اسلواکی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-10
بازار سهام 344 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.23 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
نرخ بیکاری 5 2019-09
نرخ تورم 2.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -212 2019-08
حساب جاری -490 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 1 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-08
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.5 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2 2019-06
تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21.79 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4.78 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 20670 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 31326 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.66 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1415 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5524 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.55 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3736 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5 2019-09
افراد شاغل 2570 2019-06
افراد بیکار 138893 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 94.3 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.5 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 15.1 2019-08
هزینه های کار 120 2019-06
بهره وری 120 2019-06
دستمزد 1123 2019-08
حداقل دستمزد 520 2019-06
دستمزد در تولید 1109 2019-08
جمعیت 5.45 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
نرخ اشتغال 68.1 2019-06
استخدام تمام وقت 2420 2019-06
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 111 2019-06
رشد دستمزد 7 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.9 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 174 2019-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 125 2019-08
اندازه اصل تورم 2.6 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 109 2019-06
قیمت تولید 110 2019-08
قیمت صادرات 99.1 2019-06
قیمت واردات 99.1 2019-06
CPI مسکن آب و برق 250 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 132 2019-09
تورم مواد غذایی 4.9 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده 2 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
عرضه پول M0 12.64 2019-08
عرضه پول M1 54.2 2019-08
عرضه پول M2 67.1 2019-08
عرضه پول M3 67.1 2019-08
ترازنامه بانک 84510 2019-07
ذخایر ارزی 6558 2019-09
وام به بخش خصوصی 20237 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 45153 2019-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -212 2019-08
حساب جاری -490 2019-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
صادرات 5891 2019-08
واردات 6203 2019-08
بدهی خارجی 103 2019-06
رابطه مبادله 99.97 2019-06
گردش سرمایه -659 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -217 2019-07
ذخایر طلا 31.69 2019-09
تولید نفت خام 0.2 2019-06
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
فروش اسلحه 12 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1841 2019-09
هزینه های دولت 3.81 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.6 2018-12
درآمدهای دولت 10456 2019-09
بدهی های دولت 42946 2019-06
هزینه های مالی 12296 2019-09
درخواست پناهندگی 30 2019-07
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1186 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 1 2019-09
تولید صنعتی -8.1 2019-08
تولید صنعتی -9.5 2019-08
استفاده از ظرفیت 89.4 2019-09
ثبت خودرو 4849 2019-09
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار 0.99 2019-06
شاخص رقابتی 66.77 2019-12
رتبه رقابتی 42 2019-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 2090 2019-07
سفارشات کارخانه -6.1 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.7 2019-07
استخراج معدن 5 2019-08
میزان سفارشات جدید 4110 2019-08
تولید فولاد 430 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7.6 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.3 2019-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی -2.9 2019-08
هزینه های مصرف کننده 10.82 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 13409 2019-06
پس انداز های شخصی 1218 2019-06
نرخ وام بانکی 2.85 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 6649 2019-08
شاخص خوشبینی اقتصادی 97.9 2019-09
قیمت گازوئیل 1.45 2019-08
بدهی خانوار به درآمد 67.89 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز -6.9 2019-08
شاخص مسکن 131 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.