سنگاپور - بودجه دولت

Singapore Government Budget
width
height
Forecast Data Chart

سنگاپور دولت آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 112.20 110.60 112.20 67.40 در صد
بودجه دولت 0.40 0.30 21.23 -1.20 درصد از تولید ناخالص داخلی
ارزش بودجه دولت 3012.50 17603.90 17603.90 -9045.20 SGD - میلیون
هزینه های دولت 12496.60 12429.60 12496.60 833.20 SGD - میلیون
درآمدهای دولت 7237.00 24579.90 24579.90 3193.50 SGD - میلیون
هزینه های مالی 4224.60 6976.00 16654.70 2544.20 SGD - میلیون
ارزیابی اعتبار 97.96
مخارج نظامی 10458.00 10196.00 10458.00 845.00 USD - میلیون
بدهی های دولت 570683.40 561896.00 570683.40 47443.50 SGD - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سنگاپور - بودجه دولت.