روسیه

بازارها آخرین مرجع
پول 63.75 2019-10
بازار سهام 2753 2019-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 6.58 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-06
نرخ بیکاری 4.5 2019-09
نرخ تورم 4 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
نرخ بهره 7 2019-09
موازنه تجاری 12006 2019-08
حساب جاری 12900 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -2 2019-09
شاخص PMI تولید 46.3 2019-09
شاخص PMI خدمات 53.6 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2019-09
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1658 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 21836 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4604 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 11729 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24791 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 600 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1102 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2680 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 2028 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1633 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1473 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 503 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.5 2019-09
افراد شاغل 72.5 2019-08
افراد بیکار 3.3 2019-09
نرخ اشتغال 59.9 2019-08
نرخ مشارکت نیروی کار 67.9 2019-06
بهره وری 1.5 2017-12
پیشنهادات شغلی 1755036 2019-08
دستمزد 45100 2019-08
حداقل دستمزد 11163 2018-05
رشد دستمزد 2.4 2019-08
دستمزد در تولید 45105 2019-07
جمعیت 147 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 588 2019-09
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-09
اندازه اصل تورم 4 2019-09
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 120 2019-06
قیمت تولید 669 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -1.2 2019-09
تورم مواد غذایی 5.6 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 7.34 2019-08
عرضه پول M0 9368 2019-08
عرضه پول M1 21954 2019-08
عرضه پول M2 47585 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 2529 2019-10
ذخایر ارزی 530923 2019-09
وام به بخش خصوصی 29129105 2019-08
نرخ بهره سپرده 5.27 2019-08
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-09
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 12006 2019-08
حساب جاری 12900 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 33837 2019-08
واردات 21831 2019-08
بدهی خارجی 472 2019-09
گردش سرمایه 13834 2019-06
ذخایر طلا 2219 2019-09
تولید نفت خام 10756 2019-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10206 2019-03
حواله 474 2019-06
شاخص تروریسم 5.23 2017-12
فروش اسلحه 6409 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 2986 2019-09
هزینه های دولت 4044 2019-06
درآمدهای دولت 25657817 2019-08
بدهی های دولت 13538 2019-06
هزینه های مالی 21675530 2019-08
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 64193 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2019-09
شاخص PMI تولید 46.3 2019-09
شاخص PMI خدمات 53.6 2019-09
تولید صنعتی 3 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.7 2019-09
تولید صنعتی 3.2 2019-09
استفاده از ظرفیت 64 2019-09
تغییرات موجودی انبار 846 2019-06
تولید خودرو 110 2019-07
ثبت خودرو 157129 2019-09
مجموع فروش خودرو 157129 2019-09
شاخص اقتصادی مقدم 2 2019-09
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 3088 2019-06
تولید سیمان 6.59 2019-07
شاخص رقابتی 66.74 2019-12
رتبه رقابتی 43 2019-12
پی ام آی مرکب 51.4 2019-09
سود شرکت سهامی 9111 2019-07
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 31 2018-12
استخراج معدن 3.1 2019-08
تولید فولاد 5900 2019-08
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -13 2019-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.2 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0.7 2019-09
هزینه های مصرف کننده 11904 2019-06
تسهیلات اعتباری خریدار 16734573 2019-08
اعتبار بخش خصوصی 45863678 2019-08
نرخ وام بانکی 8.52 2019-08
قیمت گازوئیل 0.71 2019-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.5 2019-03
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 6.3 2018-12
میزان ساخت و ساز 0.3 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 87.3 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 6.5 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.