پرتغال

بازارها آخرین مرجع
پول 1.11 2019-04
بازار سهام 5357 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.19 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
نرخ تورم 0.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2019-03
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -1504 2019-02
حساب جاری -667 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 2.3 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.5 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-02
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 218 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46185 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8148 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 23117 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 27937 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 833 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1668 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5666 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8674 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3322 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1254 2018-12
تولید ناخالص ملی 51423 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2018-12
افراد شاغل 4809 2019-02
افراد بیکار 344 2019-02
استخدام تمام وقت 4367 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 516 2018-12
نرخ اشتغال 55.1 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 59.1 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 2.9 2018-09
نرخ بیکاری جوانان 16.4 2019-02
هزینه های کار 112 2018-12
پست های خالی شغلی 10805 2019-02
دستمزد 1167 2018-04
حداقل دستمزد 700 2019-06
رشد دستمزد 2.9 2018-12
دستمزد در تولید 105 2019-02
جمعیت 10.29 2018-12
سن بازنشستگی زنان 66.42 2019-12
سن بازنشستگی مردان 66.42 2019-12
تغییر اشتغال 0.5 2018-09
هزینه زندگی خانواده 990 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 670 2018-12
بهره وری 100 2018-12
تغییر نرخ بیکاری 4138 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1430 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 659 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.8 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2019-03
اندازه اصل تورم 0.7 2019-03
CPI مسکن آب و برق 108 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 102 2019-03
تورم مواد غذایی 1.16 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 1.1 2018-12
قیمت تولید 103 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.5 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-03
عرضه پول M0 26913 2019-02
عرضه پول M1 129951 2019-01
عرضه پول M2 223691 2019-01
ترازنامه بانک 364739 2019-01
ذخایر ارزی 24504 2019-03
وام به بخش خصوصی 69362 2019-01
ترازنامه بانک مرکزی 111131 2019-02
میزان رشد وام 0.1 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 258 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1504 2019-02
حساب جاری -667 2019-02
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 4821 2019-02
واردات 6325 2019-02
بدهی خارجی 412766 2018-12
گردش سرمایه -506 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 90.43 2019-02
حواله 300 2019-02
درآمد گردشگری 830 2019-02
ذخایر طلا 382 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
ورود توریست 1779897 2018-12
فروش اسلحه 56 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 122 2018-12
بودجه دولت -0.5 2018-12
ارزش بودجه دولت 142 2019-01
هزینه های دولت 8540 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 45.9 2017-12
درآمدهای دولت 3896 2019-01
بدهی های دولت 244906 2018-12
هزینه های مالی 51469 2018-12
درخواست پناهندگی 115 2019-01
ارزیابی اعتبار 44.33
مخارج نظامی 3662 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 48 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 23 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 34.75 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 23.75 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 11 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 2.3 2019-03
تولید صنعتی -2.5 2019-02
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.5 2019-02
تولید صنعتی 0.2 2019-02
استفاده از ظرفیت 77.32 2018-12
تغییرات موجودی انبار 343 2018-12
ثبت خودرو 24900 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 1.7 2018-12
سرعت اینترنت 12895 2017-03
آدرس های IP 3662187 2017-03
تولید خودرو 26000 2019-02
شاخص رقابتی 70.2 2018-12
رتبه رقابتی 34 2018-12
شاخص فساد مالی 64 2018-12
رتبه فساد مالی 30 2018-12
آسانی کسب و کار 34 2018-12
تولید الکتریسیته 3651 2019-02
استخراج معدن 1.4 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده -9.5 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2019-02
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.5 2019-02
هزینه های مصرف کننده 29849 2018-12
پس انداز های شخصی 4 2018-09
تسهیلات اعتباری خریدار 115107 2019-01
نرخ وام بانکی 2.71 2019-02
درآمد قابل تصرف شخص 41779 2018-12
قیمت گازوئیل 1.68 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.2 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 101 2017-12
هزینه های شخصی 1.2 2018-12
مسکن سازی آخرین مرجع
میزان ساخت و ساز 3 2019-02
شاخص مسکن 132 2018-12
جواز ساختمان 2038 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 74.7 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: پرتغال - شاخص های اقتصادی.