عربستان سعودی

Markets Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Currency 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
Stock Market 7859.76 7960 7883 7807 7731 7436
Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate -0.05 1 0.6 0.5 0.6 0.5
GDP Annual Growth Rate 1.61 2 2.2 2.3 2.3 2.3
Unemployment Rate 6.00 6 6 6.1 6.1 5.9
Inflation Rate 2.40 2.1 1.6 2 2.1 3.1
Interest Rate 2.75 3 3 3.25 3.5 4
Balance of Trade 162782.00 162000 150000 135500 126500 129000
Current Account 19181.00 10000 6800 6200 6000 5290
Current Account to GDP 2.20 9.1 9.1 8.6 8.6 6.3
Government Debt to GDP 17.20 18 20 20 20 22
Government Budget -8.90 -4.4 -1.9 -1.9 -1.9 -2.2
Business Confidence 3.00 5 5 5 5 5
Manufacturing PMI 55.20 52.4 53.1 54.2 56 57
Consumer Confidence 107.00 108 110 106 106 109
Corporate Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Personal Income Tax Rate 0.00 0 0 0 0 0
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP Growth Rate -0.05 1 0.6 0.5 0.6 0.5
GDP Annual Growth Rate 1.61 2 2.2 2.3 2.3 2.3
GDP 683.83 745 758 758 758 780
GDP Constant Prices 639248.00 671310 662010 653951 652630 703232
Gross Fixed Capital Formation 153061.00 192970 610902 156581 125088 202146
GDP per capita 20796.32 21000 21700 21700 21700 22000
GDP per capita PPP 49045.41 48917 50405 50405 49196 49388
GDP From Agriculture 15949.00 13551 16416 16316 15542 14195
GDP From Construction 27111.00 30455 29467 27735 30530 31903
GDP From Manufacturing 78900.00 79596 83286 80715 80415 83381
GDP From Mining 256428.00 257648 257671 262326 261095 269900
GDP From Transport 37098.00 40780 39185 37951 36394 42719
GDP From Utilities 9920.00 6071 3802 10148 14910 6360
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Unemployment Rate 6.00 6 6 6.1 6.1 5.9
Unemployed Persons 847917.00 800000 790000 810000 815000 810000
Population 32.61 33.4 34 34 34 34.5
Labor Force Participation Rate 56.20 57.5 57.5 57.7 57.8 58.5
Employed Persons 11168.50 11200 11350 11350 11350 11200
Retirement Age Men 60.00 60 60 60 60 60
Retirement Age Women 55.00 55 55 55 55 55
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.40 2.1 1.6 2 2.1 3.1
Consumer Price Index CPI 106.80 106 110 110 110 112
Food Inflation 7.30 5.5 4.8 4.7 4.2 3.9
Inflation Rate Mom -0.30 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
GDP Deflator 126.49 136 141 141 141 146
Cpi Housing Utilities 107.70 114 116 113 111 120
CPI Transportation 119.00 109 122 122 122 114
Producer Prices 116.80 116 120 120 119 121
Producer Prices Change 16.30 14.7 2.7 2.4 2.3 2.5
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Interest Rate 2.75 3 3 3.25 3.5 4
Money Supply M0 311458.00 312000 315000 319000 321000 355000
Money Supply M1 1194882.00 1213000 1250000 1280000 1290000 1313443
Interbank Rate 2.74 2.89 2.89 3.14 3.39 3.89
Money Supply M2 1608814.00 1650000 1680000 1700000 1720000 1792800
Money Supply M3 1798123.00 1830000 1840000 1843000 1847000 1880000
Foreign Exchange Reserves 1892225.00 1870000 1880000 1870000 1880000 1900000
Banks Balance Sheet 2325417.73 2350000 2320000 2340000 2345000 2640000
Deposit Interest Rate 3.13 3.38 3.38 3.63 3.88 4.38
Loan Growth 1.90 2 2 2.5 2.8 3.5
Loans To Banks 49126.00 51200 57000 63000 76000 87000
Loans To Private Sector 1445851.42 1440000 1450000 1456000 1460000 1496000
Central Bank Balance Sheet 1931646.00 1950000 1980000 1985000 1990000 2000000
Reverse Repo Rate 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5 3
Trade Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Balance of Trade 162782.00 162000 150000 135500 126500 129000
Current Account 19181.00 10000 6800 6200 6000 5290
Current Account to GDP 2.20 9.1 9.1 8.6 8.6 6.3
Imports 119423.00 128000 130000 129500 127500 131000
Exports 282206.00 290000 280000 265000 254000 260000
Capital Flows 14674.00 -1400 -3600 -4000 -2000 1500
Tourism Revenues 14848.00 12000 11890 11900 12200 13500
Crude Oil Production 11093.00 10100 10200 10200 10150 10200
Foreign Direct Investment 882.00 350 800 1000 1300 2430
Tourist Arrivals 16119.00 18689 17500 18200 18600 21230
Remittances 32128.00 32900 32300 32400 32280 36800
Government Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Government Debt to GDP 17.20 18 20 20 20 22
Government Budget -8.90 -4.4 -1.9 -1.9 -1.9 -2.2
Government Spending 183426.00 216701 644860 187645 146035 227006
Government Revenues 691505.00 650000 640000 640000 640000 650000
Fiscal Expenditure 929999.00 930000 1000000 1000000 1000000 970000
Government Budget Value -238494.00 -301933 -360000 -360000 -360000 -138218
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 20.00 20 20 20 20 20
Personal Income Tax Rate 0.00 0 0 0 0 0
Social Security Rate 22.00 22 22 22 22 22
Social Security Rate For Companies 12.00 12 12 12 12 12
Social Security Rate For Employees 10.00 10 10 10 10 10
Sales Tax Rate 5.00 5 5 5 5 5
Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Business Confidence 3.00 5 5 5 5 5
Manufacturing PMI 55.20 52.4 53.1 54.2 56 57
Industrial Production 5.84 4 4 4.5 4.1 4.3
Changes in Inventories 17508.00 40000 41000 41500 42000 42900
Industrial Production Mom 4.17 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8
Manufacturing Production 16.44 6.3 6.5 6.8 7 9.4
Mining Production 1.95 2.8 1.5 1.2 0.9 0.1
Steel Production 485.00 460 436 435 435 500
Consumer Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Consumer Confidence 107.00 108 110 106 106 109
Consumer Spending 279738.00 274129 283021 286172 272286 287164
Households Debt To GDP 12.60 13.2 13.4 13.3 13.2 13.1
Gasoline Prices 0.54 0.53 0.52 0.51 0.5 0.46
Housing Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Housing Index 82.30 82 81 81 82 85


عربستان سعودی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.