اسلواکی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-06
بازار سهام 345 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.32 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-03
نرخ بیکاری 4.9 2019-04
نرخ تورم 2.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-05
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -68.1 2019-04
حساب جاری -43.7 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -3.7 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-04
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2019-03
تولید ناخالص داخلی 95.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20.07 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3.91 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.54 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 887 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5264 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.42 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3382 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2019-04
افراد شاغل 2588 2019-03
افراد بیکار 134790 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 94.2 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.7 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 12 2019-04
هزینه های کار 120 2019-03
بهره وری 112 2019-03
دستمزد 1187 2019-04
حداقل دستمزد 520 2019-06
دستمزد در تولید 1163 2019-04
جمعیت 5.44 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-03
نرخ اشتغال 68.2 2018-12
استخدام تمام وقت 2446 2018-12
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 110 2018-12
رشد دستمزد 4.6 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 2019-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 125 2019-05
اندازه اصل تورم 2.3 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-03
قیمت تولید 110 2019-04
قیمت صادرات 99.8 2019-02
قیمت واردات 99.8 2019-02
CPI مسکن آب و برق 249 2019-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 130 2019-05
تورم مواد غذایی 3.9 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
عرضه پول M0 12.4 2019-04
عرضه پول M1 52.5 2019-04
عرضه پول M2 65.2 2019-04
عرضه پول M3 65.2 2019-04
ترازنامه بانک 81881 2019-01
ذخایر ارزی 5545 2019-05
وام به بخش خصوصی 19919 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 42938 2019-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -68.1 2019-04
حساب جاری -43.7 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
صادرات 6545 2019-04
واردات 6613 2019-04
بدهی خارجی 102 2018-12
رابطه مبادله 99.93 2019-02
گردش سرمایه 31.4 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 493 2019-02
ذخایر طلا 31.7 2019-06
تولید نفت خام 0.2 2019-02
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
فروش اسلحه 12 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1524 2019-05
هزینه های دولت 3.47 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2018-12
درآمدهای دولت 5426 2019-05
بدهی های دولت 43067 2019-03
هزینه های مالی 6950 2019-05
درخواست پناهندگی 15 2019-02
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1186 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -3.7 2019-05
تولید صنعتی 6.3 2019-04
تولید صنعتی 6.5 2019-04
استفاده از ظرفیت 89.1 2019-06
ثبت خودرو 8894 2019-04
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.3 2019-03
شاخص رقابتی 66.84 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 2638 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.3 2019-04
استخراج معدن -0.1 2019-04
میزان سفارشات جدید 4557 2019-04
تولید فولاد 430 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.6 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.8 2019-04
هزینه های مصرف کننده 10.51 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 12349 2019-03
پس انداز های شخصی 533 2019-03
نرخ وام بانکی 2.99 2019-04
تسهیلات اعتباری خریدار 6641 2019-04
شاخص خوشبینی اقتصادی 95.1 2019-05
قیمت گازوئیل 1.56 2019-04
بدهی خانوار به درآمد 67.89 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -4.5 2019-04
شاخص مسکن 124 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.