پرتغال - جمعیت

Portugal Population
width
height
Forecast Data Chart

پرتغال کار آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 6.80 6.70 17.50 3.70 در صد
افراد شاغل 4850.80 4821.80 5007.40 4215.20 هزار
افراد بیکار 328.20 347.20 927.70 174.60 هزار
قسمت مدت زمان اشتغال 523.60 516.10 678.90 505.00 هزار
استخدام تمام وقت 4356.60 4367.00 4516.50 3725.70 هزار
نرخ اشتغال 55.10 55.10 59.20 48.80 در صد
نرخ مشارکت نیروی کار 59.10 59.10 62.50 58.10 در صد
نرخ بیکاری بلند مدت 2.70 2.70 9.40 1.40 در صد
نرخ بیکاری جوانان 18.70 17.20 41.40 11.10 در صد
هزینه های کار 96.70 112.00 112.50 63.20 نقاط شاخص
پست های خالی شغلی 13561.00 12089.00 17645.00 1083.00
دستمزد 1166.86 1150.62 1166.86 809.34 EUR / ماه
دستمزد در تولید 110.96 110.97 146.58 85.38 نقاط شاخص
رشد دستمزد 4.90 4.70 8.50 -10.10 در صد
حداقل دستمزد 700.00 676.67 700.00 356.72 EUR / ماه
جمعیت 10.29 10.31 10.57 8.62 میلیون
سن بازنشستگی زنان 66.42 66.33 66.42 65.00
سن بازنشستگی مردان 66.42 66.33 66.42 65.00
تغییر نرخ بیکاری -8926.00 -8070.00 35638.00 -31613.00
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659.00 626.00 687.00 626.00 EUR / ماه
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430.00 1340.00 1430.00 1340.00 EUR / ماه
بهره وری 99.60 100.40 111.50 78.00 نقاط شاخص
هزینه زندگی خانواده 990.00 960.00 990.00 800.00 EUR / ماه
هزینه زندگی انفرادی 670.00 650.00 670.00 505.00 EUR / ماه
تغییر اشتغال 0.40 0.50 1.30 -3.00 در صد


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - جمعیت.