روسیه

بازارها آخرین مرجع
پول 64.66 2019-04
بازار سهام 2561 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 8.29 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-12
نرخ بیکاری 4.7 2019-03
نرخ تورم 5.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
نرخ بهره 7.75 2019-03
موازنه تجاری 15671 2019-02
حساب جاری 32800 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
اطمینان کسب و کار -2 2019-04
شاخص PMI تولید 52.8 2019-03
شاخص PMI خدمات 54.4 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -16 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.7 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.8 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 1578 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 24554 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7594 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 11441 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24766 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 890 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2044 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2928 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 2084 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1643 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1461 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 630 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.7 2019-03
افراد شاغل 71.5 2019-02
افراد بیکار 3.5 2019-03
نرخ اشتغال 59.1 2019-02
نرخ مشارکت نیروی کار 62.1 2019-02
بهره وری 1.5 2017-12
پیشنهادات شغلی 1485830 2019-01
دستمزد 45000 2019-03
حداقل دستمزد 11163 2018-05
رشد دستمزد 0 2019-03
دستمزد در تولید 47231 2018-12
جمعیت 147 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55.5 2019-12
سن بازنشستگی مردان 60.5 2019-12
هزینه زندگی خانواده 23700 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 14500 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 48300 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 19900 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 5.3 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 585 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 100 2019-03
اندازه اصل تورم 4.6 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 120 2018-12
قیمت تولید 682 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 10.9 2019-03
تورم مواد غذایی 6.7 2019-02
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 7.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 8.39 2019-03
عرضه پول M0 9030 2019-02
عرضه پول M1 20944 2019-02
عرضه پول M2 46213 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 2977 2019-04
ذخایر ارزی 487803 2019-03
وام به بخش خصوصی 27847666 2019-01
نرخ بهره سپرده 6.24 2019-02
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 15671 2019-02
حساب جاری 32800 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.2 2017-12
صادرات 34043 2019-02
واردات 18372 2019-02
بدهی خارجی 468 2019-03
گردش سرمایه 33093 2018-12
ذخایر طلا 2119 2019-03
تولید نفت خام 11051 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1417 2018-12
حواله 317 2018-12
شاخص تروریسم 5.23 2017-12
فروش اسلحه 6148 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 13.5 2017-12
بودجه دولت 2.7 2018-12
ارزش بودجه دولت 546 2019-03
هزینه های دولت 4067 2018-12
درآمدهای دولت 5044556 2019-02
بدهی های دولت 12591 2018-12
هزینه های مالی 4478996 2019-02
ارزیابی اعتبار 43.26
مخارج نظامی 55327 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 13 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 30 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 30 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 0 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار -2 2019-04
شاخص PMI تولید 52.8 2019-03
شاخص PMI خدمات 54.4 2019-03
تولید صنعتی 1.2 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 10.3 2019-03
تولید صنعتی 0.3 2019-03
استفاده از ظرفیت 63 2019-02
تغییرات موجودی انبار -586 2018-12
تولید خودرو 134 2019-02
ثبت خودرو 160180 2019-03
مجموع فروش خودرو 160180 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 0.6 2019-03
سرعت اینترنت 11846 2017-03
آدرس های IP 19163474 2017-03
ورشکستگی 3013 2018-09
تولید سیمان 3.01 2019-02
شاخص رقابتی 65.62 2018-12
رتبه رقابتی 43 2018-12
پی ام آی مرکب 54.6 2019-03
سود شرکت سهامی 1264 2019-01
شاخص فساد مالی 28 2018-12
رتبه فساد مالی 138 2018-12
آسانی کسب و کار 31 2018-12
استخراج معدن 4.3 2019-03
تولید فولاد 5230 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -16 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 8.7 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.6 2019-03
هزینه های مصرف کننده 12812 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 15220767 2019-01
اعتبار بخش خصوصی 43068433 2019-01
نرخ وام بانکی 9.25 2019-02
قیمت گازوئیل 0.68 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 16.9 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
شاخص مسکن 6.3 2018-12
میزان ساخت و ساز 0.2 2019-03
نرخ مالکیت مسکن 87.3 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 5.6 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: روسیه - شاخص های اقتصادی.