روسیه

بازارها آخرین مرجع
پول 64.33 2019-06
بازار سهام 2739 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.66 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-03
نرخ بیکاری 4.7 2019-04
نرخ تورم 5.1 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-05
نرخ بهره 7.5 2019-06
موازنه تجاری 13705 2019-04
حساب جاری 32800 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -1 2019-05
شاخص PMI تولید 49.8 2019-05
شاخص PMI خدمات 52 2019-05
ضریب اطمینان مصرف کننده -16 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2019-04
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.5 2019-03
تولید ناخالص داخلی 1578 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24554 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7594 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 890 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2044 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2084 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1643 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1461 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 630 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.7 2019-04
افراد شاغل 71.4 2019-04
افراد بیکار 3.6 2019-04
نرخ اشتغال 59 2019-04
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-02
بهره وری 1.5 2017-12
پیشنهادات شغلی 1571616 2019-05
دستمزد 47020 2019-04
حداقل دستمزد 11163 2018-05
رشد دستمزد 1.6 2019-04
دستمزد در تولید 40200 2019-02
جمعیت 147 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.1 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 588 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-05
اندازه اصل تورم 4.7 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 120 2018-12
قیمت تولید 686 2019-04
تغییر قیمت تولید کننده 10.7 2019-04
تورم مواد غذایی 6.7 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.5 2019-06
نرخ بهره بین بانکی 8.4 2019-04
عرضه پول M0 9114 2019-04
عرضه پول M1 21174 2019-04
عرضه پول M2 46436 2019-04
ترازنامه بانک مرکزی 2424 2019-06
ذخایر ارزی 495232 2019-05
وام به بخش خصوصی 28298414 2019-03
نرخ بهره سپرده 5.82 2019-04
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 13705 2019-04
حساب جاری 32800 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 35655 2019-04
واردات 21950 2019-04
بدهی خارجی 468 2019-03
گردش سرمایه 33093 2018-12
ذخایر طلا 2119 2019-03
تولید نفت خام 10931 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1417 2018-12
حواله 317 2018-12
شاخص تروریسم 5.23 2017-12
فروش اسلحه 6409 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 1150 2019-05
هزینه های دولت 4067 2018-12
درآمدهای دولت 12594629 2019-04
بدهی های دولت 12591 2018-12
هزینه های مالی 10704678 2019-04
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 64193 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2019-05
شاخص PMI تولید 49.8 2019-05
شاخص PMI خدمات 52 2019-05
تولید صنعتی 4.6 2019-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.2 2019-04
تولید صنعتی 4.7 2019-04
استفاده از ظرفیت 63 2019-02
تغییرات موجودی انبار -586 2018-12
تولید خودرو 148 2019-04
ثبت خودرو 137624 2019-05
مجموع فروش خودرو 137624 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 1.6 2019-04
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 3282 2018-12
تولید سیمان 4.94 2019-04
شاخص رقابتی 65.62 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 51.5 2019-05
سود شرکت سهامی 3861 2019-03
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 31 2018-12
استخراج معدن 4.2 2019-04
تولید فولاد 5600 2019-04
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -16 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.5 2019-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2019-04
هزینه های مصرف کننده 12812 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 15430745 2019-03
اعتبار بخش خصوصی 43729159 2019-03
نرخ وام بانکی 9.23 2019-03
قیمت گازوئیل 0.7 2019-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.2 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 6.3 2018-12
میزان ساخت و ساز 0 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 87.3 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 4.8 2019-04


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.