رومانی

بازارها آخرین مرجع
پول 4.26 2019-08
بازار سهام 9099 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.05 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-06
نرخ بیکاری 4 2019-06
نرخ تورم 4.1 2019-07
نرخ بهره 2.5 2019-08
موازنه تجاری -1131 2019-06
حساب جاری -1110 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2019-06
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 240 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 42385 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 10574 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 11535 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 24544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3066 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 2245 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10097 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1733 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12819 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4 2019-06
افراد شاغل 4980 2019-05
افراد بیکار 258 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 15.4 2019-03
هزینه های کار 161 2019-03
پست های خالی شغلی 1.18 2019-03
دستمزد 5127 2019-06
حداقل دستمزد 446 2019-06
دستمزد در تولید 4415 2019-06
جمعیت 19.52 2018-12
سن بازنشستگی زنان 60.92 2018-12
سن بازنشستگی مردان 65 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2019-03
نرخ اشتغال 64.2 2019-03
استخدام تمام وقت 7732 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 53.9 2019-03
هزینه زندگی خانواده 2160 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1300 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 497 2019-03
بهره وری 123 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2880 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1430 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 4.1 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 106 2019-07
اندازه اصل تورم 3.1 2019-07
قیمت تولید 110 2019-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.3 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 100 2019-07
تورم مواد غذایی 5.15 2019-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2019-07
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-08
نرخ بهره بین بانکی 2.91 2019-08
عرضه پول M0 71542 2019-06
عرضه پول M1 245057 2019-06
عرضه پول M2 390476 2019-06
عرضه پول M3 390478 2019-06
ترازنامه بانک 495125 2019-06
ذخایر ارزی 39753 2019-07
نسبت ذخیره نقدی 8 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 190947 2019-06
نرخ بهره سپرده 1.5 2019-07
نرخ وام 3.5 2019-07
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1131 2019-06
حساب جاری -1110 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.5 2018-12
صادرات 5560 2019-06
واردات 6690 2019-06
بدهی خارجی 103671 2019-06
حواله 861 2019-03
ذخایر طلا 104 2019-06
تولید نفت خام 70 2019-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 314 2019-06
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 139818 2019-01
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 35.1 2018-12
بودجه دولت -3 2018-12
ارزش بودجه دولت -19187 2019-06
هزینه های دولت 2253 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 35 2018-12
درآمدهای دولت 70896 2019-06
بدهی های دولت 314908 2019-03
هزینه های مالی 90082 2019-06
درخواست پناهندگی 130 2019-04
ارزیابی اعتبار 51.52
مخارج نظامی 4258 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 16 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 10 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 19 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 37.25 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 2.25 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 35 2019-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی -4.1 2019-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1 2019-06
تولید صنعتی -5.3 2019-06
استفاده از ظرفیت 74.7 2019-09
تغییرات موجودی انبار -24.7 2019-03
ثبت خودرو 147972 2019-06
سرعت اینترنت 16991 2017-03
آدرس های IP 3664561 2017-03
اطمینان کسب و کار -0.5 2019-07
شاخص رقابتی 63.46 2018-12
رتبه رقابتی 52 2018-12
شاخص فساد مالی 47 2018-12
رتبه فساد مالی 61 2018-12
آسانی کسب و کار 52 2018-12
تولید الکتریسیته 5099 2019-05
سفارشات کارخانه 2.4 2019-03
استخراج معدن -8.1 2019-06
میزان سفارشات جدید 143 2019-06
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.3 2019-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.7 2019-06
هزینه های مصرف کننده 41225 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 47182 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده -6.1 2019-07
قیمت گازوئیل 1.33 2019-07
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 23.3 2019-06
شاخص مسکن 120 2019-03
جواز ساختمان 3874 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 96.4 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: رومانی - شاخص های اقتصادی.