سنگاپور

بازارها آخرین مرجع
پول 1.38 2019-08
بازار سهام 3115 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.69 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
نرخ بیکاری 2.2 2019-06
نرخ تورم 0.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-06
نرخ بهره 1.94 2019-07
موازنه تجاری 2831 2019-07
حساب جاری 21498 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
اطمینان کسب و کار -11 2019-06
شاخص PMI تولید 49.8 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2019-06
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.1 2019-06
تولید ناخالص داخلی 364 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 116677 2019-06
تولید ناخالص ملی 454013 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 30337 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 58248 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 90091 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4409 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22870 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 16346 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 8203 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1474 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.2 2019-06
افراد شاغل 3716 2018-12
افراد بیکار 100 2018-12
میانگین ساعات کار در هفته 44.8 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2018-12
هزینه های کار 99.5 2019-06
بهره وری 99.5 2019-06
پست های خالی شغلی 54700 2019-03
دستمزد 6005 2019-03
جمعیت 5.64 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 3.3 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.6 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2019-06
اندازه اصل تورم 1.2 2019-06
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 105 2019-06
قیمت تولید 96 2019-06
قیمت صادرات 98.2 2019-06
قیمت واردات 99.5 2019-06
تورم مواد غذایی 1.4 2019-06
CPI مسکن آب و برق 88.4 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 98.9 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده -5.2 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 1.94 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 1.88 2019-08
عرضه پول M0 46881 2019-06
عرضه پول M1 193035 2019-06
عرضه پول M2 620328 2019-06
عرضه پول M3 634045 2019-06
ترازنامه بانک 1323043 2019-06
ذخایر ارزی 373168 2019-07
وام به بخش خصوصی 687082 2019-06
نرخ بهره سپرده 0.2 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 412387 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 2831 2019-07
حساب جاری 21498 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 17.7 2018-12
صادرات 43008 2019-07
واردات 40177 2019-07
بدهی خارجی 2043894 2019-03
رابطه مبادله 98.7 2019-06
گردش سرمایه 53513 2019-06
ورود توریست 1551025 2019-06
ذخایر طلا 127 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 33094 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112 2018-12
بودجه دولت 0.4 2018-12
ارزش بودجه دولت 3012 2019-06
هزینه های دولت 12497 2019-06
درآمدهای دولت 7237 2019-06
هزینه های مالی 4225 2019-06
ارزیابی اعتبار 97.96
بدهی های دولت 561896 2019-03
مخارج نظامی 10458 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 17 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 22 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 7 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 17 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 20 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -11 2019-06
شاخص PMI تولید 49.8 2019-07
تولید صنعتی -6.9 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.25 2019-06
تغییرات موجودی انبار 2463 2019-06
ورشکستگی 172 2019-05
ثبت خودرو 10553 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 108 2019-06
سرعت اینترنت 20346 2017-03
آدرس های IP 1595352 2017-03
شاخص رقابتی 83.48 2018-12
رتبه رقابتی 2 2018-12
پی ام آی مرکب 51 2019-07
شاخص فساد مالی 85 2018-12
رتبه فساد مالی 3 2018-12
آسانی کسب و کار 2 2018-12
خدمات تمایلات 2 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.2 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی -8.9 2019-06
هزینه های مصرف کننده 44258 2019-06
اعتبار بخش خصوصی 613502 2019-06
نرخ وام بانکی 5.25 2019-07
قیمت گازوئیل 1.61 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 54.7 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 151 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 91 2018-12
فروش خانه جدید 735 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: سنگاپور - شاخص های اقتصادی.