روسیه - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی

Russia GDP Deflator
width
height
Forecast Data Chart

روسیه قیمت ها آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 4.60 4.70 2333.30 2.20 در صد
نرخ تورم (ماهانه) 0.20 0.00 100.00 -0.50 در صد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 590.20 588.70 590.20 0.10 نقاط شاخص
قیمت مصرف کننده اصلی 100.20 100.20 103.50 100.10 نقاط شاخص
اندازه اصل تورم 4.50 4.60 17.50 1.80 در صد
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 121.22 120.09 121.34 43.41 نقاط شاخص
قیمت تولید 675.10 693.80 722.40 0.00 نقاط شاخص
تغییر قیمت تولید کننده 1.10 4.10 33.70 -12.30 در صد
تورم مواد غذایی 6.30 6.20 26.10 -0.60 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - روسیه - ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی.