اسلوونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 873 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.33 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
نرخ بیکاری 7.9 2019-03
نرخ تورم 1.4 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -278 2019-04
حساب جاری 103 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 3 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 2019-04
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 48.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10706 2019-03
تولید ناخالص ملی 45948 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2144 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 25662 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31401 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 180 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 477 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1992 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1503 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1791 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.9 2019-03
افراد شاغل 890007 2019-03
افراد بیکار 73965 2019-04
نرخ بیکاری بلند مدت 1.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 7.8 2019-03
هزینه های کار 114 2019-03
پست های خالی شغلی 10925 2019-04
دستمزد 1752 2019-03
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 4.89 2019-03
دستمزد در تولید 1685 2019-03
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.5 2019-03
نرخ اشتغال 71.8 2018-12
استخدام تمام وقت 881 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 58.6 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 88.1 2018-12
بهره وری 106 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.4 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-05
اندازه اصل تورم 1.46 2019-04
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
قیمت تولید 104 2019-04
CPI مسکن آب و برق 110 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.68 2019-05
تورم مواد غذایی 0.5 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.8 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-05
عرضه پول M0 5140 2019-04
عرضه پول M1 20879 2019-04
عرضه پول M2 27401 2019-04
عرضه پول M3 27449 2019-04
ترازنامه بانک 41336 2019-04
ذخایر ارزی 394 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 16397 2019-04
وام به بخش خصوصی 9317 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 124 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -278 2019-04
حساب جاری 103 2019-04
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 2809 2019-04
واردات 3087 2019-04
بدهی خارجی 43154 2019-04
گردش سرمایه 363 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 81.7 2018-12
ورود توریست 455982 2019-04
ذخایر طلا 3.2 2019-06
تولید نفت خام 0.01 2019-02
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.1 2018-12
بودجه دولت 0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 196 2019-04
هزینه های دولت 1902 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2018-12
درآمدهای دولت 1703 2019-04
بدهی های دولت 28587 2019-03
هزینه های مالی 1492 2019-04
درخواست پناهندگی 340 2019-03
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 493 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 3 2019-05
تولید صنعتی 5.6 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.9 2019-03
تولید صنعتی 3.5 2019-03
استفاده از ظرفیت 84.8 2019-06
ثبت خودرو 7266 2019-03
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.5 2019-03
شاخص رقابتی 69.62 2018-12
رتبه رقابتی 35 2018-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1223 2019-03
استخراج معدن 26.8 2019-03
تولید فولاد 57.24 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 2 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.7 2019-04
هزینه های مصرف کننده 5400 2019-03
پس انداز های شخصی 11.22 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2797 2019-04
نرخ وام بانکی 2.36 2019-04
قیمت گازوئیل 1.45 2019-05
بدهی خانوار به درآمد 45.04 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 28.2 2019-03
شاخص مسکن 137 2018-12
جواز ساختمان 252 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 75.6 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.