اسلوونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-08
بازار سهام 865 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.18 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
نرخ بیکاری 7.4 2019-05
نرخ تورم 2 2019-07
نرخ بهره 0 2019-07
موازنه تجاری 125 2019-06
حساب جاری 272 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-06
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 54.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10706 2019-03
تولید ناخالص ملی 45948 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2144 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 26759 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32743 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 180 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 477 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1992 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1503 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1791 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2019-05
افراد شاغل 896129 2019-05
افراد بیکار 70747 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 10.7 2019-06
هزینه های کار 114 2019-03
پست های خالی شغلی 12085 2019-06
دستمزد 1718 2019-06
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 3.86 2019-06
دستمزد در تولید 1637 2019-06
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 71.3 2019-03
استخدام تمام وقت 879 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 58.6 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 83.9 2019-03
بهره وری 106 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-07
اندازه اصل تورم 2.14 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
قیمت تولید 104 2019-06
CPI مسکن آب و برق 110 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.7 2019-07
تورم مواد غذایی 2.9 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.7 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0.5 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-07
نرخ بهره بین بانکی -0.36 2019-07
عرضه پول M0 5239 2019-06
عرضه پول M1 21159 2019-06
عرضه پول M2 27596 2019-06
عرضه پول M3 27646 2019-06
ترازنامه بانک 41824 2019-06
ذخایر ارزی 366 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 16640 2019-06
وام به بخش خصوصی 9457 2019-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 125 2019-06
حساب جاری 272 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 2814 2019-06
واردات 2689 2019-06
بدهی خارجی 42994 2019-06
گردش سرمایه -22.6 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 81.7 2018-12
ورود توریست 690316 2019-06
ذخایر طلا 3.2 2019-06
تولید نفت خام 0.01 2019-04
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 61 2019-06
هزینه های دولت 1902 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2018-12
درآمدهای دولت 1611 2019-05
بدهی های دولت 28587 2019-03
هزینه های مالی 1454 2019-05
درخواست پناهندگی 265 2019-06
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 493 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-07
تولید صنعتی 1.1 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.6 2019-06
تولید صنعتی 0.7 2019-06
استفاده از ظرفیت 83.6 2019-09
ثبت خودرو 6927 2019-06
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.5 2019-03
شاخص رقابتی 69.62 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1455 2019-06
استخراج معدن 1.4 2019-06
تولید فولاد 53.62 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -5 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.7 2019-06
هزینه های مصرف کننده 5400 2019-03
پس انداز های شخصی 19.49 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 2845 2019-06
نرخ وام بانکی 2.17 2019-06
قیمت گازوئیل 1.48 2019-07
بدهی خانوار به درآمد 45.04 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 11.1 2019-05
شاخص مسکن 128 2019-03
جواز ساختمان 179 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.