اسلواکی

بازارها آخرین مرجع
پول 1.12 2019-04
بازار سهام 349 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.56 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
نرخ بیکاری 5.03 2019-03
نرخ تورم 2.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری 284 2019-02
حساب جاری -158 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -5.7 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2019-02
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 95.77 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21.96 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 5.43 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 19897 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 30155 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 0.52 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2113 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5156 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2.63 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 3272 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.03 2019-03
افراد شاغل 2589 2018-12
افراد بیکار 137962 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 93.9 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.9 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 11.6 2019-02
هزینه های کار 121 2018-12
بهره وری 124 2018-12
دستمزد 1083 2019-02
حداقل دستمزد 520 2019-06
دستمزد در تولید 1063 2019-02
جمعیت 5.44 2017-12
سن بازنشستگی زنان 62.42 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62.42 2018-12
تغییر اشتغال 0.4 2018-12
نرخ اشتغال 67.9 2018-09
استخدام تمام وقت 2446 2018-12
هزینه زندگی خانواده 640 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 450 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 110 2018-12
رشد دستمزد 3.5 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1250 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 678 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.6 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 172 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 124 2019-03
اندازه اصل تورم 2.4 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 106 2018-12
قیمت تولید 110 2019-02
قیمت صادرات 99.3 2018-12
قیمت واردات 99.3 2018-12
CPI مسکن آب و برق 248 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 129 2019-03
تورم مواد غذایی 3.1 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
عرضه پول M0 12.21 2019-02
عرضه پول M1 52 2019-02
عرضه پول M2 64.6 2019-02
عرضه پول M3 64.6 2019-02
ترازنامه بانک 81881 2019-01
ذخایر ارزی 5146 2019-03
وام به بخش خصوصی 19797 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 42397 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 137 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 284 2019-02
حساب جاری -158 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.5 2018-12
صادرات 6717 2019-02
واردات 6433 2019-02
بدهی خارجی 102 2018-12
رابطه مبادله 99.99 2018-12
گردش سرمایه 31.4 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 493 2019-02
ذخایر طلا 31.7 2019-03
تولید نفت خام 0.2 2018-12
شاخص تروریسم 0.12 2017-12
فروش اسلحه 22 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 48.9 2018-12
بودجه دولت -0.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -1166 2019-03
هزینه های دولت 4.45 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 40.4 2017-12
درآمدهای دولت 3078 2019-03
بدهی های دولت 42556 2018-12
هزینه های مالی 4243 2019-03
درخواست پناهندگی 25 2019-01
ارزیابی اعتبار 79.63
مخارج نظامی 1098 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 25 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 48.6 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 35.2 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 13.4 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -5.7 2019-03
تولید صنعتی 5.6 2019-02
تولید صنعتی 5.5 2019-02
استفاده از ظرفیت 88.2 2019-03
ثبت خودرو 9222 2019-03
سرعت اینترنت 13037 2017-03
آدرس های IP 898295 2017-03
تغییرات موجودی انبار -0.34 2018-12
شاخص رقابتی 66.84 2018-12
رتبه رقابتی 41 2018-12
شاخص فساد مالی 50 2018-12
رتبه فساد مالی 57 2018-12
آسانی کسب و کار 42 2018-12
تولید الکتریسیته 2552 2019-01
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.2 2019-01
استخراج معدن 0.2 2019-02
میزان سفارشات جدید 4751 2019-02
تولید فولاد 455 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -7 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.8 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2019-02
هزینه های مصرف کننده 10.98 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 14406 2018-12
پس انداز های شخصی 2326 2018-12
نرخ وام بانکی 2.83 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 6619 2019-02
شاخص خوشبینی اقتصادی 98.5 2019-03
قیمت گازوئیل 1.44 2019-02
بدهی خانوار به درآمد 67.89 2017-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 1.7 2019-02
شاخص مسکن 124 2018-12
نرخ مالکیت مسکن 90.1 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اسلواکی - شاخص های اقتصادی.