اسلوونی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 875 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.01 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-06
نرخ بیکاری 7.4 2019-07
نرخ تورم 1.7 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری 20.21 2019-08
حساب جاری 273 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
اطمینان کسب و کار -1 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-08
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.5 2019-06
تولید ناخالص داخلی 54.24 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 10701 2019-06
تولید ناخالص ملی 45948 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2091 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 26759 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 32743 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 220 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 487 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2220 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1538 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 2052 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.4 2019-07
افراد شاغل 893180 2019-08
افراد بیکار 71544 2019-08
نرخ بیکاری بلند مدت 2.1 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 7.3 2019-06
هزینه های کار 112 2019-06
پست های خالی شغلی 12755 2019-08
دستمزد 1726 2019-08
حداقل دستمزد 887 2019-12
رشد دستمزد 3.38 2019-08
دستمزد در تولید 1688 2019-08
جمعیت 2.07 2018-12
سن بازنشستگی زنان 59.67 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
تغییر اشتغال 0.6 2019-06
نرخ اشتغال 72.5 2019-06
استخدام تمام وقت 893 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 58.5 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 84.7 2019-06
بهره وری 112 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.7 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-09
اندازه اصل تورم 2.44 2019-08
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102 2018-12
قیمت تولید 104 2019-08
CPI مسکن آب و برق 111 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 97.81 2019-09
تورم مواد غذایی 1.7 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 0.2 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2019-09
عرضه پول M0 5253 2019-08
عرضه پول M1 21580 2019-08
عرضه پول M2 28066 2019-08
عرضه پول M3 28112 2019-08
ترازنامه بانک 42366 2019-08
ذخایر ارزی 390 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 17151 2019-08
وام به بخش خصوصی 9545 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 120 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 20.21 2019-08
حساب جاری 273 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 2317 2019-08
واردات 2297 2019-08
بدهی خارجی 44962 2019-09
گردش سرمایه -313 2019-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 73 2019-07
ورود توریست 1077981 2019-08
ذخایر طلا 3.17 2019-09
تولید نفت خام 0.01 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 70.4 2018-12
بودجه دولت 0.8 2018-12
ارزش بودجه دولت 51 2019-08
هزینه های دولت 1940 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 42.4 2018-12
درآمدهای دولت 1556 2019-08
بدهی های دولت 28587 2019-03
هزینه های مالی 1488 2019-08
درخواست پناهندگی 370 2019-07
ارزیابی اعتبار 61.14
مخارج نظامی 493 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 19 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 22 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 38.2 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 16.1 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 22.1 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2019-09
تولید صنعتی 0.8 2019-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2 2019-08
تولید صنعتی 1.6 2019-08
استفاده از ظرفیت 83.6 2019-09
ثبت خودرو 5011 2019-08
سرعت اینترنت 13656 2017-03
آدرس های IP 869230 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2019-06
شاخص رقابتی 70.2 2019-12
رتبه رقابتی 35 2019-12
شاخص فساد مالی 60 2018-12
رتبه فساد مالی 36 2018-12
آسانی کسب و کار 40 2018-12
تولید الکتریسیته 1187 2019-08
استخراج معدن -12.8 2019-08
تولید فولاد 45 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -11 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.3 2019-08
هزینه های مصرف کننده 5585 2019-06
پس انداز های شخصی 18.99 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 2889 2019-08
نرخ وام بانکی 2.26 2019-08
قیمت گازوئیل 1.42 2019-09
بدهی خانوار به درآمد 45.04 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -7.5 2019-08
شاخص مسکن 129 2019-06
جواز ساختمان 299 2019-09
نرخ مالکیت مسکن 75.1 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلوونی - شاخص های اقتصادی.