اسلوونی - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

Slovenia GDP Deflator
width
height
Forecast Data Chart

اسلوونی قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 2.00 1.79 22.60 -0.90 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105.18 105.93 105.93 60.24 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105.38 106.10 106.10 43.88 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 105.12 105.79 105.79 63.72 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 2.14 1.79 8.95 -0.19 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 102.30 102.00 308.20 99.00 نقاط شاخص
قیمت تولید 103.45 103.50 103.70 70.10 نقاط شاخص
نرخ تورم (ماهانه) -0.70 0.30 1.60 -1.40 در صد
تغییر قیمت تولید کننده 0.20 0.50 8.86 -3.27 در صد
CPI مسکن آب و برق 110.02 110.35 110.50 42.67 نقاط شاخص
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.70 99.18 108.35 69.44 نقاط شاخص
تورم مواد غذایی 2.90 2.20 14.60 -2.70 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - اسلوونی - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی.