جزایر سلیمان

GDP آخرین مرجع
GDP 1.3 2017-12
GDP Per Capita Ppp 2206 2017-12
Money آخرین مرجع
Deposit Interest Rate 0.31 2017-12
Business آخرین مرجع
Internet Speed 1470 2017-03
IP Addresses 1539 2017-03
Corruption Index 39 2017-12
Corruption Rank 85 2017-12
Ease of Doing Business 115 2018-12
Taxes آخرین مرجع
Sales Tax Rate 10 2018-12


Solomon-islands - اطلاعات - شاخص های اقتصادی