اسلوونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 883 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.59 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
نرخ بیکاری 8.4 2019-02
نرخ تورم 1.6 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 103 2019-02
حساب جاری 203 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 0 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-02
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2018-12
تولید ناخالص داخلی 48.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10629 2018-12
تولید ناخالص ملی 45948 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2071 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31401 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 240 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 522 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2032 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1563 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1895 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 8.4 2019-02
افراد شاغل 884685 2019-02
افراد بیکار 76533 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 6.6 2018-12
هزینه های کار 113 2018-12
پست های خالی شغلی 13506 2019-03
دستمزد 1714 2019-02
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 4.67 2019-02
دستمزد در تولید 1712 2019-02
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.7 2018-09
نرخ اشتغال 71.9 2018-09
استخدام تمام وقت 881 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.6 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 88.1 2018-12
بهره وری 113 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.6 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-03
اندازه اصل تورم 1.2 2019-02
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
قیمت تولید 104 2019-03
CPI مسکن آب و برق 109 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.02 2019-03
تورم مواد غذایی -0.2 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-02
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-03
عرضه پول M0 5108 2019-02
عرضه پول M1 20644 2019-02
عرضه پول M2 27019 2019-02
عرضه پول M3 27096 2019-02
ترازنامه بانک 41217 2019-02
ذخایر ارزی 368 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 16008 2019-02
وام به بخش خصوصی 9356 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 103 2019-02
حساب جاری 203 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 2675 2019-02
واردات 2573 2019-02
بدهی خارجی 41900 2019-03
گردش سرمایه 382 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 81.7 2018-12
ورود توریست 316826 2019-02
ذخایر طلا 3.2 2019-03
تولید نفت خام 0.01 2018-12
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -124 2019-02
هزینه های دولت 1867 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 43.1 2017-12
درآمدهای دولت 1401 2019-02
بدهی های دولت 29181 2018-12
هزینه های مالی 1503 2019-02
درخواست پناهندگی 340 2019-03
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 463 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 0 2019-04
تولید صنعتی 4.3 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.1 2019-02
تولید صنعتی 5.2 2019-02
استفاده از ظرفیت 85.2 2019-03
ثبت خودرو 6162 2019-02
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.5 2018-12
شاخص رقابتی 69.62 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1280 2019-02
استخراج معدن 22.8 2019-02
تولید فولاد 49.6 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.1 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.8 2019-02
هزینه های مصرف کننده 5345 2018-12
پس انداز های شخصی 11.22 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2726 2019-02
نرخ وام بانکی 2.3 2019-02
قیمت گازوئیل 1.44 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 45.04 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 5.8 2018-12
شاخص مسکن 137 2018-12
جواز ساختمان 316 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 75.6 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.