سنگاپور - سرعت اینترنت

Singapore Internet Speed
width
height
Forecast Data Chart

سنگاپور تجارت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار -11.00 1.00 54.00 -57.00 نقاط شاخص
شاخص PMI تولید 49.90 49.80 53.10 48.30
تولید صنعتی -0.40 -8.10 58.60 -32.20 در صد
تولیدات صنعتی (ماهانه) 3.60 -0.30 29.68 -21.75 در صد
تغییرات موجودی انبار 2462.80 2176.00 5885.80 -5379.50 SGD - میلیون
ورشکستگی 172.00 140.00 507.00 78.00 بانک اطلاعات شرکتها
ثبت خودرو 8135.00 10553.00 16204.00 2659.00
شاخص اقتصادی مقدم 108.10 109.30 109.90 23.70 نقاط شاخص
سرعت اینترنت 20345.58 20174.80 20345.58 2170.47 KBps
آدرس های IP 1595352.00 1509471.00 1685917.00 433610.00 IP
خدمات تمایلات 2.00 4.00 37.00 -53.00
شاخص رقابتی 83.48 82.97 83.48 5.44 امتیاز
رتبه رقابتی 2.00 2.00 8.00 2.00
پی ام آی مرکب 48.70 51.00 56.80 48.70
آسانی کسب و کار 2.00 2.00 3.00 1.00
شاخص فساد مالی 85.00 84.00 94.00 84.00 امتیاز
رتبه فساد مالی 3.00 6.00 9.00 1.00