815 22100 22100 23200
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 4380.00 3929 3838 3746 3746 4157
هزینه زندگی خانواده 11300.00 10500 10500 10500 10500 10630
هزینه زندگی انفرادی 6570.00 6630 6630 6630 6630 6700
نرخ اشتغال 42.56 43.1 43.2 43.5 43.6 45.12
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 4.40 4.6 5.1 4.5 4.7 5.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.60 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110.70 113 114 114 116 120
قیمت مصرف کننده اصلی 111.30 112 113 114 117 120
اندازه اصل تورم 4.10 4.3 4.3 4.8 5 4.9
قیمت تولید 113.00 115 117 117 117 123
تغییر قیمت تولید کننده 6.50 6.7 6.3 6 5.6 5
تورم مواد غذایی 2.90 4 3.6 3.3 3.5 5.2
CPI مسکن آب و برق 110.40 111 115 115 115 121
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114.80 115 118 118 117 124
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.75 6.75 6.5 6.5 6.75 6.75
نرخ بهره بین بانکی 7.06 7.12 7.12 7.12 7.37 7.37
نرخ بهره سپرده 7.17 7.15 7.15 7.15 7.4 7.4
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -3427.45 6200 -5000 16500 6500 -1258
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.50 -3.4 -3.4 -3.4 -3.8 -3.8
تولید نفت خام 1.00 1 1 2 2 3
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.80 56.3 56.3 56.3 56.6 56.6
بودجه دولت -4.40 -4.7 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5
ارزش بودجه دولت -73147.00 2522 -19695 31309 31309 1391262
هزینه های دولت 645563.00 643681 645321 649879 649236 661577
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
اطمینان کسب و کار 28.00 25 30 32 30 40
شاخص PMI تولید 45.40 49 51 52 53 54
تولید صنعتی 4.60 1.5 1.3 0.4 -1.2 1
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.80 0.5 -0.9 0.7 0.6 0.5
مجموع فروش خودرو 40506.00 44000 48000 39500 43000 46000
شاخص اقتصادی مقدم -0.40 0.6 -0.4 0.2 -0.7 0.9
استخراج معدن -1.50 -1.82 -1.84 0.1 -1.4 1.2
شاخص همزمان 93.00 93.6 94 94 94.5 95
پی ام آی مرکب 49.30 50.8 51.1 51.3 51.4 52
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 5.00 -5 3 6 3 8
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.80 -0.4 -0.3 -4.8 0.4 0.6
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.40 1.7 1.8 2.1 2.4 2.2
هزینه های مصرف کننده 1946237.00 1938190 1943775 1969863 1967912 2005320
اعتبار بخش خصوصی 7.95 6.2 5.7 6.4 6 5.3
نرخ وام بانکی 10.25 10.25 10.25 10.25 10.5 10.5
قیمت گازوئیل 1.16 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91


آفریقای جنوبی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.