پرتغال - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

Portugal GDP Annual Growth Rate
width
height
Forecast Data Chart

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2019-02-14 09:30 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q4 1.7% 2.1% 1.7%
2019-02-28 11:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q4 1.7% 2.1% 1.7%
2019-05-15 08:30 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q1 1.8% 1.7% 1.8%
2019-05-31 10:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q1 1.8% 1.7% 1.8%
2019-08-14 08:30 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q2 1.8%
2019-08-30 10:00 AM نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (سالانه) نهایی Q2 1.8%
2019-11-14 09:30 AM تغییرات سالیانه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ابتدایی Q3


پرتغال تولید ناخالص داخلی آخرین قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.50 0.40 3.30 -2.60 در صد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.80 1.70 5.00 -4.50 در صد
تولید ناخالص داخلی 237.98 219.31 262.01 3.19 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 46448.80 46203.40 46448.80 33674.90 EUR - میلیون
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 8896.70 8212.70 11235.50 6328.80 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی سرانه 23737.70 23197.40 23737.70 4506.05 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 28687.50 28034.60 28687.50 20166.90 USD
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 832.70 832.40 916.10 782.30 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1779.80 1671.70 3452.00 1493.80 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از ساخت 5604.70 5658.20 5729.40 4093.80 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8781.60 8659.10 8781.60 5326.50 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 3314.00 3333.60 3337.50 1865.10 EUR - میلیون
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1235.10 1254.00 1315.00 777.80 EUR - میلیون
تولید ناخالص ملی 50051.60 51423.00 51423.00 28399.81 EUR - میلیون


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پرتغال - نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه.