روسیه

بازارها آخرین مرجع
پول 66.47 2019-08
بازار سهام 2615 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 7.33 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-06
نرخ بیکاری 4.4 2019-06
نرخ تورم 4.6 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
نرخ بهره 7.25 2019-07
موازنه تجاری 12508 2019-06
حساب جاری 12100 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -1 2019-07
شاخص PMI تولید 49.3 2019-07
شاخص PMI خدمات 50.4 2019-07
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2019-05
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.4 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2019-06
تولید ناخالص داخلی 1658 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 20201 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3266 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11729 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24791 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 416 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 728 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2322 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 2002 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1620 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1425 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 642 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.4 2019-06
افراد شاغل 72 2019-06
افراد بیکار 3.3 2019-06
نرخ اشتغال 59.4 2019-06
نرخ مشارکت نیروی کار 67.7 2019-03
بهره وری 1.5 2017-12
پیشنهادات شغلی 1571616 2019-05
دستمزد 49840 2019-06
حداقل دستمزد 11163 2018-05
رشد دستمزد 2.3 2019-06
دستمزد در تولید 47231 2018-12
جمعیت 147 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.6 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 590 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-07
اندازه اصل تورم 4.5 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121 2019-03
قیمت تولید 675 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 1.1 2019-07
تورم مواد غذایی 6.3 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.25 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 7.99 2019-06
عرضه پول M0 9193 2019-06
عرضه پول M1 21718 2019-06
عرضه پول M2 47348 2019-06
ترازنامه بانک مرکزی 2340 2019-08
ذخایر ارزی 519797 2019-07
وام به بخش خصوصی 28558068 2019-05
نرخ بهره سپرده 5.79 2019-06
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 12508 2019-06
حساب جاری 12100 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7 2018-12
صادرات 32476 2019-06
واردات 19968 2019-06
بدهی خارجی 482 2019-06
گردش سرمایه 31355 2019-03
ذخایر طلا 2119 2019-03
تولید نفت خام 10835 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10206 2019-03
حواله 375 2019-03
شاخص تروریسم 5.23 2017-12
فروش اسلحه 6409 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 2028 2019-07
هزینه های دولت 4036 2019-03
درآمدهای دولت 1858351785 2019-06
بدهی های دولت 12803 2019-03
هزینه های مالی 15946165 2019-06
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 64193 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -1 2019-07
شاخص PMI تولید 49.3 2019-07
شاخص PMI خدمات 50.4 2019-07
تولید صنعتی 2.8 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.7 2019-07
تولید صنعتی 2.8 2019-07
استفاده از ظرفیت 64 2019-07
تغییرات موجودی انبار 144 2019-03
تولید خودرو 138 2019-06
ثبت خودرو 139968 2019-07
مجموع فروش خودرو 139968 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 0.7 2019-06
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 2927 2019-03
تولید سیمان 6.43 2019-06
شاخص رقابتی 65.62 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 50.2 2019-07
سود شرکت سهامی 6743 2019-05
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 31 2018-12
استخراج معدن 3 2019-07
تولید فولاد 5875 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -15 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.4 2019-06
هزینه های مصرف کننده 11315 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 16002003 2019-05
اعتبار بخش خصوصی 44560071 2019-05
نرخ وام بانکی 9.03 2019-06
قیمت گازوئیل 0.73 2019-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 17.2 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 6.3 2018-12
میزان ساخت و ساز 0.1 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 87.3 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 5.9 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.